Novorodenecká žltačka: Čo môže pomôcť?

Dagmar Baluchová, Odborná spolupráca: MUDr. Marta Špániková | 1. december 2020
novorodenecká žltačka

Podľa štatistík môže potrápiť až dve tretiny novorodencov.

Konečne! Vaše bábätko je na svete. Už nemusíte rátať dni do pôrodu, naopak, teraz začínate počítať, kedy vás s drobčekom prepustia domov z pôrodnice. Niekedy je však tešiť sa dopredu na škodu. Najmä ak sa u bábätka objaví novorodenecká žltačka. Tá váš pobyt na nemocničnom lôžku môže predĺžiť.

Novorodenecká žltačka (icterus neonatorum) je stav, ktorý sa týka výlučne bábätiek. Podľa štatistík môže potrápiť až dve tretiny novorodencov.  

Rizikové skupiny

Predpokladať ešte počas tehotenstva, či bábätko bude mať po narodení novorodeneckú žltačku, je viac-menej nemožné. Napriek tomu existujú rizikové skupiny, u ktorých sa vyskytuje častejšie. Sú to najmä deti:

  • s nízkou pôrodnou hmotnosťou,
  • predčasne narodené,
  • ktorých mamy trpia cukrovkou,
  • ktorých súrodenci prekonali po narodení tiež toto ochorenie. 

Čo sa týka pohlavia, častejšia je u chlapcov. 

Žltačka zdravého novorodenca
Prečítajte si tiež:

Žltačka zdravého novorodenca

Pri hodnotení žltačky novorodenca sa berie do úvahy mnoho faktorov a podľa toho sa hodnotí závažnosť stavu dieťatka. Hodnotí sa v prvom rade čas, kedy sa u dieťatka žltačka rozvinie, či je to do 24 hodín alebo neskôr okolo 72 hodín od pôrodu. 

Najčastejšie sa stretávame s fyziologickou novorodeneckou žltačkou, ktorá sa rozvinie vo veku 2 až 14 dní.  Príčinou je nadmerný rozpad červených krviniek, ktoré fungovali u plodu a zároveň prechodná nezrelosť pečeňovej bunky produkty rozpadu spracovať.

Takáto žltačka nepresahuje určitú hodnotu bilirubínu (210 mikromol/l) a postupne ustupuje za 7 až 14 dní. U niektorých dojčených detí pretrváva alebo sa objaví vzostup bilirubínu, a tým aj zvýraznenie žltačky v 2. a 3. týždni života. Niekedy žlté sfarbenie a zvýšený bilirubín pretrváva 3 až 10 týždňov. 

Presná príčina tohto stavu nie je jasná. Nie je to však dôvod na ukončenie dojčenia! Práve naopak, dojčiť treba často, aby malo dieťatko  dostatočný príjem energie a tekutín. Len vo výnimočných prípadoch sa pristupuje k prechodnému kŕmeniu odstriekaným materským mliekom, ktoré sa pred podávaním prevarí alebo sa prechodne kŕmi formulou. O tom, ako sa bude postupovať, rozhoduje detský lekár. 

Sú situácie, keď je žltačka spojená aj s inými príznakmi, ktoré signalizujú ochorenie dieťatka. Vtedy je však namieste podrobné vyšetrenie dieťatka a v prípade potreby sa začína s liečbou. Ale to už nehovoríme o fyziologickej alebo nekomplikovanej novorodeneckej žltačke. 

Viete, že...?

Za vznikom novorodeneckej žltačky spojenej s anémiou dieťaťa môže byť aj rozdielnosť krvných skupín či podskupín a tzv. Rh faktora matky a dieťaťa? Ide o tzv. hemolytickú chorobu novorodencov. Po zavedení profylaktického podávania lieku matke s krvnou skupinou Rh negatívnou do niekoľkých hodín po pôrode sa však tento závažný problém vyskytuje zriedkavo.

Rh faktor a žltačka novorodenca
Prečítajte si tiež:

Rh faktor a žltačka novorodenca

Novorodenecká žltačka: Starostlivosť doma 

Ak je stav dieťatka stabilizovaný, hladina bilirubínu, ktorú v nemocnici opakovane sledujú, sa nezvyšuje, je dieťatko prepustené do domácej starostlivosti. Do troch dní ho vidí lekár, zhodnotí aj stav prípadného žltého sfarbenia kože a očných bielkov. 

Pri žltačke, ktorej stále hovoríme fyziologická žltačka novorodencov, je potrebné dieťatko často dojčiť. Vzhľadom na to, že tieto detičky bývajú spavé, je dôležité bábo na dojčenie budiť, nikdy ho nenechať bez jedla dlhšie ako štyri hodiny. Dojčiť 8- až 20-krát denne v prvých dňoch je normálne. 

Dieťatko umiestnime v postieľke pod okno, aby malo dostatočný prístup bieleho denného svetla (nemusí to byť silné slnečné svetlo) čo najdlhšie počas dňa a na čo najväčší povrch tela (tvárička, hlavička, horné alebo aj dolné končatiny, podľa teploty v miestnosti). Preventívne prehliadky sú nastavené tak, že lekár dieťatko v prvých týždňoch opakovane vyšetrí a zhodnotí aj žltačku. Ak je to potrebné, je vyšetrenie aj častejšie.

Detičky s  novorodeneckou žltačkou sú veľmi spavé, čo potvrdia mnohé mamičky, ktoré si tým so svojím bábom prešli. Kŕmenie je preto často problémom, napriek tomu je potrebné bábätko budiť, aby nedošlo k jeho dehydratácii a poklesu hmotnosti, čo by mohlo vážne ohroziť jeho prospievanie. 

Fototerapia 

Ide o špeciálnu liečbu svetlom, ktorá sa aplikuje na liečbu ťažkých foriem novorodeneckej žltačky. Spočíva v umiestnení dieťatka pod lampu (tzv. modré svetlo).  Frekvenciu a dĺžku fototerapie určí lekár, určujúci je vek dieťaťa (stanovený v hodinách od narodenia), donosenosť alebo nedonosenosť a, samozrejme,  hladiny bilirubínu, ktoré by mali vplyvom modrého svetla klesať. Bábätko je vystavené tomuto svetlu iba v plienke, kvôli ochrane zraku má prekryté oči. Mimo fototerapie je kŕmené, kvôli lepšiemu odbúraniu bilirubínu sa mu môže podávať aj infúzna terapia. 

Ak fototerapia nezaberá a hodnoty bilirubínu nemajú klesajúcu tendenciu, vo veľmi vážnych prípadoch je nutná aj výmenná transfúzia krvi. 

novorodenecká žltačka

Novorodenecká žltačka - Čo môže pomôcť?

  • Pravidelne dieťatko kŕmte. Aj v prípade, že je spavé, alebo podstupuje fototerapiu. Bilirubín sa vylučuje stolicou, teda čím viac dieťa je, tým častejšiu má stolicu a bilirubín sa lepšie vylučuje z tela von.
  • Novorodencovi nepodávajte okrem mlieka žiadnu vodu ani čaj. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: