Fyzioterapeutka o nosení detí: Má to pozitíva aj negatíva

Veronika Kmetóny Gazdová | 19. november 2022
Nosenie detí

Dôležité je neprenosiť dieťa celé hodiny, ba dni, ale dopriať mu priestor na pohyb a jeho psychomotorické napredovanie

Vnímajte signály dieťaťa

V prípade nosenia je potrebné vnímať, ako dieťa reaguje. Nie každé to totiž zvláda komfortne. Aj keď rodič dodrží všetky podmienky ergonomických zásad, dieťatko nosenie odmieta. Signálom, že sa necíti v nosiacej pomôcke pohodlne, je plač, odtláčanie sa od tela rodiča a nespokojnosť. 

Problémom, kvôli ktorým sa deti nerady nosia, môžu byť skrátené stehenné vnútorné svaly, vrodená skolióza, poškodené centrum rovnováhy, čo znervózňuje dieťa v nemožnosti správneho senzorického vyhodnotenia okolitých podnetov a pod.

V prípade detí so zvýšeným svalovým tonusom zvislá poloha ešte viac podnecuje k prepínaniu sa a ohýbaniu do tzv. luku, písmena „C“. Toto zvýšené napätie následne vyvoláva ďalšie podnety, ako plač dieťaťa, zakláňanie hlavičky, napínanie končatín a celkový nepokoj. Tieto deti rodičia stimulujú správnou manipuláciou a cvičením. 

Samotní odborníci sa na nosenie pozerajú rozlične, keďže ide o diskutabilnú tému. Zatiaľ čo jedna skupina ho úplne odmieta, druhá ho nezatracuje v prípade, že sa dieťatko nosí len občasne, v nevyhnutných prípadoch. 

nosenie detí

Vývoj kĺbov a psychomotoriky pri nosení

Časté otázky v prípade nosenia sa týkajú aj detských kĺbov, ktoré sa v tomto období vyvíjajú. Podľa International Hip Dysplasia Institute (Medzinárodný inštitút dysplázie bedrových kĺbov) je pre správny vývoj bedrových kĺbov dieťaťa najprirodzenejšia a najzdravšia poloha, pri ktorej je možné voľné roznoženie, pričom stehná sú po celej svojej dĺžke podopierané, kolenné kĺby sú prirodzene voľne od seba a ako kolenné, tak aj bedrové kĺby, sú pokrčené.                       

Je však potrebné si uvedomiť, aký čas dieťa zotrváva v šatke či nosiči. Pri občasnom ergonomickom nosení správne uloženého bábätka sa s kĺbikmi nič nestane. Ide tu hlavne o jadierka, ktoré sa kontrolujú u ortopédov. Ak sa však dieťatko dlhodobo a stereotypne fixuje do jednej sedacej polohy, môže dôjsť k zmenám smerujúcim k neskoršiemu zakriveniu chrbtice či kostí, bolestiam chrbta, hlavy a pod. 

Dôležité je preto neprenosiť dieťa celé hodiny, ba dni, ale dopriať mu priestor na pohyb a jeho psychomotorické napredovanie. Zdolávanie jednotlivých míľnikov, ako poloha na brušku či pasenie barančekov, prvé a druhé vzpriamenie, otáčanie na podložke, lozenie a prvé pokusy postaviť sa o nábytok a ďalšie, poskytujú dieťaťu základ pre jeho ďalší vývoj nielen po pohybovej stránke, ale aj v prípade jeho psychického progresu. Pri správnom nosení a v rozumnej časovej miere šatka ani nosič dieťa nespomaľuje ani neobmedzuje. 

Výhody i nevýhody nosenia

Na výhody či nevýhody tohto spôsobu trávenia času s dieťaťom sme sa opýtali fyzioterapeutky Lucie Krivej. Ako prvé zdôrazňuje správny výber nosiacich pomôcok a rovnako tak správnu polohu bábätka i rodiča.

„Je známe, že nevedomosť neospravedlňuje a v prípade nosenia detí to platí dvojnásobne,“ otvára túto tému L. Krivá. „Je mimoriadne dôležité vyberať správny a kvalitný nosiaci prostriedok, aby sme predišli všetkým nežiaducim dôsledkom na noseného a v neposlednom rade aj na nosiacu osobu,“ vysvetľuje odborníčka. Za optimálny považujeme podľa jej slov predovšetkým psychický aspekt tejto tesnej väzby, u predčasne narodených detí navyše aj aspekt výživový, antiinfekčný a termoregulačný.

„Pohyb matky týmto deťom pomáha lepšie zrelaxovať svaly a uvoľniť sa aj v spánku a dôležité je aj výživové hľadisko – prsník je vždy k dispozícii, z čoho majú prínos obaja – matka aj dieťa,“ približuje benefity blízkosti odborníčka na fyzioterapiu.

Nesporné riziká tejto metódy, ako úrazy či zadusenie, je nutné brať do úvahy a správnymi technikami nosenia ich prakticky eliminovať. „Možné negatívne dopady na vývoj skeletu – chrbtica, panva, bedrové kĺby – síce neboli presvedčivo dokázané, nie je ich však možné bagatelizovať,“ upozorňuje.

K zásadám správneho nosenia patrí podľa jej slov predovšetkým poloha dieťaťa tvárou k nosiacej osobe, horné končatiny sú pokrčené, dolné končatiny sú roznožené a pokrčené v bedrových kĺboch, kolenné kĺby nad úrovňou kostrče a chrbtica je oblúkovito zakrivená dozadu. 

„Krosná a klokanky neposkytujú potrebnú podporu, ktorá by zabezpečovala ergonomickú polohu noseného dieťaťa. Ak sa ale použije na nosenie šatka uviazaná pevne, ktorá svojou napnutou látkou pôsobí ako podpora držania tela dieťaťa, potom je zabránené namáhaniu stavcov so zabezpečením fixácie hlavičky dieťaťa súmerne s osou chrbtice,“ dopĺňa k tejto často diskutovanej téme (nielen) medzi mamami. 

nosenie detí

Čo sú ale najväčšie riziká šatiek a nosičov?

V tomto prináša fyzioterapeutka jednoznačné odpovede: „Nie je bezpečné, ak sa nosič používa ako náhrada za detskú sedačku v aute či bicykli, celodenné neergonomické nosenie, ak sa spí s dieťaťom v nosiči alebo sa s dieťaťom vykonávajú extrémne aktivity zahŕňajúce otrasy, nárazy či riziká pádu alebo utopenia.“    

Odborníčka však upozorňuje aj na aspekt rodiča, ktorý označuje za dôležitý parameter zdravého nosenia, a tým je pohodlie rodiča. Dieťa by podľa nej malo byť čo najbližšie pri matke, aby sa jej ťažisko ovplyvňovalo čo najmenej a ona nemusela vyvažovať váhu svojho dieťaťa.  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: