Príčny srdcových chýb

MUDr. Monika Antošová | 22. Mar 2019
Príčny srdcových chýb

Vrodené chyby srdca (voredné chyby srdca) sú odchýlky v štrukture srdca, ktoré vznikli počas vnútromaternicového vývoja a dieťa sa s nimi narodí. Srdcové chyby sa vyskytujú asi v 0,8-1% novorodencov. Na Slovensku sa približne 500 deti ročne narodí s vrodenou chybou srdca.

Až u ¾ týchto detí sa jedná o závažnú srdcovú chyby, ktorá vyžaduje operačný zákrok. Najviac citlivé obdobie je medzi 4.- 8. týždňom tehotenstva. Ak v tomto období pôsobí  nepriaznivý faktor, je výskyt srdcovej chyby možný. 

Príčiny môžu byť rôzne. Pri vzniku srdcovej chyby sa predpokladá kombinácia viacerých faktorov.

Genetické príčiny – to znamená , že sa jedná o mutáciu alebo zmenu v génoch. Takéto srdcové chyby sú spojené častejšie aj s inými vrodenými chybami napr. ako je Downov syndróm, Edwardsov syndróm a iné genetické ochorenia.

Chemické vplyvy -  napr. lieky, alkohol, drogy, ťažké kovy.

Fyzikálne vplyvy – rádioaktívne žiarenie, vysoká teplota.

Biologické vplyvy - infekcie matky vo včasných štádiách tehotenstva, cukrovka u matky.

Všeobecne sa udáva, že zdravie matky vplýva na výskyt vrodenej chyby srdca.

Najvia rizikové sú tehotné ženy, ktoré:

 • prekonali rubeolu počas prvých týždňov tehotenstva
 • diabetičky so zle kompenzovaným diabetom
 • tehotné ženy trpiace na fenylketonúriu alebo vrodené metabolické ochorenia

Príznaky srdcových chyb

Príznaky závisia od typu srdcovej chyby a od stupňa postihnutia.

Príznaky srdcovej chyby u novorodencov a malých detí

 • zrýchlené dýchanie
 • ťažkosti s jedením
 • premodrávanie (modré pery, jazyk)
 • neprospievanie

Príznaky srdcovej chyby u starších detí

 • únava
 • problematické cvičenie a iné telesné aktivity
 • bolesť na hrudníku
 • nepravidelná činnosť srdca

K ďalším príznakom u všetkých detí patrí:

 • zrýchlené dýchanie pri námahe, pri ťažšom postihnutí aj v kľude
 • potenie
 • opuchy
 • zväčšená pečeň
 • nehmatný pulz na dolných končatinách
 • príliš hmatný pulz na dolných končatinách
 • nepravidelný pulz

Nie všetky príznaky sú prítomné vždy, pre každú srdcovú chybu je typický súbor príznakov.

Diagnostika srdcových chýb

 1. Šelest. Nie všetky vrodené srdcové chyby sa prejavujú šelestom. 
 2. Klinické príznaky. Neprospievanie, zlé pitie,  nechutenstvo. Krátke a rýchle dýchanie, neschopnosť cvičiť u starších detí, premodrávanie, potenie, zväčšená pečeň, opuchy, poruchy činnosti srdca.
 3. EKG – odhalí nepravidelnosti v práci srdca ale informuje aj o veľkosti niektorých oddielov srdca.
 4. RTG- röntgenová snímka hrudníka, ktorá ukáže veľkosť srdca a polohu vzhľadom i ostatným hrudným orgánom, stav pľúc.
 5. Echokardiografické vyšetrenie (ultrazvukové vyšetrenie), presne určí typ chyby.
 6. Katetrizácia srdca – je to diagnostická ale aj liečebná metóda. Katetrizáciou sa dá určiť obsah kyslíka v jednotlivých  oddieloch srdca, čo dáva informáciu o miešaní krvi, takisto zistí tlak v jednotlivých oddieloch srdca.

Konkrétne o jednotlivých srdcových chybách sa dozviete v článku Časté vrodené chyby srdca

späť na začiatok