Pokazí CUMEĽ zúbky?

Kristina Böhmer | 1. Sep 2020
Pokazí cumeľ zúbky?

Je pravda, že cumlík kazí zuby a oneskorí vývoj reči?

Na jednej strane stoja zástancovia, ktorí cumeľ obhajujú ako spôsob uspokojenia sacieho reflexu bábätka a zníženie rizika jeho náhleho úmrtia. Na opačnej strany barikády stoja odporcovia, pre ktorých je neprirodzený a kazí zuby. A kdesi v strede sú tí, ktorí cumeľ deťom dávajú, ale dbajú na to, aby sa z toho nestal obrovský zlozvyk. Napríklad ho dávajú len na spanie a iba do určitého veku.

Je to pravda, že cumeľ ničí zuby a spôsobuje predkus?

Zubná lekárka V. Bačová Macáková má na to jasný názor: „Cumlík vytlačí jazyk z jeho pôvodnej polohy a zatlačí ho smerom na spodinu ústnej dutiny. Má negatívny vplyv na vývoj tvárového skeletu. Podnebie tvorí podstatnou mierou spodinu nosovej štrbiny, tlakom cumlíka sa podnebie vydúva dohora, do tzv. gotického podnebia.

Tým sa logicky zúži nos, deťom sa tam retinujú nečistoty, majú opakované nosové infekcie, polypy, dýchajú ústami a chrápu. Neskôr sa v dôsledku týchto zmien vyberajú deťom zbytočne nosové mandle. Zúžené podnebie, samozrejme, druhotne spôsobí, že sú predné zuby vytláčané dopredu a vzniká predkus.”

Či však má cumeľ zlý vplyv na vývin artikulácie, to sa podľa klinickej logopedičky Zuzany Moškurjákovej        stopercentne povedať nedá. „V tomto prípade ide o súčinnosť viacerých faktorov, ktoré môžu spôsobiť zmeny. Vo všeobecnosti nepovažujeme  bežné používanie cumlíka do veku dvoch rokov za dôvod chýb artikulácie,” tvrdí s tým, že problematický môže cumeľ byť, ak sa používa aj po treťom roku veku dieťaťa. 

Upozornila však na iný problém. „Devastajúcejšie je cmúľanie prsta alebo satie z fľaše, cmúľanie textílií, plyšových hračiek. Pri cmúľaní prsta vytvára jazyk veľký tlak na hornú čeľusť, ktorá sa posúva dopredu a ťah prsta proti jazyku posúva čeľusť aj smerom hore, čím vzniká typický otvorený zhryz,” povedala logopedička.

Povedz C, S, Z - s cumlíkom to ide ťažšie

Ak dieťatko príliš dlho používa cumlík, aj po treťom roku, môže to spôsobiť poruchy artikulácie – dysláliu. „Najčastejšie pozorujeme chybnú výslovnosť niektorých prealveolárnych hlások, teda T, D, N, C, S a Z a postalveolárnych hlások Č, Š, Ž, L, Ľ, Ĺ, R, Ŕ. Už spomínaný otvorený zhryz ako dôsledok extrémne silného satia cumlíka alebo palca spôsobí chybnú artikuláciu aj všetkých týchto hlások,” hovorí logopedička.

Takáto porucha sa môžu skombinovať aj s ďalšími chybne hovoriacimi spoluhláskami, napríklad perozubým V a F. „Najnápadnejšou a aj laikovi dobre identifikovateľnou je chybná artikulácia v medzizubnom priestore, keď sa jazyk menej alebo viac plazí a pri artikulácii kritických hlások vidíme jeho hrot medzi zubami. Toto prinesie aj zmenu zvuku – šumu artikulovaných spoluhlások.”

Ako tomu pomôcť?

Najlepšie nijako. Ideálne je, ak sa dieťaťu jazyk vyvinie úplne prirodzene a vy do toho nebudete zasahovať. Jediné, čo od vás dieťa potrebuje, je to, aby sa včas zbavilo cumľa, aby si necmúľalo prsty či hračky a aby včas prestalo sať mlieko z fľaše. Všetko ostatné má na starosti vývin.

Ak sa vám však nebude niečo na vašom dieťatku pozdávať, to najlepšie, čo môžete urobiť, je vyhľadať odborníka. Internet je síce plný rôznych rád, ale väčšina z nich nepomáha a niektoré môžu byť i škodlivé.

„Diagnostika a terapia patrí do rúk špecialistom a najlepšie výsledky prináša multidisciplinárny prístup. Spolupráca klinického logopéda a čeľustného ortodonta, ale aj fyzioterapeuta, ak sú zmeny v postúre a posadení hlavy výrazné, je ideálna,“ uzavrela Z. Moškurjáková s tým, že odborníka treba vyhľadať vždy, keď rodič nepozná odpovede na otázky, ktoré si sám dáva: „Lebo prevencia je najlacnejšia.”

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: