Nedonosený novorodenec doma

MUDr. Monika Antošová | 19. marec 2019
Nedonosený novorodenec doma

Ako sa postarať o predčasne narodené bábätko po príchode z nemocnice?

Nedonosený novorodenec doma

Starostlivosť o nedonoseného novorodenca po prepustení domov sa líši od starostlivosti zdravého donoseného novorodenca. K bežnej starostlivosti patria aj kontroly v odborných ambulanciách, návšteva ktorých je časovo náročná.  Starostlivosť o takého novorodenca prináša jednak väčšiu psychickú záťaž pre rodičov a jednak vyžaduje dobru koordináciu všetkých členov rodiny.

Prepustenie z nemocnice

Podmienkou prepustenia je dobrý zdravotný stav. To znamená, že dieťa je v stave, ktorý dovoľuje normálnu starostlivosť.

Ďalšou podmienkou je dosiahnutie hmotnosti 2500g, pri dobrom zdravotnom stave a starostlivosti ja 2200g

Je vhodné a väčšina matiek to aj využíva, stráviť aspoň niekoľko dní s dieťatkom v nemocnici. Matka získa jednak informácie o zdravotnom stave, zoznámi sa s reakciami dieťaťa na jeho základné potreby a bude dostatočne informovaná a poučená o tom, ako reagovať v prípade nevšedných situácií.

U nedonosených detí je vhodné pri prepustení zabezpečiť si doma apnoe - monitor, ktorý sleduje dýchanie dieťaťa.

Starostlivosť doma

Pobyt vonku, kúpanie, prebaľovanie

Postup pri týchto činnostiach nie je odlišný od zdravého novorodenca.

Pobyt vonku prichádza do úvahy v lete prakticky hneď po prepustení, v zime po 1-2 týždňoch. Vyhnite sa doma prekurovaniu priestorov a prílišnému obliekaniu z titulu toho, že dieťa je malé.

Očkovanie

Povinné očkovanie z dôvodu predčasnosti nie je potrebné odkladať.

Výživa

Ťažko predčasne narodené deti sú pri prepúšťaní domov zvyčajne kŕmené umelou výživou. Ak sú v nemocnici dva  niekedy aj viac mesiacov, je pre matku ťažké udržať si laktáciu takúto dlhú dobu len odstriekavaním mlieka. Pri prepustení sú zvyčajne nastavení na definitívnu výživu.

Predčasne narodené deti, ak boli kŕmené materským mliekom, dostávali v nemocnici prídavok do mlieka buď FM 85 alebo BMF. Tieto prídavky dopĺňajú množstvo bielkovín a cukrov v mlieku tak, aby bola zabezpečený rast dieťaťa. V prípade, že je dieťa prepustené ako dojčené, alebo vyživované materským odstriekaným mliekom, pri dostatočnom pití a nižších prírastkoch na hmotnosti, dostáva tieto prípravky aj doma. Ak je dieťa živené umelým mliekom, tieto prípravky už nepotrebuje. Viac  Výživa dojčiat (0-12 mesiacov).

Sledovanie v odborných ambulanciách

Neurologické sledovanie

U nedonosených deti sa častejšie vyskytujú poruchy svalového tonusu. Buď sú deti ,,tuhšie“, hovoríme o zvýšenom svalovom tonuse, alebo sú chabé, hovoríme o zníženom svalovom tonuse. Tu je potrebné, aby rodičia dôsledne a pravidelne s dieťatkom cvičili. To, čo sa v rehabilitácii zanedbá v prvom roku života, ťažko sa dobieha neskôr. S vekom sa s dieťaťom ťažšie cvičí, pretože má väčšiu silu a viac sa bráni.

Neurologické sledovanie je pravidelné a naväzuje na vyšetrenie počas hospitalizácie. Každé predčasne narodené dieťa už v nemocnici absolvuje neurologické vyšetrenie a sonografické vyšetrenie mozgu. Na základe týchto vyšetrení určí neurológ potrebu a frekvenciu ďalších vyšetrení.

Obvod hlavy sleduje jednak neurológ, ale mal by byť zhodnotený pri každej návšteve v poradni obvodného pediatra. V prípade odchýlok od normy, je potrebné neurologické vyšetrenie aj mimo dohodnutého termínu.

Rehabilitačná starostlivosť

V prípade potreby rehabilitácie je v prvom rade vyšetrenie rehabilitačným lekárom, ktorý určí typ cvičenia, postup a následné kontroly. O ukončení rehabilitácie rozhoduje neurológ v spolupráci s rehabilitačným lekárom. 

Očné sledovanie

Aj u zdravé nedonosené dieťa by malo mať 1x ročne očné vyšetrenie vzhľadom na vyšší výskyt refrakčných chýb. Deti, ktoré v novorodeneckom veku prekonali retinopatiu nedonosených, viac Retinopatia nedonosených,  majú očného lekára navštíviť minimálne 1x za pol roka v prvých troch rokoch života.

Ušné vyšetrenie

U každého, aj zdravého novorodenca sa robí skríning sluchu. Ďalšie vyšetrenie je potrebné iba pri nejasnom výsledku skríningového vyšetrenia. Predčasne narodení novorodenci toto vyšetrenie zväčša absolvujú už pri pobyte v nemocnici. 

Sledovanie v ambulancii rizikového novorodenca

Ambulancia rizikového novorodenca je špecializované pracovisko, ktoré vzniklo za účelom  odhaľovania neskorších  odchýlok u rizikového novorodenca po prepustení domov, ale aj kvôli koordinácii kompletnej starostlivosti o rizikového novorodenca. Tato ambulancia nenahrádza ambulanciu obvodného pediatra a nerieši  problémy, ktoré je možné vyriešiť v ambulancii obvodného lekára.

Čo sa sleduje v ambulancii rizikového novorodenca

Krvný obraz

Pre normálne zloženie krvného obrazu, hlavne červených krviniek a krvného farbiva, je potrebné železo. Železo sa v organizme plodu ukladá v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Ak dôjde k pôrodu skôr, dieťa nemá dostatočné zásoby železa, čo vedie k chudokrvnosti, anémii.

Tento stav zvýrazňujú aj opakované odbery krvi na nevyhnutné laboratórne vyšetrenia počas hospitalizácie. Takmer každý ťažko nezrelý novorodenec potrebuje aspoň jednu transfúziu krvi v prvých mesiacoch života.
Podané červené krviny však majú určitú životnosť, časom sa rozpadajú a preto aj naďalej trvá potreba podpory krvného obrazu. V prevencii aj liečbe sa podávajú prípravky železa v kobinácii s kyselinou listovou (acidum folicum).

Metabolizmu vápnika, fosforu a vitamínu D

Metabolizmus vápnika, fosforu a vitamínu D je dôležitý pre správny vývoj kostí. Dnes, pri existencii účinných preparátov a pri vyšetrovacích možnostiach, by sme sa nemali stretnúť s osteopéniou predčasne narodených. Je to ochorenie, pri ktorom práve kvôli nedostatku vápnika a vitamínu D môže dôjsť až k zlomeninám kosti.

V ambulancii rizikového novorodenca sa odoberá vzorka krvi na vyšetrenie vápnika, fosforu a AFP (alkalická fosfatáza), na základe výsledkov sa určuje potrebné množstvo vitamínu D, vápnika a fosforu.

Zvyčajne sa vitamín D podáva vo forme kvapiek, Vigantol.

Normálna dávka je 2kvapky denne, avšak u nedonoseného dieťaťa nie je nezvyčajné aj 6 kvapiek denne. O tomto vždy rozhoduje lekár.

Okrem týchto laboratórnych vyšetrení, lekár v ambulancii rizikového novorodenca zisťujé odchýlky od normálneho vývoja, ordinuje ďalšie špeciálne vyšetrenia v súlade s potrebami dieťaťa, kompletizuje výsledky vyšetrení a určí ďalší postup medicínskej starostlivosti.

Ambulancia včasnej diagnostiky

Je to ambulancia, ktorá poskytuje poradenské služby v oblasti výchovy a prístupu, psychologickú a logopedickú starostlivosť. Jej cieľom je odhaliť včasné odchýlky od normy čo sa týka správania ale aj poznávacích funkcií a mentálneho vývoja a podieľať sa na odstránení týchto odchýlokKtoré lieky užíva nedonosený novorodenec doma. 

Ktoré lieky užíva predčasne narodené dieťa doma

Vzhľadom na to, že predčasne narodený novorodenec sa posledné týždne tehotenstva nachádza mimo maternice, prichádza o určité zložky výživy, ktoré je potrebné doplniť. Avšak dopĺňanie po narodení nie je tak efektívne ako prirodzený spôsob, cestou prechodu týchto látok cez placentu.

Predčasne narodený novorodenec má nižšie zásoby železa, vápnika, fosforu a vyžaduje dopĺňanie vitamínov.
Rovnováha vápnika a fosforu je zvyčajne upravená už počas pobytu v nemocnici, takže iba malá časť predčasne narodených vyžaduje ich dopĺňanie po prepustení.

Ktoré lieky a vitamíny sa podávajú dieťaťu

Vigantol

Dávkovanie:  2 kvapky denne, v prípade potreby aj vyššie dávky.
Dávkovanie nikdy nemeníme svojvoľne, riadime sa pokynmi lekára v ambulancii rizikového novorodenca alebo pediatra.

KH2PO4 – roztok vstrebateľného fosfor

Dávkovanie:   0,5ml/kg a deň
Roztok sa podáva iba v prípade nepomeru vápnika a fosforu v krvi, alebo v prípade jeho nízkych hladín v krvi.  Liečbu začína a riadi vždy lekár v ambulancii rizikového novorodenca.

Maltofer – prípravok železa, ktorým dopĺňame jeho nedostatočné zásoby.

Dávkovanie:
1kvapka na kg hmotnosti a deň ako prevencia
2 kvapky na kg a deň pri znížených hodnotách červených krviniek a krvného farbiva.

Vitamín K

Dávkovanie:
1kvapka týždenne prvý mesiac života
potom 1 kvapka mesačne do pol roka života u deti živených materským alebo ženským mliekom
U nedonosených novorodencov je nutná korekcia veku vzhľadom k termínu pôrodu.

Vitamin C sa podáva zvyčajne 50 – 100mg denne
Vitamín B
( B komplex) sa podáva ½ tablety ob deň
Vitamín E – dávkovanie určí prepúšťajúci lekár.

Acidum folicum

Podáva vždy vtedy, ak sa podáva Maltofer. Zvyčajne je dávka 1/4 tablety 2x týždenne

Maltofer, pozitívne vplýva na tvorbu červených krviniek a ukladanie železa.

späť na začiatok