Svalový hypotonus u detí

MUDr. Monika Antošová | 18. marec 2019
dieta svalovy hypotonus

Za správny svalový tonus sú zodpovedné niektoré časti mozgu, miechy ale aj svalová hmota. Zmena svalového tonusu môže poukazovať na ochorenie mozgu, ľahšia zmena u malých dojčiat môže byť len prechodná záležitosť. Vývoj dieťaťa závisí od závažnosti hypotónie a od jej príčiny.

Hodnotenie svalového tonusu patrí k základnému vyšetreniu v každej poradni.

Čo je to svalový tonus

Svalový tonus je svalové napätie, zabezpečujúce normálnu činnosť svalstva, potrebnú pre pohyb a koordináciu svalov.

Čo je to svalový hypotonus

Je to znížené napätie svalstva (hypotónia). Hypotónia nie je ochorenie, je len príznakom iného ochorenia alebo oneskoreného vyzrievania mozgu. Diagnostikovať hypotóniu nie je ťažké, oveľa ťažšie je vak nájsť príčinu.

Príčiny zníženého svalového tonusu

  • Ak je príčina v mozgu, hovoríme o centrálnom hypotonickom syndróme.
  • Ak je príčina vo svaloch, môže sa jednať o svalovú dystrofiu.
  • Môže sa jednať aj o neskoršie vyzrievanie svalového tonusu, ktoré sa upraví do normy aj bez liečby, čiže jedná sa len o fyzilogickú (nie chorobnú) odchýlku od normy. 

Svalový hypotonus v rámci fyziologickej odchýlky

V prvom roku života je mierna odchýlka od normy nemusí znamenať ochorenie. Časť deti už pri narodení môže mať iný svalový tonus ako ostatné, zvyčajne sa však jedna len o malú odchýlku, nie extrémnu hypotóniu.

Tento znížený svalový tonus sa zvyčajne postupne zlepšuje, niekedy je potrebná rehabilitácia, inokedy pretrváva až do dospelosti. Tieto deti sa neskôr otáčajú, neskôr sedia, v sede sa predkláňajú dopredu, neskôr začínajú chodiť. Neskôr je u nich plochá noha, deti sú menej obratné. U mnohých detí sa aj v neskoršom veku nález zlepšuje. Avšak môže pretrvať oneskorený reakcia na podnety, zvýšená únava pri pohybe. Považujeme to len za oneskorené vyzrievanie niektorých funkcií mozgu. U týchto deti sa nenájde žiadne poškodenie mozgu. Rehabilitácia  nie je často nutná, vhodné je plávanie.

DMO - detská mozgová obrna

U deti s DMO môže byť svalový tonus zvýšený, ale aj znížený.  Hypotónia má závažnejší charakter, vyžaduje rehabilitáciu, napriek intenzívnej rehabilitácii ustupuje pomaly. Okrem zaostávania v pohybovom vývoji môžu tieto deti zaostávať aj v psychickom vývoji, rečových a rozumových schopnostiach, ale aj v sociálnych schopnostiach.

Metabolické poruchy

Tu patria rôzne metabolické vrodené chyby napríklad hypotyreóza, poruchy metabolizmu niektorých  bielkovín.

Vrodené chyby mozgu

Vrodené chyby mozočka, Dandy Wolker syndróm, vrodený hydrocefalus a iné.

Infekcie mozgu

Predovšetkým zápaly mozgových blán a mozgu vo včasnom novorodeneckom a dojčenskom veku, ale aj neskôr.

Genetické poruchy

Downov syndróm- viac Downov syndróm

Preader Willy syndróm- typická je ťažká hypotónia už v novorodencom veku, pomaly sa zlepšuje, po roku sa objavuje veľká chuť do jedla, ktorá s vekom je ťažko zvládnuteľná, deti sú zvyčajne obézne, ochorenie sa často spája  s rôznou formou mentálneho zaostávania, deti vyžadujú prísny stravovací režim a liečbu rastovým hormónom. V novorodeneckom veku u deti nenachádzame zvyčajne žiaden iný príznak až na ťažkú hypotóniu, často s nutnosťou dieťa sondovať, pretože nedokáže samo piť.

Príznaky zníženého svalového tonusu

Prvým príznakom je zapadanie hlavičky, dieťa je handrovité, pri vzpriamenom držaní hlavička kolíše, v polohe na brušku nedvíha a neotáča hlavičku.

Ak chcete rýchlo narovnať dieťaťu ruku, ohnutú v lakti, za normálnych okolností sa automaticky  bráni a vykazuje určitý odpor. U hypotonického dieťaťa je tento akt bezproblémový. Často je postihnutá aj jemná motorika, chytanie hračky, prekladanie si z ruky do ruky, chytanie nožičky rukou a podobne. Celkový motorický vývoj zaostáva.

Rozprávanie je kvôli zlej koordinácii svalov taktiež oneskorené.

V neskoršom veku sú deti neobratné, ľahko unaviteľné, v športoch a pohyboch zaostávajú za svojimi rovesníkmi, preto sa často vyhýbajú fyzickej aktivite. To môže viesť k obezite, ktorá ešte viac zhoršuje stav a jeho pohybové schopnosti.

Diagnostika

Anamnéza. Dôležité sú informácie o priebehu tehotenstva, pôrodu a popôrodnej adaptácie. U mnohých deti nachádzame komplikácie okolo pôrodu, nedostatok kyslíka. Viac Asfyxia. Rovnako je potrebná informácia o podobnom stave u súrodencov alebo blízkych pokrvných príbuzných.

Z nápomocných vyšetrení je potrebné spomenúť: ultrazvukové vyšetrenie mozgu, CT mozgu alebo magnetická rezonancia, EEG (elektroencefalogram), genetické testy, metabolické testy, EMG (elektromyelogram).

Prognóza a liečba

Ak je príčina známa a je ovplyvniteľná, je potrebné liečiť základné ochorenie. Vždy je vhodná rehabilitácia a stimulácia svalového tonusu napr. aj akupunktúrou. Pri oneskorenej reči je u tejto skupiny deti veľmi vhodná posunková reč.

späť na začiatok