Polročné vysvedčenie: Sú známky objektívne?

Gabriela Divékyová - Stupková | 9. Jan 2018
Polročné vysvedčenie: Sú známky objektívne?

Polročné vysvedčenie je "správou" pre rodiča i žiaka o tom, ako zvláda učivo. Ak sa však na tomto, pre niekoho zbytočnom dokumente, objaví nespravodlivá známka, nastáva problém.

Na začiatku štvrtej triedy základnej školy musel syn robiť postupové skúšky zo slovenčiny, vlastivedy a matematiky. Celý tretí ročník (1994 – 1995) absolvoval v Chicagu. Skúšky dopadli výborne.

Vysvedčenie – deň pravdy
Prečítajte si tiež:

Vysvedčenie – deň pravdy

Iný systém vzdelávania synovi nerobil problémy

Počas pobytu za veľkou mlákou sme preberali predpísané učivo zo slovenských učebníc. Nebola to veľká záťaž, pretože chicagskí učitelia svojim žiakom nedávali takmer žiadne domáce úlohy. Ak aj, tak väčšinou išlo o úlohy typu doplňovačiek na krásne ilustrovaných listoch  A4 „vytrhnutých“ z cvičebníc pozdĺž perforovaných vnútorných okrajov.

Učebnice aj zošity zostávali väčšinou v  laviciach alebo zamknuté v kovových skrinkách na chodbe. Školský batoh býval ľahký. Nejaké pero, farbičky, desiata a  úbor na telesnú výchovu.

Dvojka z milovanej matematiky na vysvedčení

Po návrate z USA nastúpil syn do svojej pôvodnej triedy. Spätná aklimatizácia netrvala dlho. Starí kamaráti, známe učiteľky. Išlo sa ďalej. Pred polročnou klasifikáciou písali zo všetkých predmetov rozhodujúce písomky.  Syn sa tešil predovšetkým na matematiku. Mal ju najradšej, už od prvého ročníka. Bol plný očakávania.

Zbytočne, pretože dostal dvojku. Nielen z písomky. Dvojka trónila aj na polročnom vysvedčení. Sólistka. Keby bola zo slovenčiny alebo hudobnej, to by mu vôbec nevadilo. Ale milovaná matematika?

matematika

Mierne prekvapená, čiastočne naštvaná a poriadne zvedavá som sa vybrala za triednou učiteľkou.–

„Mohli by ste mi, prosím vás, vysvetliť dôvod, prečo syn dostal na vysvedčení z matematiky dvojku? Je z toho smutný, matematiku má veľmi rád a vždy mával jednotky“. - „ Nuž, viete, na príčine je posledná písomka. Mal síce správny výsledok, ale prišiel k nemu iným spôsobom ako som ich učila ja.“ – Moje nervy, počula som dobre? –“Pani učiteľka, ale v Chicagu bol najlepším matematikom na celom prvom stupni základnej školy, dostal aj diplom Žiak mesiaca.“- To som povedať nemala. – „Viete, mamička, my musíme dodržiavať naše postupy. Okrem toho, v Amerike majú horšie školstvo a žiaci vedia oveľa menej ako naši. Tam je slabšia úroveň.“

Iné riešenie učiteľka  neakceptuje, aj keď je výsledok správny

Ktovie, odkiaľ mala tieto „stopercentné informácie“. Veď za veľkou mlákou nikdy nebola. Bola však – ako my všetci – odchovaná a vychovaná režimom, ktorý málo videl a ešte menej vedel. Aspoň fakty o americkom školstve.

Nemalo zmysel hádať sa,  moje argumenty boli zbytočné. Odišli sme zo školy s dlhým nosom a nepríjemným pocitom. Veď čo je zlé, ak žiak dosiahne správny výsledok svojou vlastnou hlavou a originálnym spôsobom ? Cestou domov som syna utešovala. – „U pána Henryho by si dostal pochvalu za samostatné myslenie a celá trieda by ti tlieskala. Bol by si žiakom mesiaca a tvoja fotka by svietila na nástenke v školskej hale. Nič si z toho nerob, dobre?“

Niekto môže povedať – aká blbosť, dvojka z matematiky, môj má štvorku a nezbláznim sa.  – Tento článok je však o inom.

Slovenské školstvo nie je najlepšie, systém výučby je zastaralý

O tom, ako sa odrovnáva samostatné myslenie a tvorivosť. Ako je naše verejné školstvo spútané v okovách starých, prekonaných metód výučby. Keby ľudia chceli počúvať a hovoriť -  o tom, že efektívne učiť sa dá aj inak. O tom, že nie kvantum rozhoduje o kvalite. Aj o iných veciach...

matematika

Napríklad o tom, že v Chicagu  školáci nepotrebujú žiacke knižky. Počas vyučovania nemusia byť vyvolávaní pred tabuľu a prežívať zbytočný stres. Cez veľkú prestávku sa môžu riadne vybesniť na školskom dvore na preliezkach, pod ktorými nie je betón, ale mäkká pružná hmota, názov ktorej dodnes neviem. 

Raz do týždňa majú predmet „Knižnica“. Učia sa pracovať s rôznymi typmi kníh a vyhľadávať informácie pomocou počítačov na Internete. V triedach  sú  „miniknižnice“ v podobe otočných regálov. Keď žiaci splnia svoje úlohy alebo sú unavení, môžu si vziať nejakú knihu a čítať. Samozrejme, s povolením vyučujúceho.

Zažili sme aj americké vysvedčenie. Okrem známok obsahovalo aj slovné hodnotenie dotyčného školáka. Je to možné ? Veď chicagských učiteľov zaujímajú obyčajné  banality , napríklad  priateľský vzťah k druhým, otvorenosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatného myslenia, tvorivosť, láskavosť, umenie byť lídrom, oblasti (možného) zaostávania a ako na ne...

Dvojka z matematiky na polročnom vysvedčení vo štvrtej triede základnej školy  nikdy nezmizla z našich myslí. Zostala v nich ako nejaký výkričník. Aj otáznik – ale pre koho? 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: