Preventívne prehliadky

Redakcia | 26. Jul 2016
Preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky sú pre zachovanie zdravia veľmi dôležité. Sú hradené zdravotnou poisťovňou v zmysle platnej príslušnej legislatívy. Lekárske (zdravotné) úkony môžu byť v rámci preventívnych prehliadok zdravotnou poisťovňou hradené plne, čiastočne alebo nehradené vôbec.

Čo očakávať od „preventívky“ pre deti?

Pozostávajú z komplexného pediatrického vyšetrenia. Zamerané sú na včasnú diagnostiku vrodených, dedičných alebo perinatálnych ochorení, prevenciu vybraných infekčných ochorení (povinné očkovanie), prevenciu a včasnú diagnostiku ochorení z poruchy látkovej výmeny, ochorení nervového, pohybového a uropoetického aparátu.  

Kto dieťa predvolá na preventívnu prehliadku?

Lekári nie sú povinní nejako špeciálne pozývať na preventívne prehliadky, toto je povinnosť rodičov. Tí majú zo zákona stanovenú povinnosť absolvovať preventívne prehliadky so svojím dieťaťom. Pokiaľ si túto povinnosť nesplnia, môžu byť sankcionovaní.  Pediater by ich však vždy mal informovať o termíne ďalšej prehliadky. Ten by mali rodičia dodržiavať najmä v súvislosti s očkovaniami, pri ktorých treba dodržať časovú následnosť.  Mnoho detských lekárov, aj napriek tomu, že túto povinnosť nemajú, rodičov na prehliadky ich detí pozýva aj poštou

Časové intervaly preventívok

Preventívne prehliadky sú určené deťom a dospievajúcim v nasledovnej periodicite:
deväť preventívnych prehliadok by malo absolvovať dieťatko do jedného roku veku, najmenej tri preventívne prehliadky by malo absolvovať do troch mesiacov veku, jedna preventívna prehliadka dieťaťa je nutná vo veku 18 (15) mesiacov, a taktiež jedna preventívna prehliadka dieťaťa od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky ( v 3., 5., 6 – 7., 9., 11., 13., 15., 17. roku života).  

Na prehliadku príďte pripravení

Pred každou preventívnou prehliadkou si premyslite, na čo by ste sa lekára chceli opýtať. Zhodnoťte stav i pokroky dieťatka zo svojho pohľadu – nemyslíme tým, že musíte sledovať tabuľky, skôr ide o porovnanie s predošlým obdobím – čo sa všetko naučilo, koľko narástlo, čo mu robí problém, na čo citlivo reaguje (napríklad niektoré jedlo či prací prášok, možno vás lekár pošle k alergiológovi).

Rodič najlepšie pozná svoje dieťa, čiže vie najkompetentnejšie zodpovedať otázky lekára. Treba si všímať napríklad či dieťatko vidí, počuje, či mu fungujú všetky končatiny, ako sa vyvíja. Rodičia by sa nemali obávať opýtať sa svojho pediatra na čokoľvek. Je dobré vedieť, že rodičia sa nemusia obávať pýtať si od lekára radu aj cez telefón – zdravotná poisťovňa totiž hradí pediatrom aj rady po telefóne či odborné poradenstvo v ambulancii.

Ako čo najlepšie využiť návštevu u lekára?

  • Nezabudnite na žiadne, ani drobné problémy, ktoré vás možno „rozlaďujú“ a chceli by ste na ne dostať fundovanú odpoveď.
  • Klaďte jasné otázky – ak vás niečo zaujíma nebojte sa pediatra opýtať. Otázky formulujte jasne, presne a nedajte sa odbiť pokiaľ vám odpoveď nie je jasná. Ak máte akékoľvek obavy nebojte sa pýtať, upresňovať si dotazy atď.
  • Konfrontujte názory – dôvera medzi vami a vaším pediatrom je nesmierne dôležitá, ale pokiaľ máte pochybnosti, či váš lekár konal správne, môžete využiť poradňu pediatra na www.mamaaja.sk a jeho postup si overiť. Možno zistíte, že vaše obavy boli úplne zbytočné.
  • Vopred si premyslite, ak sa vás lekár opýta, čo sa u vás od poslednej návštevy zmenilo, aké pokroky vaše dieťatko urobilo.
  • Robte si poznámky – ak vám lekár dá odporúčanie aké lieky či doplnky výživy by pre dieťa boli vhodné, nebojte sa informácie si zapisovať. Pokojne si všetko ešte na záver prejdite, či sú vaše poznámky spísané a pochopené správne.
  • Robte si vlastné záznamy – oceníte ich najmä, ak by ste menili pediatra. Majte doma zaznamenané informácie o očkovaní, liekoch, ktoré dieťa bralo či berie, závažnejších zdravotných problémoch či alergiách.

Objednajte sa vo vhodný čas – ak niečo potrebujete s lekárom prediskutovať a viete, že budete potrebovať viac času na rozhovor, objednajte sa vopred. Vyberajte si čas, kedy býva dieťatko oddýchnuté a dobre naladené alebo naopak, keď spinká.

Čo má byť v súčasnosti obsahom jednotlivých preventívnych prehliadok?

1. preventívna prehliadka (bazálne vyšetrenie novorodenca): vykonáva sa v domácom prostredí do 48 hodín po prepustení novorodenca z nemocnice alebo pôrodnice.

Obsahuje komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci; stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Pokiaľ má mamička problémy s dojčením, pediater by jej mal  poradiť ako ich vyriešiť, aby nemusela prestať dojčiť.

2. preventívna prehliadka: vykonáva sa do 4. týždňa života. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania (výška, váha...), vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.

U dieťatka sa sleduje: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí a zhodnotí sa celkový psychomotorický vývin.

3. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 5. až 7. týždni života. Obsah prehliadky je totožný s obsahom 2. preventívnej prehliadky.

4. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 8. až 10. týždni života. Okrem vyššie uvedených vyšetrení lekár zhodnotí stav jaziev po BCG očkovaní, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu. V rámci laboratórnych vyšetrení sa robí i ultrasonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat.

5. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 3. až 4. mesiaci života. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín, očkovanie. Zhodnotí sa tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Podporí sa laktačný program.

Očkovanie: 1. dávka základného očkovania DiTePer (záškrt, tetanus a čierny kašeľ), Hib (Hemofilus influenzae B),VHB (vírusová hepatitída B), IPV(detská obrna) a očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám.. Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.

6. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života. Obsahuje rovnaké vyšetrenie ako predošlá prehliadka, navyše sa však orientačne vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. V rámci laboratórnych vyšetrení sa dieťaťu sleduje moč (vyšetrenie na základné patologické súčasti moču a močový sediment). V rámci očkovania sa podáva 2. dávka základného očkovania DiTePer, Hib, VHB , IPV  a  očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám.

7. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 7. až 8. mesiaci života. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav prerezávania zúbkov, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí a zhodnotí sa celkový psychomotorický vývin dieťatka. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Lekár by mal mamičke poradiť aj v prípade problémov s dojčením.

8. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 9. až 10. mesiaci života. Obsah prehliadky je zhodný s obsahom 7. preventívnej prehliadky.

9. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 11. až 12. mesiaci života.
Obsah prehliadky je zhodný s obsahom 7. preventívnej prehliadky. Naviac obsahuje:
očkovanie – 3. dávku základného očkovania DiTePer, Hib, VHB , IVP a očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám. Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.

10. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 15. mesiaci života. Obsah prehliadky je zhodný s obsahom 7. preventívnej prehliadky. Naviac obsahuje základné očkovanie –     1.dávka MMR (osýpky, príušnice, ružienka). Súčasťou očkovania je aj kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.

11. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 3. roku života. Lekár získava od rodičov nové anamnestické údaje. Vyšetrí celkový zdravotný stav dieťaťa, urobí mu antropometrické merania, očkovanie. Okrem toho sa zameriava na overenie laterality, znalosť farieb, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie sluchu, kontrolu chrbtice, genitálu... Posudzuje sa celkový psychický vývoj dieťaťa. Poskytuje poradenstvo rodičom vrátane výživy. Laboratórne vyšetrenia sú zamerané na základné patologické súčasti moču a močový sediment.

12. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 5. roku života. Obsahuje rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje a tiež kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie a hodnotenie psychomotorického vývoja (napr. sa lekár dieťaťa pýta na znalosť farieb, ich slovné označenie).

Skontroluje zrak, sluch, tlak krvi i moč. Posúdi zaradenie dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Laboratórne vyšetrenia sú zamerané na základné patologické súčasti moču a močový sediment.

13. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 6. roku života. Zahŕňa rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Lekár opäť zhodnotí celkový stav dieťaťa, vykoná kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie, zhodnotí jeho psychomotorický vývoj. Posúdi možnosť nastúpenia dieťaťa do školy i zdravotné schopnosti vo vzťahu k povinnej telesnej výchove. Laboratórne vyšetrenia sú opäť zamerané na základné patologické súčasti moču a močový sediment. Preočkovanie DiTePeR a IPV(záškrt, tetanus ,čierny kašeľ a detská obrna).

14. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 9. roku života. Obsahuje antropometrické merania. Vyšetrenie spočíva v posúdení celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie zahŕňa aj vyšetrenie zrakovej ostrosti, sluchu, tlaku krvi či moču. Laboratórne vyšetrenia sú zamerané na základné patologické súčasti moču a močový sediment.

15. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 11. roku života. Obsahuje antropometrické merania. Vyšetrenie spočíva z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie, odber krvi, vyšetrenie je zamerané aj na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja, zrakovej ostrosti aj sluchu. Lekár tiež dieťatku odmeria tlak krvi, moč, hladiny celkového cholesterolu. Posúdi zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie.

Laboratórne vyšetrenia prezisťujú sedimentáciu erytrocytov, hladinu celkového cholesterolu v krvi dieťaťa, základné patologické súčasti moču a močový sediment.

Očkovanie zahŕňa preočkovanie – 2.dávku  MMR ( osýpky, mumps, rubeola) a preočkovanie BCG ( tuberkulóza,  len tuberkulín negatívne deti !).  Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.

16. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 13. roku života. Zahŕňa antropometrické merania. Vyšetrenie spočíva z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Lekár dieťaťu opäť vykoná celkové pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Zameriava sa aj na deformity chrbtice, nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, sluchu, tlaku krvi i moču. Posúdi zdravotné schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Lekár môže s rodičmi prebrať aj otázku vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotí celkovú sociálnu situáciu v rodine.

Laboratórne vyšetrenia: základné patologické súčasti moču a močový sediment.
Očkovanie: preočkovanie DiTe + IPV ( (záškrt ,tetanus, detská obrna). Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.

17. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 15. roku života. Obsahuje antropometrické merania, posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, sluchu, tlaku krvi a moču. Lekár urobí správu, v ktorej zhodnotí celkový zdravotný stav, vrátane spísania prípadných epikríz, porúch či odchýlok od normy.

Laboratórne vyšetrenia: základné patologické súčasti moču a močový sediment.

18. preventívna prehliadka: vykonáva sa v 17. roku života. Obsahuje antropometrické merania. Vyšetrenie spočíva z posúdenia celkového stavu dieťaťa a kompletného pediatrického fyzikálneho vyšetrenia so záverom. Posudzuje sa tiež pohlavný vývoj, zrak, sluch, pulz a tlak krvi, prekontroluje sa hmotnosť.

Laboratórne vyšetrenia sú zamerané na zistenie hladiny celkového cholesterolu a triacylglycerolov v krvi i na základné patologické súčasti moču a močový sediment.

Záver:
Ďalšie preventívne prehliadky sa vykonávajú raz za 2 roky a ich obsah je zhodný s obsahom základnej preventívnej prehliadky dospelých.

Úhrada očkovacích látok proti vyššie uvedeným ochoreniam sa vykonáva v zmysle platného zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe  verejného zdravotného poistenia – kategorizácia liekov.

Ak by sa pri preventívnej prehliadke zistili príznaky nejakého ochorenia, tak v súvislosti s daným ochorením ošetrujúci pediater zabezpečí pre dieťa ďalšie potrebné vyšetrenia  a ošetrenia (odbery, laboratórne vyšetrenia, vyšetrenie u lekára – špecialistu v danom odbore a pod.)

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: