DESATORO čítania deťom

Kristína Majerová | 20. Sep 2019
DESATORO čítania deťom

Dieťaťu sa rozvíja slovná zásoba, cibrí pozornosť a rozvíja sa logické myslenie. Tak veľa môžete čítaním u dieťaťa dosiahnuť! Tak čítajte, rodičia. Čítajte...

Desatoro čítania deťom

1. Keď si spolu čítate, nech to je jediná vec, ktorú robíte.

Zabudnite na emaily, pracovné telefonáty, neumytú kúpeľňu ap. Buďte pri deťoch svojou mysľou, nielen telom. Z celého dňa s vami trávia pravdepodobne len tú veľmi malú časť, a preto ich nechajte, aby si to naozaj užili, aby vás mali celých. Naše deti sú náš najdôležitejší projekt. Čo sa práce týka, vždy bude niečo, čo sa ešte bude dať urobiť, avšak málokto umiera s myšlienkou, koľko času ešte mohol stráviť v kancelárii. Preto keď si s nimi sadnete s knižkou, nech je to jediná vec, ktorú budete robiť.

2. Nikdy dieťa netrestajte tým, že zrušíte váš spoločný čas.

15 minút čítania denne je pre intelektuálny, duševný a vzťahový vývin vášho dieťaťa to isté, čo dobrý pitný režim. Ak vaše dieťa večer nespolupracovalo – čo sa u prepracovaných rodičov a predráždených či unavených detí stáva často  – večerné čítanie dokáže rozhárané vzťahy stabilizovať. Umožní dieťaťu zaspávať v harmónii s vedomím bezpečia vo vzťahu s rodičom. Ak máte výchovné problémy, hľadajte riešenia – spoločné čítanie je jedným z nich.

3. Dávajte si smiešne malé ciele.

Ak ste doteraz nepestovali spoločný čas na čítanie, spočiatku bude ťažké začleniť  to do náročného denného rozvrhu. Preto si dajte ciele, ktoré spokojne môžete nazvať smiešne malými – na začiatok stačí päť minút denne. Ak po piatich minútach ešte budete mať chuť čítať ďalej, nech sa páči. Ale ak nie, túto položku si na dnešný deň môžete odškrtnúť – urobili ste veľmi dôležitý krok. 

4. Vytvárajte návyk.

Päť minút každý jeden deň v týždni má vyššiu hodnotu ako jedna hodina v sobotu dopoludnia. Malými zlomkami totiž vytvárate návyk, a umožňujete dieťaťu pomaly prirastať ku knihám. Tak zvyšujete jeho šance, že o ne bude mať záujem aj vo vyššom veku, že si bude čítať pre potešenie, a zároveň tak bude dlhodobo využívať všetky výhody – intelektuálne aj vzťahové – ktoré literatúra prináša. Nakoniec, ako by vyzerali vaše zuby, ak by ste si ich umývali raz za týždeň pol hodinu a nie každý večer? S čítaním a výhodami je to rovnaké. 

5. Majte správne očakávania.

Nie vždy to bude pokojná idylka. Malé deti sa budú určite mrviť. Knižky budú chcieť obchytávať a ochutnávať, budú chcieť preskakovať strany, a je možné, že po troch minútach zabudnú, čo vlastne robíte. Väčšie deti vás budú zastavovať, prerušovať a klásť otázky. Najväčšie deti si budú chcieť stavať lego alebo bunker, alebo robiť brušáky. To všetko je v poriadku. Na rozdiel od televízora vy im ponúkate interakciu, a aj tej sa treba učiť. 

6. Majte knihy poruke (a schovávajte ovládač).

Tak bude pre vás aj deti podstatne ľahšie rozhodnúť sa pre ne. Do každej izby môžete na viditeľné miesto umiestniť košík alebo škatuľu s obľúbenými knižkami. Takisto ich umiestňujte do spodných poličiek. Áno, je šanca, že vaše dieťa ich bude chcieť skúmať prstami aj ústami. Avšak knihy sa majú používať. Poznáte tie zbierky nádherných, nikdy neotvorených kníh, ktoré si ľudia kladú na najvyššiu policu, tesne nad vianočný porcelán?

7. Majte knihy na očiach.

Knihy štandardne vložené na policu len ťažko zaujmú dieťa. V podstate je to len séria vedľa seba uložených chrbtov kníh s nadpismi. Miesto toho ich vyložte na okennú parapetu alebo využite jednoduché police tvorivým spôsobom. Ten vám umožní vystaviť nádherné obálky detských kníh, ktoré istotne budú priťahovať detskú pozornosť. Knihy priebežne striedajte.

8. Knihy opakujte.

Opakovanie na úrovni vety a na úrovni príbehu je pre dieťa veľmi dôležité. Pomáha upevňovať vetné väzby, nové slová, pomáha chápať, ako vlastne funguje príbeh. Nebuďte prekvapení, ak dieťa bude chcieť čítať stále tú istú knihu. Môže ju chcieť každý večer päťkrát za sebou, a bude ju recitovať s vami, a môžu ju chcieť celé mesiace každý deň.

9. Knihy striedajte.

Nie, tieto dva body si neodporujú, aj keď sa to môže tak zdať. Známe knihy dieťaťu zabezpečujú známe podnety, avšak nové knihy jeho svet rozvíjajú. Výskum tiež dokazuje, že deti z rodín, ktoré vedome zabezpečujú prístup novej literatúry (či už kúpou, výmenou alebo návštevou knižnice) majú lepšie študijné výsledky a takisto sú z nich dlhodobo lepší čitatelia.

Preto dobrou zásadou pre čítanie s deťmi je pravidlo troch príbehov:

  • jeden veľmi dobre známy (ten, ktorý dieťa pozná naspamäť),
  • jeden známy (ktorého dej pozná),
  • jeden úplne nový.

10. Pamätajte na ten najdôležitejší dôvod, pre ktorý toto robíte: vzťah s vaším dieťaťom.

Podľa blogu citajmesispolu.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: