Migréna u deti

MUDr. Monika Antošová | 17. marec 2019
dieta migrena

Migréna v detskom veku je diagnóza, ktorá môže výrazne ovplyvniť kvalitu života dieťaťa. Môže vplývať na jeho psychickú pohodu, na správanie a školský prospech, na jeho sociálne kontakty. Dieťa do 4 rokov zvyčajne nelokalizuje bolesť a nevie ju opísať. U starších detí, hlavne vo veku od 6-15 rokov sa s bolesťou hlavy stretne 78% detí.

Bolesť hlavy v detskom veku má rôzne príčiny, viac Bolesť hlavy. Tieto je potrebné vyšetriť, skôr, než stanovíme diagnózu migréna.

Prvé záchvaty migrény sa objavujú u deti už pred 10. rokom života, alebo neskôr v pubertálnom období. U chlapcov sa vyskytujú skôr ako u dievčat. Zaujímavé je, že v dospelosti je migréna 2x častejšia u žien ako u mužov, kdežto v detskom veku je častejšia u chlapcov ako u dievčat a to  až do obdobia puberty. V čase puberty nie je rozdiel medzi dievčatami a chlapcami.

Príznaky detskej migrény

Bolesti sú väčšinou sú obojstranné, nad čelom alebo na temenách. Migrenózny záchvat trvá kratšie ako u dospelých, 1- 48 hodín (u dospelých až 4-72 hodín). Deti majú častejšie sprievodné príznaky – nevoľnosť, zvracanie, nutkanie na zvracanie, bolesti brucha, bledosť, nechutenstvo, závrate, bledosť, potenie, častejšie močenie, precitlivelosť na svetlo, pachy, zvýšená teplota. Po zvracaní často bolesti ustúpia.

Výskyt záchvatu v závislosti od dennej doby. U detí školského veku sa záchvat začína popoludní, väčšinou po príchode zo školy. Pre starší školský vek je typický začiatok okolo obeda, častým provokujúcim faktorom sú pachy v školskej jedálni. Dospievajúci sú na tom podobne ako dospelí, u nich sa migréna najčastejšie začína ráno.

Provokačné faktory: Blikajúce svetlo (TV, PC), stres a psychický problém, únava s nedostatkom spánku, zlé stravovacie návyky (hlavne nepravidelnosť v jedle, dlhá pauza bez jedla. Provokačným faktorom môžu byť aj potraviny napr. čokoláda, kakao, syry, citrusové plody, ťažké vysmážané jedlo, alkohol, výrazné koreniny, glutamát.

Rozdelenie migrén u detí

Klasifikácia migrény v detskom veku je zložitá.

Najčastejšie je delenie na :

  • migrénu s aurou 
  • migrénu bez aury
  • komplikované migrény
  • pravidelne sa opakujúce stavy, ktoré v budúcnosti vyústia do migrény.

Aura je varovný príznak. 

Migrény s aurou

Aura je príznak, podľa ktorého dieťa vie, že migréna sa čoskoro dostaví. Aura sa môže prejaviť ako porucha zraku, dieťa vidí vlnovite, výpadok zorného poľa, ,ôže byť prítomná zmena farieb, tvaru, poruchy citlivosti, poruchy reči. Aura sa vyskytuje 5-60 minút pred začiatkom migrény. 

Migréna bez aury

Je častejším typom ako migréna s aurou. U 60 -85% deti s migrénou sa aura nevyskytuje. Niekoľko hodín pred záchvatom môže mať dieťa zmenené chovanie, je unavené, podráždené, ospalé, môže byť smädné a viac hladné. Bolesť môže byť jednostranná alebo obojstranná, strednej až veľkej intenzity, môže sa zhoršovať pri fyzickej námahe, môže byť prítomné zvracanie alebo nutkanie na zvracanie. Dieťa môže uprednostňovať tmavé a tiché prostredie. 

Periodické syndrómy v detskom veku

Sú to stavy, ktoré sa pravidelné opakujú a v budúcnosti sa z nich môže vyvinúť migréna.Tu patrí napríklad opakované porucha rovnováhy (bez iných príčin), porucha hybnosti jednej strany tela, záchvatovitá torticollis (blokovaný kývač hlavy). 

Cyklické zvracanie

Je to opakované zvracanie bez inej príčiny a poruchy tráviaceho traktu. Medzi záchvatmi je dieťa úplne v poriadku. Priemerný vek začiatku je 5 rokov, nie je rozdiel v postihnutí chlapcov a dievčat.  Príznaky väčšinou vymiznú bez liečby, ale u časti pacientov sa v dospelosti môže vyvinúť migréna. Provokujúcim faktormi môže byť infekcia, zvlášť chronický zápal prínosových dutín, stres, psychický problém vrátane pozitívnych emócii napr. oslava, veľká radosť. K provokujúcim faktorom patria aj niektoré potraviny napr. čokoláda, syry. Ďalej to môže byť nedostatok spánku, u dievčat menštruácia.

Prvé príznaky sú pocit na zvracanie a bledosť.  Príznaky sa objavujú najčastejšie po pol noci, medzi  2. a 4. hodinou rannou alebo po prebudení. Trvanie problémov je rôzne, priemerne 20 – 24 hodín. Približne o 4-5 hodín po ukončení záchvatu je dieťa bez problémov, schopné normálnych reakcií. Zvracanie sa opakuje 1 – 2x za mesiac. Mimo obdoba záchvatu môže byť dieťa bez problémov, alebo môžu mať bolesti brucha, niekedy aj veľmi silné, pálenie záhy. 

Benigne paroxyzmálone vertigo

Závrate s pocitom točenia sa hlavy vyskytujúce sa u deti najčastejšie medzi 2. a 4. rokom života. Prvé prejavy sa môžu vyskytnúť dokonca u deti okolo 18. mesiaca života. Záchvaty sú krátke, odznejú samé bez liečby. Môže byť pritom zvracanie, strach, nutkanie na zvracanie. Bolesť hlavy nie je častá. Malé deti sa túlia k rodičom, nevedia opísať záchvat, staršie deti to opisujú ako závrate. 

Benigný paroxyzmálny torticollis

Jedna sa o záchvatovité stuhnutie kývača hlavy, ktoré sa môže vyskytnúť buš ako samostatný príznak alebo spoločne so zvracaním, bledosťou, únavou, ospalosťou. Môže postihovať už aj dojčatá vo veku medzi 2. – 8. mesiacom. Záchvaty miznú okolo 5. roku života. 

Diagnostika a liečba

Každú opakujúcu sa bolesť hlavy je potrebné dôkladne vyšetriť. Diagnóza migrény je určite častejšia, ako sa skutočne myslí. Diagnostikovať migrénu nie je vždy ľahké, hlavne u mladších detí, ktoré nevedia opísať príznaky. Diagnostika a liečba patrí do rúk neurológa. Dnes existuje škála liekov na zmiernenie migrenóznej bolesti. Včasným vyšetrením dieťaťa neurológom je v prípade migrény možno predísť dlhotrvajúcim a často stresujúcim vyšetreniam u deti.

Prevencia migrény

Základným predpokladom v prevencii migrény je pravidelná životospráva, tá sa týka spánku, výživy a pohybu.

  • Je vhodné zistiť, čo vyprovokovalo záchvat a následne sa vyhýbať týmto faktorom.
  • Dôležitý je hlavne dostatočne dlhý a kvalitný spánok, pravidelná strava, odstránenie stresových situácií. To dosiahneme u deti tým, že budeme dbať na pravidelnú  a riadnu prípravu školských povinností.
  • Ak nemáme zistený provokujúci faktor, je potrebné urobiť vylučovací test. Vylúčiť TV, počítač, čokoládu, kakao, syry, citrusové plody, výrazne koreniny. Postupne po jednom pridávame do životosprávy každý spomínaný faktor. Ak sa objaví záchvat, potom je príčina jasná a prevencia ľahšia.

Je však potrebné vedieť, že niekedy tieto faktory pôsobia iba v kombinácii, napr. čokoláda počas menštruácie.