Klame vaše dieťa? Ako tomu zabrániť?

prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. | 2. Mar 2017
Klame vaše dieťa? Ako tomu zabrániť?

Prečo deti klamú?

Vaša otázka:

Môj desaťročný syn začal veľmi klamať. Obávam sa, aby sa v ňom nezačali „prebúdzať“ gény jeho otca, ktorý s luhaním nemá žiadny problém. Ako tomu zabrániť? 

Na klamstvo majú deti veľa dôvodov

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí zo skutočnosti, že čokoľvek očakávame, má veľkú tendenciu sa stať. Označme niekoho za klamára a ako by sme mu naznačili, čo má robiť.

Našťastie to však platí aj opačne, preukážme mu dôveru, a hoci aj nie hneď, bude mať silnú motiváciu k dobrému správaniu. Klamstvá sú naučenou činnosťou a majú veľa dôvodov.

Predovšetkým zbytočne prísna výchova a následný strach dieťaťa z trestu či nepochopenia. Zachovajme si dôveru svojho dieťaťa, dôveru, že ho vypočujeme, pochopíme a spolu s ním vyriešime každý problém.

Pozor, narastajúca nespolupráca hrozí útekmi z domu, ba v extrémnom prípade aj samovraždou. Nezdôrazňujte klamstvá, ale oceňujte každú odvahu k pravdovravnosti. Klamanie je niekedy prejavom lenivosti, najmä ak dospelí nevedia rýchle pochopiť celý problém.

V predškolskom, hravom veku je klamanie často len prejavom zvýšenej fantázie a aj neskôr sa dieťa pravdovravnosti iba postupne učí. A div sa svete, klamať môže dieťa aj z lásky k rodičom, keď ich chce potešiť alebo nechce zarmútiť, tak zapiera svoje neúspechy alebo sa chváli neskutočnými výkonmi.

Prečítajte si: Budovanie sebaúcty u detí

Aj tu je prvá otázka na vzťah dospelého s dieťaťom, na veľkosť detskej istoty v primeranú reakciu rodiča. Sťažnosť na vlastné dieťa je naivnou sebakritikou rodiča s odmietnutím snahy zamyslieť sa nad skutočnou nápravou. Každé zlepšenie dieťaťa začína v sebavýchove rodiča!

Prečítajte si: Význam intuície vo výchove

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: