Čo by malo vedieť dieťa, ktoré je zrelé na školu?

Marika Koscelníková | 9. apríl 2024
Čo by malo vedieť dieťa, ktoré je zrelé na školu?

6‐ročné dieťa, ktoré je pripravené na nástup do školy, by malo ovládať tieto zručnosti.

Čo by malo vedieť dieťa, ktoré je zrelé na školu? 

Mentálny vývin

 • počíta do 20 a viac, chápe jednoduché pripočítavanie a odpočítavanie
 • rozumie pojmu čas, vie pomenovať dni v týždni a orientovať sa v nich
 • rozlíši vpravo a vľavo
 • dodržiava jednoduchšie pravidlá
 • všíma si nespravodlivosť a porušovanie pravidiel
 • pozornosť dieťa dokáže udržať 20 - 30 minút a viac

Vývin hrubej a jemnej motoriky 

 • uskočí do strany, vyhne sa prekážke
 • chytí, hodí či kopne loptu
 • skáče na jednej nohe, vie už plynulo viackrát za sebou
 • vyšplhá po povrazovou rebríku
 • zaviaže si šnúrky na topánkach
 • maľuje, vystrihuje, kreslí
 • vie napísať niektoré písmená a čísla
 • napíše svoje meno tlačením písmom alebo niektoré slová

Sociálny a emocionálny vývin

 • vyjadrovať svoje emócie, dávať najavo radosť, smiať sa s chuťou, ale aj strach, ľútosť
 • začína byť ctižiadostivé, chce vyhrať a mať úspech
 • orientuje sa vo väčších kolektívoch, hovorí priamo aj s dospelými, deťmi
 • so súrodencami, kamarátmi má aj konflikty, ale je citlivé na spravodlivosť
 • testuje, zisťuje a orientuje sa vo vzťahoch medzi ľuďmi, pozorne sleduje a hľadá vysvetlenia

Vývin reči

 • artikulačne správnu reč a vysloví všetky hlásky
 • identifikuje rozdiel medzi krátkou a dlhou, tvrdou a mäkkou slabikou
 • rozlíši hlásku na začiatku, konci slova
 • vníma rozdiely medzi slovami / sluchom rozlíši, je to iné alebo rovnaké
 • má dobrú sluchovú pamäť, napríklad zapamätá si text či báseň
Zdroj: Kniha Testujme a rozvíjajme dieťa / M. Tóthová Šimčáková, P. Arslan Šimková, M. Klapková, M. Antošová, Fortuna Libri 2016

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: