Je vaše batoľa často na telefóne a vy sa cítite previnilo?

Marika Koscelníková | 24. február 2021
Batoľa a mobil

Zbytočne sa nestresujte.

Je to v poriadku, ak ustrážite správnu mieru. 

Máte pocit, že ste zlý rodič, lebo ste to dovolili a získali tak trochu času na prácu, varenie, dokončenie čohokoľvek, čo práve teraz dokončiť musíte? Netrápte sa. Sú situácie, v ktorých ten mobil, tablet, alebo inú technológiu, ktorá dieťa na chvíľu zabaví, využije väčšina rodičov. Priznávajú sa k tomu aj známe mamy na sociálnych sieťach, aj keď s rovnakým pocitom viny.  

Som zlá mama, lebo dovolím mobil dieťaťu?

Niekedy sa zbytočne "trestáme" výčitkami. Ak vieme uľahčiť život sebe aj dieťaťu, napríklad, keď stojíme v dlhom rade, v čakárni u lekára, pri dlhej ceste autom a v tejto dobe aj doma, keď sa pred nami kopí robota a snažíme sa ukočírovať domácnosť, prácu a starostlivosť o dieťa, tak na ne zabudnime.   

Teraz, keď sme v sociálnej izolácii (ext. zdroj sociálna izolácia) a neustálom kolotoči, potrebujeme si trochu oddýchnuť. Iste, môžeme donekonečna argumentovať, prečo nie mobil, ale niekedy je riešením. Podávate dieťaťu mobil a v duchu si vyčítate, že je to tak a cítite sa previnilo? Nemusíte. 

Je prirodzené, že batoľatá sa s telefónom hrajú radi. Dokonca v tejto záľube môžeme nájsť aj určité výhody.

Asi v dvoch rokoch je mozog batoliat na takej úrovni, že si začínajú uvedomovať samé seba (ext. zdroj sebauvedomenie dieťaťa) a odpútavajú sa od rodičov. Vďaka tomuto (seba)vedomiu potrebujú deti pocit kontroly, ktorý im umožňuje stať samostatnejšími.

batoľa a mobil

Jedným zo spôsobov, ako batoľatá vyjadrujú svoju novo získanú nezávislosť a kontrolu, sú voľby (napríklad trvá na modrom poháriku, nie na fialovom). Váš telefón tieto potreby spĺňa v dvoch smeroch súčasne - môžu byť autonómne, keď sú na telefóne, pričom môžu robiť vlastné rozhodnutia o tom, čo vidia a ako interagujú.

Batoľatá a mobil

Štúdie ukázali, že batoľatá sa na danú aktivitu dokážu sústrediť v priemere asi 3 až 5 minút podľa veku (ext. zdroj štúdia). Vďaka tejto schopnosti sústrediť sa, ich baví sledovať aj stále to isté, až kým to skutočne nepochopia. Pozrie si dieťa rado Spievankovo a „Na hada“ každý deň? Dáva mu to určitý pocit bezpečia, pretože je schopné predvídať (ovládať) svoj svet, čo je pre neho uspokojivé. 

Batoľatá sú schopné rozvíjať svoje záujmy - ako sú dinosaury, psy a spev - a keď spojíte kontrolu, pozornosť a opakovanie, pripravíte dobrú pôdu pre ich rozvoj. Obľúbený dinosaurí plyšák ožije v krátkej rozprávke, v pesničke, v animovaných obrázkoch? Waw, ako sa dieťa poteší. Vyberajte obsah a môžete podporiť jeho učenie sa v rôznych smeroch - aj v praktických veciach, ako je umývanie rúk, požičanie hračiek a pod.  

Máte pocit, že je vaše batoľa na telefóne príliš často? 

O časových limitoch možno diskutovať. Americká pediatrická akadémia (AAP) odporúča deťom vo veku od dvoch do piatich rokov maximálne hodinu kvalitného obsahu denne. To znamená, že hodinová hranica má byť pre väčšinu rodín vodítkom.

Majte na pamäti niekoľko vecí v súvislosti s používaním mobilov: 

  • Uistite sa, že to, čo vaše batoľa pozerá na telefóne, je v súlade s jeho aktuálnymi záujmami, schopnosťami a zručnosťami.
  • Monitorujte, či je obsah primeraný veku a nabádajte ho, aby vás uviedlo do "deja" a rozprávalo o tom, čo vidí.
  • Pýtajte sa, popisujte, prepájajte to, čo pozerá, s reálnym životom a hrou.
  • Pamätajte, že telefóny poskytujú príležitosť zdokonaliť sa v oblasti technológií aj pri učení (ext. zdroj učení).
  • Rovnako, ako pri inom type hry, venujte pozornosť tomu, čo dieťa vidí, ako to prijíma a vyhodnocuje.
Ak ste teda v situácii, že vám obom mobil pomôže, nestresujte sa. Prijmite aj technológie ako nástroj na učenie sa - a aj ako účinné riešenie v situáciách, ktoré sú inak náročné na zvládnutie. 

Zdroj: mother.ly

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: