Rýchly streptokokový test

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Rýchly streptokokový test

Výsledky tohto vyšetrenia môžu byť známe už o hodinu.

Rýchly streptokový test

Rýchly test na stanovenie streptokoka A vo výtere hrdla (Strep A test) je vyšetrenie trvajúce 5 minút s relatívne dobrou spoľahlivosťou. Využíva sa hlavne v detských ambulanciách, umožňuje lekárovi stanoviť diagnózu ihneď a následne určiť liečbu. 

Čo je beta-hemolytický streptokok skupiny A

Streptokok je pôvodca najrôznejších infekcií. Poznáme niekoľko druhov streptokokov.

  • Streptokok skupiny A (Streptococcus pyogenes) 
  • Streptokok skupiny B (Streptococcus agalactiae)
  • Pneumokok (Streptococcus pneumoniae)

Zdrojom streptokoka je človek buď chorý alebo bacilonosič.

Rýchlym testom je možné identifikovať streptokoka A.

Čo spôsobuje beta-hemolytický streptokok skupiny A

Tento streptokok spôsobuje v prvom rade ochorenia dýchacích ciest ako zápal hrdla, angínu, zápaly dýchacích ciest, kožné zápaly – impetigo, zápal srdcových obalov- endokarditída, zápal mozgových blán – meningitída, horúčku v šestonedelí, zápal kĺbov a šarlach.

Tieto ochorenia hlavne na začiatku nemusia mať vždy jasný klinicky obraz a z klinického vyšetrenia bez kultivácie nie vždy je možné určiť vyvolávateľa. Kultivačné vyšetrenie napr. z výteru hrdla, kože môže trvať aj 48 hodín.

Včasným odhalením príčiny a včasným nasadením antibiotík je možné znížiť riziko následkov streptokových infekcií, ktorými sú reumatická horúčka a závažne ochorenie o obličiek (glomerulonefritída).

Je vyšetrenie náročné pre dieťa?

Vyšetrenie je jednoduché, u dieťaťa sa odoberie len výter z hrdla. Tampón sa necháva v prítomnosti určitých látok, na základe reakcie je možné po 5 minútach získať výsledok prítomnosti alebo neprítomnosti baktérie v odoberanom mieste.

Poznámka:

Vyšetrenie nie je tak presné ako kultivácia na pôdach.  Streptokoka nemusíme vždy zachytiť týmto vyšetrením. Avšak, ak je výsledok pozitívny, nie je potrebné ďalšie vyšetrenie a môže sa hneď nasadiť liečba.