Bude vaše dieťa vodcovská osobnosť? To záleží aj od vás!

vodcovske schopnosti dieťaťa

Ako naučiť deti, aby dokázali viesť svoj život a nespoliehali sa len na svojich rodičov?

Pravdepodobne ste si všimli, že niektorí z vašich kolegov preberajú vodcovské úlohy ako keď  kačka skočí na vodu. Hovoria ostatným bez najmenšieho zaváhania, čo majú robiť, a radi preberajú čoraz väčší počet zodpovedných úloh. Pre skupinu ľudí na opačnom brehu to je celkom iné: šéfovanie okolo ľudí im je nepríjemné a pri každom rozhodnutí ich trápia pochybnosti.

Ak ste v druhej skupine, možno sa čudujete, prečo vás pomyslenie na to byť vodcom naplní hrôzou a prečo je pre vás také ťažké vidieť samého seba ako manažéra.

Dôležité sú zážitky z detstva

Tak ako pri takmer každom aspekte ľudskej prirodzenosti, niektoré z odpovedí vás privedú ku geneticky zdedeným dispozíciám. Ak vaši rodičia boli veľmi plachí a ustráchaní, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že budete tiež. Podobne - ak ste vy ako rodičia ustráchaní, pravdepodobne bude aj vaše dieťa...  Ale to je ďaleko od celého príbehu. Psychológovia si čoraz viac uvedomujú dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú skúsenosti z raného života. Kľúčom je spôsob, akým sa k dieťaťu správajú jeho rodičia .

Najmä, ak by boli rodičia príliš ochraňujúci, mohli by oslabiť šance dieťaťa stať sa budúcim vodcom. Hovorovo sa tento rodičovský prístup nazýva „helikoptérové rodičovstvo “ - v súvislosti s myšlienkou vznášania sa v blízkosti, či je to potrebné alebo nie.

Takíto rodičia majú pravdepodobne dobré úmysly – napríklad chcú zabezpečiť, aby ich deti nemuseli čeliť nepríjemným výzvam. Žiaľ, toto by mohlo mať nejaké neúmyselné, neužitočné účinky, medzi ktoré patrí „to, že sa cítite menej sebavedomí a menej schopní čeliť ťažkostiam, čo vás vedie k prejaveniu slabších vodcovských schopností“, hovorí Dr. Judith Locke, klinický psychológ v súkromnej praxi a pôsobiaci tiež na Queensland University of Technology.

„Helikoptéroví“ rodičia

Výskum spoločnosti Locke zahŕňal prieskum odborníkov pracujúcich s rodičmi, vrátane psychológov a školských poradcov, s cieľom presne určiť, čo znamenajú termíny helikoptérové rodičovstvo alebo prehnané rodičovstvo.

Jej zistenia naznačujú, že tento rodičovský prístup je charakteristický zmesou troch faktorov. Takýto rodič 

  • je extrémne citlivý na dieťa,
  • je extrémne  nenáročný v niektorých kontextoch
  • ale zároveň je veľmi náročný v iných. 

Napríklad: helikoptérový rodič bude pravdepodobne nadmerne ochraňujúci, príliš pozorný a verí, že jeho dieťa má vždy pravdu. Bude sa snažiť urobiť všetko pre svoje dieťa (namiesto toho, aby očakával, že si poradí  samé), a mohol by očakávať, že sa jeho vrstovníci a škola aj pretrhnú, len aby uspokojili  potreby jeho dieťaťa. Tento druh rodiča bude zároveň veľmi náročný v tom zmysle, že má vysoké očakávania od úspechov svojho dieťaťa, preplánuje čas svojho dieťaťa a chce, aby jeho dieťa bolo jeho priateľom a bolo s ním v stálom kontakte.

Výskumy vodcovstva u tínedžerov

Najnovší výskum o tom, ako môže toto extrémne spolužitie potlačiť vodcovské schopnosti, pochádza z Číny. Psychológovia skúmali takmer 1300 tínedžerov na 13 školách v Pekingu (priemerný vek 14 rokov). Yufang Bian z Pekinskej univerzity a jej kolegovia komplexne zhodnotili vodcovský potenciál tínedžerov. Najprv vypočúvali rovesníkov, učiteľov a rodičov tínedžerov, aby zistili, či ich ostatní považujú za dobrého vodcu. Následne skontrolovali, či tínedžeri boli skutočne v nejakých vedúcich funkciách, ako napríklad vedúci tímu v triednej vedeckej skupine alebo prezident v študentskom klube.

Medzitým dospievajúci hodnotili, do akej miery boli ich rodičia nadmerne ochraňujúci, keď súhlasili alebo nesúhlasili s tvrdeniami, ako napríklad „Moji rodičia počas môjho detstva dozerali na každý môj krok“ a „Moji rodičia často zasahovali do riešenia životných problémov za mňa“. Tínedžeri tiež vypĺňali dotazníky, ktoré merali ich sebaúctu a mieru, akou si boli istí, že sú vodcami.

Čím viac rodičia deti chránia, tým...

Po kontrole vplyvu mnohých ďalších faktorov, ako sú rodinné socioekonomické pozadie a akademické úspechy tínedžerov, Bian a jej tím našli jasný vzor. Čím boli ich rodičia viac ochraňujúci, tým menej ostatní vnímali ich vodcovský potenciál a tým menšia bola aj pravdepodobnosť, že budú skutočne vo vedúcich funkciách. Štatisticky bolo toto spojenie vysvetlené skutočnosťou, že dospievajúci s „helikoptérovými“ rodičmi mali sklon k nižšej sebaúcte, čo sa zase spájalo s menšou sebadôverou v tom, že sú vodcami.

Bian a jej tím uviedli, že ich zistenia podporujú myšlienku, že príliš veľa dobrých vecí môže byť škodlivých: „Rovnako ako nedostatok riadneho rodičovstva poškodzuje vývin dieťaťa, tak aj prehnané rodičovstvo - tým, ako  obmedzuje rozvoj autonómie dieťaťa a jeho schopnosti riešiť problémy  - má tiež negatívny vplyv na psychosociálny rozvoj. “

Tento nadmerný rodičovský prístup môže mať až podkopávajúci účinok, pretože to deťom signalizuje, že nie sú schopné nezávislosti a že ich rodičia im nedôverujú, že sa dokážu postarať o seba, nieto ešte o druhých.

Napríklad psychológovia na Floridskej štátnej univerzite uskutočnili prieskum s takmer 500 vysokoškolákmi a zistili, že tí, ktorí majú „helikoptérových“ rodičov, majú tiež tendenciu byť menej sebaistí a majú menšiu dôveru vo svoje vlastné schopnosti. Iný tím na Miami University skúmal stovky študentov a našiel podobné výsledky.

Tí, ktorí opísali rodičov ako „helikoptérových“, mali tiež tendenciu k viacerým  emocionálnym problémom, zápasili s prijímaním rozhodnutí a obstáli horšie v ich študijných výsledkoch. 

vodcovské schopnosti dieťaťa

Chceli by ste byť vodcovskou osobnosťou?

Ak sa radšej držíte na míle od vodcovských príležitostí a uznali ste, že máte „helikoptérových“ rodičov, nemusíte akceptovať, že nikdy nebudete vodcom alebo že nikdy nebudete mať vodcovské kvality.

Po prvé, nezabudnite, že prístup vašich rodičov bol pravdepodobne realizovaný s tými najlepšími úmyslami a vy nebudete mať  žiaden úžitok z toho, ak budete v sebe živiť pocity hnevu. Teraz môžete prebrať kontrolu a s odhodlaním a úsilím je možné formovať svoje vlastné črty a postoje kedykoľvek v živote.

Locke, ktorý je tiež autorom knihy The Bonsai Child (kniha o rodičovstve, ktorá má pomôcť rodičom rozvíjať ich potenciál dieťaťa tým, že ich nepreceňuje), odporúča začať preberať väčšiu kontrolu nad svojím vlastným životom vrátane finančnej nezávislosti, ak je to možné, a vyhýbať sa pokušeniu zavolať svojim rodičom zakaždým, keď sa vyskytne nejaký problém.

Vziať život do vlastných rúk

„Mnoho čitateľov bude mať rodičov, ktorí sa stále chcú veľmi angažovať v ich živote. Vypracujte si svoj vlastný spôsob, ako viesť svoj život a prestaňte sa toľko spoliehať na svojich rodičov“, hovorí. Tieto zmeny vás samy osebe nepremenia na vodcu, ale pomôžu vám vidieť samého seba ako nezávislého a bude pre vás pohodlnejšie robiť autonómne rozhodnutia, ktoré vám budú dobre slúžiť, ak a keď sa vo vašej kariére objavia príležitosti na vedenie.    

Môžete tiež robiť zmeny v práci, vrátane pokusov o otvorenejšiu kritiku a aktívneho vyhľadávania spätnej väzby. „Moja práca ukazuje, že tí, ktorí boli nadmerne chránení, boli samozrejme často preceňovaní a nezvládajú konštruktívnu kritiku,“ hovorí Locke. "Aby ste sa zlepšili, musíte byť otvorení návrhom toho, čo musíte urobiť, aby ste mohli napredovať."

Nestane sa to cez noc, ale praktizovaním nezávislosti a vynaložením času a úsilia na vybudovanie svojich emocionálnych a rozhodovacích schopností zistíte, že si môžete pomaly budovať svoju dôveru - a dokonca sa začnete vidieť ako potenciálny šéf. 

Aby vaše dieťa mohlo byť raz vodcom

A ako je to s vami v rodičovskej pozícii? Ste veľmi ochraňujúci? Vzhľadom na výsledky výskumov teraz už môžete vedieť, že menej je niekedy viac. Ak chcete mať z vášho dieťaťa vodcu, je potrebné, aby sa naučilo samostatne riešiť problémy a čeliť výzvam v živote bez vášho dohľadu a neustálej, hoci veľmi dobre mienenej, pomoci. 

Zdroj: https://www.bbc.com/worklife/article/20200406-what-leader-are-you-it-depends-on-your-parents

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: