Pečeňové testy

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Pečeňové testy

Zisťujú stav a funkčnosť pečene.

Pečeňové testy

Pečeň je zásobárňou dôležitých látok, vyrába bielkoviny z cukrov, pomáha pri odstráňovaní toxických látok z tela, tvorí žlč, ktorá je potrebná pre trávenie tukov. Preto sa aj vola najväčším laboratóriom tela. 

Stav a funkciu pečene je možné zistiť jednoduchým odberom krvi. Vyšetrenie sa všeobecne nazýva vyšetrením pečeňových testov.

Čo zisťujeme vyšetrením pečeňových testov

Výsledok pečeňových testov môže poukázať na poškodenie pečene. Pečeňové testy sa majú vyšetriť vždy, ak má dieťa príznaky ako žlté sfarbenie tela, tmavý moč, vracanie, nutkanie na vracanie. Tiež pri vírusových ochoreniach ako infekčná mononukleóza, alebo na vyšetrenie stavu pečene pri užívaní liekov, ktoré majú nežiaduce účinky na pečeň.

Ktoré pečeňové testy robíme najčastejšie

K základným pečeňovým testom patrí AST, ALT, ALP, GGT, celkový a priamy bilirubín.

K pomocným vyšetreniam patrí vyšetrenie albumínu a celkový bielkovín.

Vyšetrenie ALT

 • Normálna hodnota: 0,01 - 0,68 nkat/l

ALT (starší názov SGPT) je enzým normálne prítomný v bunkách pečene. Zohráva úlohu pri premene potravy na energiu. Pri zdravej bunke sa drží vo vnútri bunky. Ak je bunka pečene narušená chorobným procesom, dochádza k jeho uvoľňovaniu mimo bunky, enzým preniká do krvi, kde ho môžeme zistiť vo zvýšenom množstve. Najvyššie hodnoty zisťujeme pri vírusovom zápale pečene (žltačke), pri predávkovaní liekov napr. Paracetamol (paralen).

Vyšetrenie AST

 • Normálna hodnota: 0,01 - 0,63 nkat/l

AST je taktiež enzým nachádzajúci sa v bunkách pečene. Niekedy sa uvádza aj názov SGOT. Má úlohu pri tvorbe bielkovín.

Vyššie hladiny tohto enzýmu nachádzame pri akútnom poškodení pečene, avšak nachádza sa aj v červených krvinkách a v srdcovom svale, kostrových svaloch a obličkách. Preto nemožno jeho zvýšené hodnoty pokladať čisto len za následok poškodenia pečene. Často je zvýšený pri hladovaní dieťaťa, hlavne u malých detí, ak matka má nedostatok mlieka a dieťa nepriberá. Pri správnej výžive sa hodnoty skoro upravia.

Vyšetrenie ALP

Normálna hodnota:

 • deti od 1-14 rokov: 1,2-6,0 nkat/l
 • nad 14 rokov:  0,83-2,72 nkat/l

ALP alebo alkalická fosfatáza je enzým nachádzajúci sa v bunkách, ktoré lemujú žlčové cesty v pečeni. Keďže súvisí so žlčovými cestami, jeho hladiny stúpajú hlavne pri nepriechodnosti žlčových ciest (napr. u novorodencov pri vrodenej nepriechodnosti žlčových ciest), tiež pri nádoroch. ALP je prítomný aj v kostiach a placente, čreve, obličkách.

Pri vysokých hodnotách je potrebné vždy ozrejmiť pôvod ALP. Laboratórne je možné zistiť kostný alebo pečeňový pôvod ALP.  Kostná frakcia je zvýšená u rastúcich detí, u nedonosených detí, ktoré vyžadujú liečbu vitamínom D a často aj náhradu vápnika a fosforu.

Vyššie hodnoty u detí oproti dospelým sú z dôvodu rastu kostí.

Vyšetrenie GMT

 • Normálna hodnota: 0,1-0,9 nkat/l

Je to ukazovateľ citlivejší ako predchádzajúce parametre. Je zvýšenýhlavne pri alkoholovom poškodení pečene.

Vyšetrenie celkového bilirubínu

 • Normálna hodnota: 3-17 umol/liter.

Zdrojom bilirubínu sú červené krvinky. Červené krvinky majú určitú životnosť a pravidelne sú nahradzované novými. Pri rozpade krviniek je konečným produktom bilirubín. Ten sa dostáva do pečene, ktorá ho upraví a žlčou je vylučovaný von z tela. Ak je pečeň narušená, môže dôjsť k hromadeniu bilirubinu v krvi, čo sa prejaví žltou farbou pokožky a slizníc.

Zvýšené množstvo celkového bilirubínu môže byť pri zvýšenom rozpade červených krviniek (napr. pri krvných ochoreniach, častejšie u novorodencov, žltačky novorodencov, alebo pri poruchách pečene (zápaly, infekcie) a nakoniec aj pri nepriechodnosti žlčových ciest buď vo vnútri pečene alebo mimo pečene.

Vyšetrenie priameho (konjugovaného) bilirubinu

 • Normálna hodnota je 0,1 -5,0 umol/l.

Priamy bilirubín je ten, ktorý už pečeň spracovala, ale nedokáže ho vylúčiť. Väčšinou sa jedna o poruchu v žlčových cestách. Dlhodobé státie toho bilirubínu v pečení narúša  funkciu pečene tlakom na pečeňové bunky, ktoré potom nie sú schopné svojej funkcie, takže dochádza následne k poškodeniu pečene.

K tomu dochádza napr. pri rakovine pečene, žlčníkových kameňoch alebo u novorodencov pri vrodenej nepriechodnosti žlčových ciest, viac Bilirubin u novorodencov

Vyšetrenie albumínu a celkových bielkovín

 • Normálna hodnota albumínu: 30,0-48,8 g/l
 • Normálna hodnota celkových bielkovín: 66 - 87 g/l

Hoci nie je to špecifické vyšetrenie, môže napomôcť pri zistení poruchy pečene.  Keďže pečeň sa významne podieľa na spracovaní a tvorbe  bielkovín, znížená hodnota albumínu a celkových bielkovín môže poukázať na poruchu v pečeni. Je samozrejme potrebné vylúčiť aj poruchu obličiek, pretože môže ísť o normálnu tvorbu, ale zvýšenú stratu obličkami pri obličkových ochoreniach.

Odber krvi

 • Odber krvi sa má robiť nalačno (najmenej 10 hodín bez jedla).
 • Oblečte dieťaťu tričko s krátkym rukávom pre zjednodušenie odberu.
 • Po odbere je potrebné miesto vpichu pritlačiť a predísť tak hematómu po vpichu.

späť na začiatok