EKG: ElektroKardioGrafia – zamierené na srdce

Redakcia | 5. Oct 2017
EKG: ElektroKardioGrafia – zamierené na srdce

Možno ste aj vy dostali po bežnej prehliadke so svojím dieťaťom u pediatra odporúčanie na vyšetrenie so zamotaným názvom – elektrokardiografia (skr. EKG). Je náročné? Čo pomocou neho lekári zistia? Ako naň dieťa pripraviť?

Srdcové chyby detí

Ako zistiť, či srdce pracuje tak, ako má, trápilo vedcov a lekárov dávno. No až britský fyziológ Augustus D. Waller na základe pokusov so svojím psom vynašiel spôsob, ako zistiť elektrickú aktivitu srdca.

V r. 1887 Waller opísal prvý elektrokardiogram človeka. Vynájdenie elektrokardiografického prístroja, ktorý naštartoval revolúciu vo vyšetrovaní srdca, sa však pripisuje holandskému lekárovi Willemovi Einthovenovi, ktorý r. 1924 dostal za tento objav Nobelovu cenu.

Avšak súčasný elektrokardiograf je iba málo podobný tomu spred takmer 100 rokov...

Čo všetko sa dá odhaliť prostredníctvom EKG?

Táto vyšetrovacia metóda patrí už v súčasnosti k bežným vyšetreniam srdcovej činnosti. Dôvody, pre ktoré sú pacienti na EKG odosielaní, sú rôzne.

Môže to byť bolesť v hrudi, dýchavičnosť, závraty, búšenie srdca. Záznam elektrickej aktivity srdca môže poukázať na odchýlky srdcového rytmu, odhaliť poruchy ako nedostatočné okysličovanie srdca, poškodenie srdcového svalu (infarkt myokardu) atď. Význam EKG vyšetrenia je aj v tom, že umožňuje presne určiť miesto poškodenia na srdci.

EKG vyšetrenie je tiež súčasťou rôznych predoperačných vyšetrení (absolvujú ho napr. aj ženy pred cisárskym rezom), tiež sa absolvuje pri internom vyšetrení.

Prečítajte si: Šelest na srdci dieťatka: čo znamená?

Ako funguje EKG prístroj?

EKG prístroj (existuje aj v prenosnej verzii, ktorá sa využíva napr. v špecializovaných vozidlách rýchlej zdravotnej pomoci) sníma elektrickú aktivitu srdca.

Srdcový sval je neustále v činnosti, pravidelne sa zmršťuje a ochabuje. To umožňuje pumpovanie krvi zo srdca do krvného obehu v tele. Deje sa tak vďaka niektorým svalovým bunkám, ktoré  majú schopnosť generovať elektrické napätie.

V rámci toho procesu vznikajú elektrické impulzy (tzv. vzruchy), ktoré sa šíria srdcovou svalovinou. Elektrokardiograf ich zachytáva prostredníctvom špeciálnych elektród (tzv. elektrokardiografické zvody), ktoré sú umiestnené po tele.

Ich počet a rozmiestnenie je presne určené. Výsledok, ktorý sa zachytí, sa premieta do EKG krivky (tzv. elektrokardiogram), ktorá sa zobrazuje na monitore a následne sa vytlačí na papier.

EKG krivka zobrazuje rôzne vlny, ktoré majú rozličný tvar a kmity a spolu dávajú obraz o zmenách elektrického potenciálu.

Čítať EKG krivku a vyvodiť z nej závery dokáže iba skúsený odborník, lekár internista či kardiológ. Záznam môže poukázať na to, či srdce netrpí nedostatkom kyslíka, či má správny rytmus a správnu frekvenciu, či nie je zväčšené atď.

Strach z pani doktorky

Vyšetrenie EKG nebolí a netreba sa ho báť

Ak toto vyšetrenie má v najbližšej dobe absolvovať vaše dieťa, je múdre ho naň pripraviť. Určite sa ho vy ani vaša ratolesť nemusíte obávať. Je totiž neinvazívne – teda bezbolestné a nekrvavé, hoci deťom sa môže javiť trochu nepríjemné.

Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, pacient pred ním môže jesť i piť. Je však vhodné ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre nahlásiť lieky, ktoré dieťa či dospelý užíva, pretože niektoré môžu mať vplyv na srdce a ovplyvniť výsledok vyšetrenia.

Prečítajte si: Prešľapy vo výchove: Cirkus u lekára

Ako vyšetrenie EKG prístrojom prebieha?

Pacient si ľahne na lôžko a na obnažený hrudník, na zápästie a na členky sa mu zavedú elektródy, ktoré môžu byť potreté vodivým gélom alebo vodou, aby sa zlepšila vodivosť medzi telom a elektródami (chladivý pocit môže byť pre deti nepríjemný).

Počas vyšetrenia musí pacient chvíľu ostať v pokoji, nehýbať sa, nerozprávať, aby nedošlo k ovplyvneniu výsledku. Samotné vyšetrenie trvá niekoľko minút a je ukončené odpojením elektród a záznamom na papieri, na ktorom je v podobe kriviek zachytená elektrická aktivita srdca.

Ošetrujúci lekár záznam vyhodnotí a následne dá ďalšie odporúčania. Ak je to nutné, vyšetrenie sa môže kedykoľvek zopakovať, na zdravie a život pacienta nemá žiadny škodlivý vplyv.

Ďalšie vyšetrenia srdca

Aj napriek univerzálnosti tohto vyšetrenia môžu niektoré chyby či poškodenia srdca ostať skryté, preto je nutné pri niektorých diagnózach podstúpiť ďalšie vyšetrenia, napr. Holter EKG vyšetrenie (sníma aktivitu srdca po dobu 24 – 48 hodín), sonografické vyšetrenia srdca a ďalšie.

Preventívne prehliadky

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: