Puberta

MUDr. Monika Antošová | 20. marec 2019
Puberta

Puberta je obdobím pohlavného dospievania. Puberta v súčasnosti začína skôr ako v minulosti. Je to spojené s lepšími zdravotnými a sociálno ekonomickými podmienkami.

Začiatok puberty - zmeny vo vývoji pohlavných žliaz spolu s tvorbou pohlavných hormónov vedú k pohlavnej zrelosti. U dievčat sa to prejavuje prítomnosťou menštruácie u chlapcov tvorbou spermii. Spolu s tým dochádza k zmenám pohlavných znakov – rast mliečnej žľazy, ochlpenie, zmeny vonkajších pohlavných orgánov, zmena stavby tela, rast kosti, ukladanie tuku.

Zároveň  sa vyvíja psychická zrelosť.
 

Kedy začína puberta

Dievčatá: Začiatok puberty je medzi 10. až 11. rokom života.  Od začiatku prvých známok puberty sa približne o 2,5 roka objaví prvá menštruácia. Priemerný vek prvej menštruácie je u nás okolo 13. roku života odráža genetické danosti. Zvyčajne dievčatá majú prvú menštruáciu približne v takom veku, ako mali ich matky. Pri miernej obezite prichádza prvá menštruácia skôr, pri závažnej obezite neskôr.

Chlapci: U chlapcov nastáva puberta o niečo neskôr. Priemerne je to okolo 11. roku života. V tomto období začína u chlapcov rastovú špurt. Konečnú výšku dosiahnu chlapci asi v 17. roku života.

Zvyčajne začiatok puberty u detí sa veľmi podobá začiatku puberty u ich rodičov.

Ak puberta nastane  pred 8. rokom života u dievčat alebo  pred 9. rokom života u chlapcov, hovoríme o predčasnej puberte.

Ak u dievčat nastáva puberta po 13. roku života, u chlapcov po 14. roku života,  hovoríme o oneskorenej puberte.  

Pohlavné hormóny v detskom veku

Novorodenci a plod v maternici má podobnú hladinu pohlavných hormónov ako dieťa v puberte. Skoro po pôrode táto hladina poklesne a až do puberty sa nemení. Mozog má pod kontrolou tvorbu a vyplavovanie pohlavných ale aj iných hormónov typických pre pubertu. Pravdepodobne na podklade genetických dannosti mozog uvoľní kontrolu a  začína v istom veku tvorba hormónov zvyšovať -  začína puberta.

Dievča v puberte

1. hormonálne zmeny

 • Hormóny sa krvou dostávajú do vaječníkov, tu naštartujú dozrievanie vajíčok a tvorbu ženského pohlavného hormónu estrogénu. Pod ich vplyvom dochádza k zmenám vnútorných pohlavných orgánov ale aj telesným zmenám a k menštruácii.

2: Somatické zmeny (telesné zmeny)

 • Rast prsníkov. Ten môže byť na začiatku puberty aj jednostranný  a nemusí signalizovať žiadny chorobný proces.
 • Rast maternice a vaječníkov. Maternica a vaječníky sa začínajú zväčšovať od začiatku puberty. Kŕčok maternice dosahuje definitívnu veľkosť pred nástupom prvej menštruácie.
 • Prítomnosť ochlpenia v oblasti pohlavných orgánov, podpazušia.
 • Rast vagíny je ukončený tesne pred prvou menštruáciou.
 • Ukladanie tuku na tele, zaokrúhľovanie tela.
 • Menštruácia. Menštruáciu môžu mať aj dievčatá, u ktorých nie sú vyvinuté vonkajšie pohlavné znaky (prsia, ochlpenie). Neznamená to, že budú neplodné. Priemerný vek prvej menštruácie je u nás okolo 13. roku.

Časový harmonogram zmien v puberte

Vývoj pošvy:                            8.5-12,5 roka

Ochlpenie:                                8,5-12,5 roka

Rat pŕs:                                    9 - 13,5 roka

Zrýchelný rast postavy:              10 - 14,5 roka

Prvý výtok:                             9,5 - 15,5 roka

Prvá menštruácia:                     11 - 15,5 roka

Chlapec v puberte

1.Hormonálne zmeny 

 • Hormónu sa krvou dostávajú k semenníkom a štartujú jednak tvorbu spermii ale aj tvorbu pohlavného mužského hormónu testosterónu.

2. Somatické (telesné) zmeny

 • Rast penisu a ochlpenia. Rast penisu pravdepodobne ide v súlade s vývojom pubického ochlpenia.
 • Zväčšovanie semenníkov. Znakom puberty je zväčšovanie semenníkov. Ak je pozdĺžna veľkosť semenníkov viac ako 2,5cm, je to znak  prebiehajúcej puberty.
 • Tvorba spermii začína (medzi 11.-15. rokom), zvyčajne v 14. roku je možné v moči zistiť prítomnosť spermii. 17 roční chlapci majú zväčša štruktúru a koncentráciu spermii ako dospelý muž.
 • Zmena hlasu spôsobené predlžovaním hlasiviek. Hlas sa stáva hlbším- hovoríme, že chlapec mutuje. Tento stav  začína okolo 14. roku života, definitívnu podobu hlas nadobúda vo veku 15 rokov.
 • Ochlpenie tváre. Začína okolo 15. roku života. V tvári sa v tomto období zvýrazňujú aj lícne kosti.
 • Zväčšenie prsníkov. Takmer u ¾ chlapcov pozorujeme v puberte zväčšovanie prsníkov. Je to stav prechodný, ustúpi zvyčajne do dvoch rokov od  objavenia sa.  U obéznych deti môže pretrvávať celoživotne.
 • Ejakulácia- výron semena. U chlapcov začína prvýkrát medzi 11.-15. rokom života, hlavne pri sexuálnych predstavách alebo počas masturbácie,  tzv. mokrý sen. V tomto čase je častá masturbácia, ktorá sa nepovažuje za poruchu. Ak chlapec o tom nie je poučený, môže to považovať za pomočenie alebo za niečo zlé.

Spoločné zmeny u obidvoch pohlaví

 • Tvorba hormónov. V čase puberty nadoblička tvorí hormóny, zodpovedné za rast a ochlpenie.
 • Rast. Zrýchlenie rastu v puberte nazývame rastový špurt. U chlapcov začína rastový špurt asi o 2 roky neskôr ako u dievčat, ale narastú viac. Dievčatá po objavení sa prvej menštruácie rastú pomalšie, ale môžu narasť ešte 5-7cm.
 • Zrenie kostí: Vrchol zrenia kostí u dievčat je medzi 14.-16. rokom, u chlapcov okolo 17,5 roka. Fyzická záťaž v predpubertálnom období podporuje zrenie kostí.
 • Zmena stavby tela. U chlapcov sa rozširujú ramená, u dievčat panva. U obidvoch pohlaví je rast chrbtice. U chlapcov sa zvyšuje celková hmotnosť kostí a voľný tuk. U dievčat sa zvyšuje len tuk.
 • Akné. Sú veľkým problémom pre deti v puberte. Pravidelné čistenie pleti, bez zbytočného zasahovania, zlepší stav pokožky. V prípade veľkých akné, hnisajúcich je vhodné kožné vyšetrenie a liečba.

Psychické zmeny  v puberte

Deti sú precitlivené, viac náladové, majú výbuchy neočakaveteľného správania sa striedajú s introvertným a zamysleným správaním. Nesúhlasia so žiadnym iným názorom, ktorý sa nezhoduje s ich. Snažia sa nebyť obmedzovaní.

Dievčatá venujú priveľkú pozornosť svojím prsiam. Niekedy sú sebavedomejšie, inokedy sa uťahujú, hlavne ak prsia rastú pomalšie. Majú dojem, že každý sa pozerá na ich hrudník.

Chlapci začínajú venovať väčšiu pozornosť svojmu výzoru, často sa sledujú v zrkadle.

Začínajú kamerátstva opačného pohlavia, prvé lásky.

Čo je potrebné vedieť o puberte

 • Čistením pleti a predchádzame veľkým hnisavým ložiskám.
 • Hormonálne zmeny spôsobujú zvýšené potenie so zvláštnym pachom. Je dôležité aby sa deti sprchovali častejšie, dlhšie a dôslednejšie. Denné sprchovanie je nutné.
 • Rozhovor s dieťaťom o puberte. Hlavne masturbácia je veľmi citlivá vec. Deti to považujú za príliš súkromnú vec, často krát sa nezdôveria s tým ani rodičom a trápi ich to. Mali by vedieť, že ide o normálny stav. Ak rodičia majú problém to vysvetliť dieťaťu, potom by mali požiadať lekára.
 • Je potrebné všímať si dieťa, poznať spoločnosť, s ktorou trávi čas. Predchádzať užívaniu alkoholu, nikotínu, drog.
 • Hlavne chlapci sa sústreďujú na seba, viac sa uzatvárajú, prejavuje sa i nich arogancia , tvrdohlavosť až egoizmus. Napriek tomu potrebujú mať pocit, že niekomu na nich záleží. Dospievajúci majú sklon k depresívnym náladam, ktoré majú mať rodičia pod kontrolou.
 • Ak si neviete rady s pubertalným dieťaťom, je dobre navštíviť psychológa alebo preštudovať literatúru ohľadom puberty. Určite sa nájde množstvo chýb aj v správani rodiča. Vňčšinou rodič reaguje pri výchove svojhodieťaťa podľa rodinných zvyklsoti, ktoré nemusia byť práve tie správne.