7 dôvodov, prečo čítať knihy

PHDR. JANA PAVLÍKOVÁ | 2. apríl 2024
7 dôvodov, prečo čítať knihy

Kedy a kde sa vôbec začína budovať vzťah dieťaťa ku knihe? Odpoveď je vcelku jednoduchá: Doma! A najlepšie je začať hneď odmalička, čím skôr, tým lepšie.

Malé deti vnímajú knihy ako hračky. Začať môžeme senzorickými a textilnými knižkami, interaktívnymi vzdelávacími knižkami pre najmenších, kde dieťa knižočku otvára, listuje a manipuluje s otváracími prvkami. Postupne, vzhľadom na pribúdajúci vek a vyspelosť dieťaťa, môžeme pridávať farebné obrázkové knižky, tematicky zamerané knižky, leporelá, rozprávky a pútavé detské časopisy.

7 dôvodov, prečo čítať knihy

1. Vedomosti a informácie

Čítanie rozširuje chápanie sveta a poskytuje príležitosti na celoživotné vzdelávanie. Podľa štúdie Univerzity v Berkeley, čítanie klasickej papierovej knihy zvyšuje slovnú zásobu o 50 percent viac než sledovanie televízie, čo potom vedie k celkovo vyšším výsledkom v inteligenčných testoch. 

2. Mentálna stimulácia

Zlepšenie kognitívnych schopnosti, ako je kritické myslenie, analýza a riešenie problémov. Udržiava aktívnu myseľ. Čítanie je ako účinné mozgové cvičenie, ktoré znižuje psychický pokles až o 32 percent. Takto sa kniha stáva významnou prevenciou pred demenciou a Alzheimerovou chorobou.

3. Emocionálna a duševná pohoda

Čítanie môže byť formou úniku, poskytujúceho oddych od každodenného stresu a starostí. Dokáže nás preniesť do rôznych svetov, vyvolať emócie a ponúknuť pocit uvoľnenia a vnútorného pokoja. Podľa štúdie uskutočnenej v roku 2009 vedci zistili, že čítanie môže znížiť mieru prežívaného stresu až o 68 percent.

4. Slovná zásoba a jazykové znalosti

Pri pravidelnom čítaní sa vystavujeme širokému spektru slov, fráz a vetných štruktúr, čo rozširuje našu slovnú zásobu a zlepšuje jazykové znalosti. Pomáha nám lepšie porozumieť gramatike, stavbe viet a štýlom písania. To zase zlepšuje komunikačné schopnosti verbálne aj písomne.

5. Empatia a porozumenie

Vďaka príbehom sa stotožňujeme s postavami a ich životnými skúsenosťami. Skúmame ich vnútorný svet a zároveň sa tak učíme pochopiť, čo sa deje v psychike danej postavy, ale aj to, ako reagujú iní ľudia. Takto sa budujú základné stavebné piliere empatie. Milovníci kníh majú práve preto vyššie EQ, teda schopnosť porozumieť pocitom a presvedčeniam iných. 

7 dôvodov, prečo čítať knihy

6. Posilnenie kreativity

Pri čítaní si vo svojej mysli vizualizujeme scény, postavy a nastavenia, čím vytvárame jedinečný duševný zážitok. Ten inšpiruje a poháňa naše vlastné tvorivé úsilie, či už ide o písanie, umenie alebo riešenie problémov v rôznych oblastiach.

7. Zmena myslenia

Čítanie súvisí s vyspelosťou myslenia a našich názorov. Pri čítaní sa aktivuje celá sieť obvodov a signálov v mozgu. Opakovaným a častým čítaním sa táto sieť upevňuje a spôsob uvažovania je sofistikovanejší. Čítanie tak podporuje lepšie pochopenie a ocenenie rozmanitosti, čím podporuje toleranciu.

Bonus: Ak čítate viac ako tri a pol hodiny každý týždeň, je o 23 percent vyššia pravdepodobnosť, že budete žiť dlhšie ako tí, ktorí nečítajú vôbec.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: