Predčasná puberta - o čo ide?

Predčasná puberta - o čo ide?
16.11.2019 v kategórii Pohlavné orgány, autor MUDr. Monika Antošová , foto: istockphoto.com

Predčasná puberta je definovaná rozvojom niektorých znakov puberty pred 8. rokom života u dievčat a pred 9. rokom života u chlapcov. Prejavuje sa zrýchleným rastom a celkovým vývojom.

Najmladšou mamičkou na svete je  Lina Medina (Peru), ktorá porodila vo veku necelých 6 rokov syna s hmotnosťou 2 700g.

S predčasnou pubertou sa stretávame asi u 0,6 % všetkých detí. Približne polovica z nich je mladšia ako 6 rokov. Výskyt je častejší u dievčat ako u chlapcov.

U 74 %  dievčat sa príčina nezistí, približne jedna štvrtina je následkom neurologického ochorenia a len u 1%  dievčat je následkom onkologického ochorenia. U 28 % chlapcov príčina nie je známa. Väčšina príčin u chlapcov až 63% je neurologického pôvodu. Zvyšok sú iné príčiny.

Včasný rozvoj puberty môže ale nemusí byť zámkou ochorenia. Dieťa sa môže ďalej normálne vyvíjať. Môže však byť aj prvým znakom závažného ochorenie onkologického alebo neurologického pôvodu. Preto je potrebné tieto deti vyšetriť a pravidelne sledovať.

Puberta
Prečítajte si tiež:

Puberta

Príčiny predčasnej puberty

  • Centrálna predčasná puberta, alebo pravá predčasná puberta. Tvorbu hormónov detskom veku kontroluje mozog. Pri predčasnej puberte mozog prestáva kontrolovať tento stav, nastupuje tvorba hormónov, ktorá vedie k rozvoju puberty. Vaječníky u dievčat a semenníky u chlapcov začínajú tvoriť pohlavné hormóny, ktoré majú za následok vývoj pohlavných znakov. Vzniká pri predčasne zvýšenej aktivite hormónov, bez zjavnej príčiny. Žiadnym dostupným  vyšetrením sa nedá dokázať príčina.
  • Organicky podmienená predčasná puberta. Vzniká ako následok poškodenia mozgu napríklad pri nádoroch mozgu, úrazoch mozgu, neurofibromatóze, vrodených anomáliách mozgu, po krvácaní do mozgu, infekciách mozgu.
  • Ťažká hypotyreóza- znížená funkcia štítnej žľazy. Ak sa nasadí správna liečba, príznaky predčasnej puberty ustúpia.
  • Silver-Rousel syndróm. Je to genetická porucha spojená s predčasnou pubertou. Deti sa rodia s nízkou pôrodnou hmotnosťou a zaostávajú v raste.

Príznaky predčasnej puberty

Príznaky sú ako pri normálnej puberte. 

  • Rozvoj sekundárnych pohlavných znakov – prsia, maternica, vagína, ochlpenie, predčasná menštruácia, zrýchlený rast a vyzrievanie kostí, akné.
  • Rastové zrýchlenie prichádza skôr, ale trvá kratšie, preto konečná výška je menšia. 

Vyšetrenia pri podozrení na predčasnú pubertu

Deti s podozrením na predčasnú pubertu má vyšetriť endokrinológ. Predovšetkým je potrebné zistiť, či naozaj sa jedna o predčasnú pubertu.

Je potrebné odobrať dôkladnú anamnézu do narodenia. Zistiť dospievanie  v rodine. Vek nástupu puberty je daný geneticky. Ak matka mala pubertu veľmi skoro, je pravdepodobné, že aj jej dcéra bude mať pubertu rovnako skoro.

V endokrinologickej ambulancii sa dieťaťu vyšetrí hormonálny profil, gynekologické vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie brucha, vyšetrenia na vylúčenie poškodenia mozgu alebo prítomnosti nádoru. Rovnako rtg snímka zápästia na zistenie kostného veku a zrelosti kosti.

Liečba predčasnej puberty

Na liečbu predčasnej puberty sa používajú hormńoy, tzv. antihormóny. Tie pôsobia na spomalenie rastu a spomalenie rozvoja puberty. Aby bola liečba účinná, musí byť započatá včas.

Prvá menštruácia
Prečítajte si tiež:

Prvá menštruácia

Komplikácie predčasnej puberty

Psychické problémy. Dieťa je stredobodom záujmu deti aj dospelých, zvedavosť, posmešky spolužiakov, netaktné otázky, neprimerané hodnotenie a správanie sa cudzích ľudí. Dievčatá s predčasnou pubertou bývajú častejšie zneužívané.

Zaostávanie rastu. Dievčatá s rozvinutou predčasnou pubertou dosahujú nižšiu konečnú výšku ako ich rovesníčky s pubertou načasovanou normálne. Toto zaostávanie rastu po objavení sa menštruácie je neliečiteľné.

Čo má urobiť rodič

Ak máte podozrenie na predčasnú pubertu, nespoliehať sa na to, že v tejto dobe deti dospievajú skôr. Vždy je potrebné konzultovať lekára, ktorý zváži potrebu endokrinologického vyšetrenia.