Žltačky u novorodenca

Žltačky u novorodenca
20.3.2019 v kategórii Choroby novorodenca, autor MUDr. Monika Antošová, foto: istockphoto.com

Čo je príčinou žltačky u novorodenca a ako ju správne liečiť?

Žltačka je žlté sfarbenie kože a slizníc, spôsobené zvýšeným hromadením sa birlirubínu v krvi. Ak množstvo bilirubínu v krvi je vyššie ako dokáže pečeň spracovať, bilirubín sa hromadí v koži, slizniciach, očnom bielku a spôsobuje ich žlté sfarbenie.

Ak sa hodnoty bilirubínu presahujú 220umol/l, stav vyžaduje dôkladné vyšetrenie na zistenie príčiny. Väčšinou sa nájde pridružený faktor alebo chorobný stav, ktorý spôsobuje tieto zvýšené hodnoty bilirubínu v krvi.

Iné názvy: Icterus novororodenca, Hyperbilirubinémia novorodenca

Rozdelenie žltačiek

Žltačky delíme podľa mechanizmu ich vzniku na hemolytické a nehemolytické

  • Hemolytické žltačky

Vznikajú rozpadom červených krviniek. Aj žltačka zdravého novorodenca vzniká rozpadom červených krviniek, ale vždy sú to krvinky nadbytočné, nie je tam žiaden iný chorobný podklad. Pri hemolytických žltačkách je rozpad vždy na popud negatívneho faktora, alebo látky, ktorá napadá červené krvinky. Sem patri:

  1. Žltačka pri nezhode krvných skupín
  2. Žltačka pri nezhode "rh" faktora.
  • Nehemolytické žltačky

Tu je rozpad červených krviniek normálny, zlyhajú však mechanizmy spracovania uvoľneného bilirubínu. Sem patrí:

  1. žltačka nedonosených detí
  2. žltačka detí s polycytémiou
  3. žltačka dojčených detí
  4. žltačky na podklade dedičnosti
  5. žltačka detí s poruchou funkcie štítnej žľazy

Žltačka pri nezhode krvných skupín 

Tenty typ žltačky vzniká pri nezhode krvných skupín medzi matkou a dieťaťom. Môže vznikať pri akejkoľvek nezhodnej kombinácii krvných skupiny. Najčastejšie však vzniká vtedy, ak matka ma krvnú skupinu 0 a dieťa buď A alebo B.

Podkladom je fakt, že matka krvnej skupiny 0 má prirodzené protilátky proti červeným krvinkám skupiny A a B. Tieto protilátky sú malé neprechádzajú placentou a preto neohrozujú dieťa počas vývoja v maternici. Ak sa z rôznych dôvodov dostanú počas pôrodu do krvného obehu novorodenca, napadnú jeho krvinky, ktoré sa rozpadnú. Z nich sa uvoľňuje bilirubin, ktorý je zdrojom žltého sfarbenia. Zároveň je dieťa ohrozené chudokrvnosťou, môže vyžadovať aj transfúziu krvi.

Žltačka trvá dovtedy, kým všetky napadnuté červené krvinky nerozpadnú. Závažnosť žltačky a liečba závisia od hodnôt bilirubínu. Zriedka je potrebná výmenná transfúzia krvi, väčšinou stačí fotoerapia. Viac Žltačka pri nezhode krvných skupín

Žltačka pri nezhode Rh faktora

Vzniká u  Rh pozitívnych novorodencov, ktorých matka je Rh negatívna.

Rh faktor je faktor viazaný na červené krvinky. Ak matka nemá tento faktor a plod ho má, potom ešte počas tehotenstva sa v tele matky tvoria protilátky proti Rh faktoru plodu. Podmienkou je však, aby sa červené krvinky dieťaťa dostali do krvi matky.

Za bežných okolností toto nie je možné. Stáva sa to tak pri potrate, pôrode, pri krávacaní počas tehotenstva. Ak sa matka stretla s Rh pozitívnymi krvinkami, potom tvorí protilátky. Tieto protilátky sú malé a od polovice tehotenstva môžu prechádzať placentou a môžu ohroziť zdravie plodu, alebo spôsobiť žltačku a chudkrvnosť u novorodenca po narodení.
Základným predpokladom je, že matka sa musela pred tehotenstvom stretnúť s Rh pozitívnymi krvinkami. Preto je prvé dieťa chránené pred touto reakciou, ale iba ak žena nemala interupciu alebo potrat Rh pozitívneho plodu. Pri každem ďalšom tehotenstve (ak je plod Rh pozitívny) sú príznaky výraznejšie.

Rh negatívne plody a novorodenci nie sú ohrození. Viac Rh faktor a žltačka u novorodenca

Žltačka predčasne narodených detí

Takmer u všetkých predčasne narodených novorodencov sa vyskytuje žltačka, ktorá je výraznejšia a  trvá dlhšie ako u donosených novorodencov. Príčinou je neschopnosť pečene spracovať a vylúčiť bilirubín a taktiež oneskorený nástup tvorby enzýmov, potrebných pre spracovanie.

Predčasne narodení novorodenci sú citlivejší na bilirubín a  k poškodeniu mozgu u nich dochádza pri nižších hodnotách ako u donosených. Preto aj liečebný postup je iný. Liečba sa začína skôr, pri nižších hodnotách ako u donosených. Viac Nedonosený novorodenec

Žltačka pri polycytémii

Polycytémia je jav, keď novorodenec má v krvi nadmerné množstvo červených krviniek, viac ako je norma. Zmnoženie červených krviniek môže nastať vtedy, ak plod v maternici trpí nedostatkom kyslíka.

Tento nedostatok kyslíka sa snaží vykompenzovať zvýšeným počtom nosičov kyslíka, teda červených krviniek. Tatko postihnuté sú deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, deti diabetických matiek, jedno z dvojčiat pri transfúzii krvi od druhého dvojčaťa. Pečeň, aj keď je zrelá, nedokáže sa vysporiadať s tak obrovskou ponukou bilirubínu.

Žltačka dojčených detí

Postihuje malú skupinu novorodencov, asi 0,5%. Vzniká v dôsledku pôsobenia metabolitov hormónov prítomných v materskom lieku, ktoré sťažujú spracovanie bilirubínu. Väčšinou má zdlhavý priebeh, avšak biliubín nedosahuje vysokých hodnôt.

Dojčenie zvyčajne nie je potrebné prerušiť. Odporúča sa podávať tepelne spracované materské mlieko počas 48 hodín. Odstriekané mlieko ohrejeme 15 minút pri teplote 56° C. Po tomto teste by mal žltačka ustúpiť.

Žltačka pri nepriechodnosti tráviaceho traktu

Pri prekážkach v čreve alebo spomalenej činnosti čreva dochádza k tomu, že vylúčený bilirubín žlčou do čreva tam zostáva dlhšie a dostáva sa cez cievy v stene čreva naspäť do krvi.  Po odstránení prekážky, pri normálnej činnosti čreva sa odstráni aj problém žltač

Žltačka na dedičnom podklade 

Crigler-Najjarov syndróm. Je to dedičné ochorenie, príčinou je neprítomnosť enzýmu, ktorý je nevyhnutný k spracovaniu bilirubínu. Závažnosť ochorenia závisí od typu, od toho, či postihnutí sú obaja rodičia lebo len jeden.

Poznáme 2 typy tohoto ochorenia.

1. typ nie je zlučiteľný so životom, pri druhom type je nedostatok čiastočný, deti prežívajú, ale vyžadujú fototerapiu (liečbu špeciálnym svetlom) vždy pri vzostupe bilirubinu.

Gilbertov syndróm. Je to dedičné ochorenie, ktoré neohrozuje dieťa na živote. Novorodenci častejšie majú výraznejšiu žltačku. V neskoršom veku sa môže prejaviť len pri námahe, diétnej chybe ako žlté sfarbenie očných bielkov, alebo sa náhodne zistí zvýšenom hodnotou bilirubínu v krvi.

Žltačka pri poruche štítnej žľazy

Vyskytuje sa pri zníženej činnosti štítnej žľazy. Žltačka môže byť po narodení prvým a jediným príznakom vrodenej hypotyreózy (nedostatočná funkcia štítnej žľazy). Dnes je povinný skríning vrodenej hypotyreózy, preto problém žltačky z tejto príčiny je minimalizovaný. 

Žltačka u deti s prítomným zakrvácaním

U deti s krvácaním a následným hematómom (krvný výron) je žltačka častejšia. V novorodeneckom veku sa môže vyskytnúť krvácanie do nadobličiek, ktoré môže byť klinicky nemé, ak je zakrvácaná iba jedna nadoblička. Preto pri nevysvetliteľnej žltačke by dieťa malo absolvovať sonografické vyšetrenie nadobličiek.

Druhou príťčinou z tejto skupiny je kefalhematóm- zakrvácanie do povrchových častí lebečných kostí. V obidvoch prípadoch sa v hematómoch rozpadávajú červené krvinky, z ktorých sa uvoľňuje veľké množstvo bilirubínu. Ak toto množstvo je vyššie, ako stihne spracovať pečeň, potom sa klinicky prejaví ako žltačka. 

Diagnostika žltačky

Určiť  diagnózu žltačky nie je ťažké. Je potrebné vyšetrovať žltačku pri dennom svetle. Vyšetrenie je možno urobiť buď kožným meraním, ktoré je menej presné a je vhodné skôr na sledovanie vývoja žltačky. Na presné zistenie hodnôt je potrebné vyšetrenie bilirubínu v krvi.

Liečba žltačky

Liečba závisí od hodnôt bilirubínu a pridružených ochorení.  Liečebný postup sa riadi grafom, ktorý zohľadňuje vek dieťaťa a hodnotou bilirubínu.

Fototerapia

Je to pôsobenie svetla určitej vlnovej dĺžky, ktoré je schopné rozložiť bilirubín nachádzajúci sa v koži na rozpustné zložky, ktoré  organizmus  vylúči močom. Tento spôsob liečby je účinný u všetkých spomínaných typoch žltačiek, neohrozuje dieťa. Dieťa je umiestnené v inkubátore, je nutné polohovanie, aby boli ožiarené všetky časti tela. Oči je potrebné prekrývať. Pri fototerapii je potrebné podávať deťom Pyridoxin - vitamín zo skupiny B.

Výmenná transfúzia krvi

Ak fototerapia  nie je účinná, bilirubín stúpa,  potom je potrebný invazívny spôsob liečby a to výmenná transfúzia krvi. Pri výmennej transfúzii podávame dieťaťu krv s normálnym obsahom bilirubínu a odoberáme mu jeho krv s vysokým obsahom bilirubínu.

Po výmennej transfúzii dieťa naďalej potrebuje fototerapiu až do dosiahnutia normálnych hodnôt bilirubínu.  Výmenná transfúzia je potrebná  väčšinou pri hemolytických žltačkách pri nezhode v Rh faktore.

V posledných rokoch pri dobrej gynekologickej a pôrodnickej starostlivosti, keď sa rh negatívnym matkám po pôrode rh pozitívneho dieťaťa podáva látka, ktorá brzdí tvorbu protilátok v ďalšom tehotenstve a  keď sa sleduje stav plodu v maternici, je výmenná transfúzia potrebná zriedka.

Prognóza

Prognóza vývoja závisí od typu žltačky. Vo väčšine spomínaných žltačiek je prognóza dobrá. Vždy závisí od hodnôt bilirubínu. Ak hodnota bilirubínu u donosených neprekročí 330umol/l, je prognóza dobrá. Pri vyšších hodnotách môže bilirubín prechádzať do mozgu a narúšať funkciu niektorých častí mozgu. Pri postihnutí mozgu vzniká tzv. kern ikterus alebo jadrový ikterus, ktorý sa prejavuje po 3. mesiaci života neurologickými príznakmi a  hluchotou.

späť na začiatok