Viete, čo je to speleoterapia?

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. | 16. marec 2017
Viete, čo je to speleoterapia?

Pojem „speleoterapia“ vznikol zložením dvoch slov. „Speleo“ znamená jaskyňa, „terapia“ je liečba. Speleoterapia je teda – hrubo povedané – „liečba jaskyňou“. Ako sa dá liečiť jaskyňou? Čo je to za nezmysel? – napadne mnohým z vás. Poďme teda na malú exkurziu do sveta speleoterapie.

Trošku histórie speleoterapie

Priestory podzemia – jaskyne sú od nepamäti úzko späté so životom človeka. V predhistorickom období boli jeho stálym domovom. Po dobu desaťtisíc rokov sa v nich človek rodil, žil, skrýval sa i zomieral. Tak ako on ovplyvňoval toto prostredie, ono ovplyvňovalo vývoj človeka.

V rímskych zápisoch sa Plínius mladší zmieňuje o blahodarnom vplyve jaskynného prostredia na zdravie, kultúry Aztékov a Mayov zanechali po sebe komplexy chrámov, v podzemí ktorých symbolicky (aj skutočne?) spájali silu nebies so silou Zeme (thórium).

V zápiskoch stredovekých medikusov sa uvádza, že baníkom sa pri práci v podzemí upravuje „skrátený dych“. Liečba v jaskyniach po stáročia patrila k prírodnej liečbe hlavne v krajinách strednej Ázie a Kaukazskej oblasti. 
Moderná speleoterapia sa datuje do obdobia konca druhej svetovej vojny a je úzko spätá s menom nemeckého pneumoftizeológa prof. Dr. Spannagela a jaskyňou Klüttert. V nej sa počas spojeneckých náletov na Nemecko skrývali jeho pacienti.

Keď z nej po týždňoch vyšli, doktor Spannagel s prekvapením zistil výrazné zlepšenie ich zdravotného stavu. Ďalší krok bol vznik prvého speleosanatória v tejto jaskyni. Už prvé klinické výsledky u dospelých pacientov s chronickými dýchacími chorobami a astmou boli veľmi dobré, čo podnietilo výskum a rozvoj tejto liečby aj v zahraničí. 
Slovensku patrilo prvé miesto v speleoterapii detí. Začal s ňou primár rožňavského detského oddelenia dr. J. Klincko v spolupráci so Správou slovenských jaskýň v Gombaseckej jaskyni. Najdôležitejšou skutočnosťou je však to, že okrem liečby detí v Gombaseckej jaskyni prebiehal rozsiahly výskum, ktorý definoval liečebné faktory prostredia jaskýň.
Prečítajte si: Otužovanie: fakty, ktoré by ste mali vedieť

Pri Medzinárodnej speleologickej spoločnosti (UIS) vznikla v Košiciach v r. 1956 pracovná komisia pre speleoterapiu, čo možno považovať za prejav uznania Slovensku za vedecký prínos v tomto smere.

V roku 1972 vznikla na Slovensku druhá speleoliečebňa pre deti v Bystrianskej jaskyni, ktorá po zániku Gombaseckej (1973) zaisťuje túto liečbu – ako jediná, dodnes. Za roky činnosti a výskumov sa stala referenčným pracoviskom medzinárodnej trvalej komisie speleoterapie UIS (CPS-UIS) a podľa jej modelu vznikli speleoliečebne v zahraničí. 

Ktoré choroby možno liečiť speleoterapiou?

V prvom rade sú to choroby dýchacieho ústrojenstva – teda dýchacích ciest a pľúc. Pri každom vdychu prichádza celý povrch dýchacích orgánov a pľúc do styku s ovzduším, ktoré obsahuje prašné čiastočky, pele, mikróby – v množstvách závisiacich od prostredia, v ktorom človek (dieťa) žije.

Celý dýchací trakt a systém imunity je vo svojom vývoji smerovaný tak, aby sa dokázal s touto neustálou záťažou vyrovnávať. V prvých dobách po narodení pomáhajú zreniu imunity protilátky prenesené krvou matky, materské mlieko, ale aj očkovanie, prostredie bez fajčenia, prachu (hygiena) a ochrana pred zbytočnými infekciami.

Ak však bude dieťa celkovo oslabené (predčasne narodené, opakovane choré), či bude vystavené záťaži znečisteným životným prostredím (priemyselné mestá, prašnosť, fajčenie...), či infekciou (kolektívy, chorý človek v okolí), prekročí sa kapacita samočistiacej schopnosti dýchacích orgánov.

Výsledkom je opakovane, alebo chronicky choré dieťa – kašeľ, horúčkovité infekcie, neprospievanie, strata výkonnosti, opakované až trvalé užívanie liekov. 
Zvláštnu skupinu tvoria deti s vrodenou dispozíciou pre alergické ochorenia – atopici, ktorých v populácii pribúda. Ich vrodené predispozície sa pri pôsobení kombinácie nepriaznivých okolností prejavia vo forme rozvoja astmy, alergie, sezónnej nádchy, polinózy.

    

Dnes je už známe, že aj problémy súvisiace so zväčšením nosovej mandle majú pôvod v narušení imunologického zrenia v ranom dojčenskom veku. Výsledkom vyššie uvedených situácií sú vždy chronické zápalové zmeny slizníc dýchacích ciest, či už infekčného, mechanického (dráždivého), alebo alergického pôvodu.

Tento „zápal“ je hlavnou indikáciou pre využitie speleoterapie. Teda – opakované zápaly horných aj dolných dýchacích ciest, stavy po zápale pľúc, chronický kašeľ, senná nádcha, astma, chronické zápaly priedušiek, prinosových dutín, ap. 

Okrem tejto hlavnej skupiny sa ukázalo, že speleoterapia prispieva aj k posilneniu zdravia, otužovaniu, získaniu kondície. U starších v liečbe ustupujú aj problémy s kĺbmi, súvisiace s osteoporózou, bolesti krížov, zlepšuje sa stav chronickej obštrukčnej choroby pľúc – hlavne u odučených fajčiarov.

No a k úplnej informácii patrí aj ženským personálom uvádzaný (zatiaľ nevyužívaný) kozmetický účinok na zjemnenie pleti – zrejme jej hydratáciou. Faktom je, že v zahraničí sa speleoterapia použila aj pri liečbe závažných popálenín – koža sa hojila bez zápalových jaziev.          
Prečítajte si: Astma - spoločník na celý život

Čím a ako vlastne účinkuje speleoterapia?

Rozsiahle medzinárodné výskumy jednoznačne preukázali, že základným faktorom účinku speleoterapie je mikroklíma jaskyne – jaskynné ovzdušie (aerosól). Jeho zloženie je unikátne a možno povedať, že diametrálne odlišné od vonkajšieho prostredia.

Je to chladné, vlhké prostredie bez akéhokoľvek prúdenia vzduchu. Obsahuje vysokú koncentráciu vápnika a horčíka, má kyslé pH (slabá kyselina). Unikátnym je obsah radónu v úplne bezpečnej koncentrácii, ktorá však ionizuje ovzdušie tak, že aerosól je vysoko elektronegatívny.

Tento elektrický náboj jednak čistí ovzdušie od akýchkoľvek čiastočiek, baktérií a peľov, jednak upravuje činnosť riasiniek sliznice dýchacích orgánov. Týmto je daná čistota jaskynného ovzdušia.

Obsah prachových čiastočiek je viac ako 1 000-krát nižší ako v našom prostredí a minimálne 2-krát čistejší ako v supersterilných operačných traktoch. Týka sa to aj obsahu baktérií. Jaskynné ovzdušie je sterilné

Druhou významnou vlastnosťou jaskynného prostredia je jeho samočistiaca schopnosť. Bolo dokázané, že pri vstupe väčšieho počtu ľudí sa všetky parametre mierne zmenia. Po ich odchode sa však vracajú za rádovo desiatky minút do pôvodnej hodnoty.

To nedokáže žiadny umelo vytvorený systém. Je dokázané, že tento aerosól dokáže zavodniť zapálené sliznice, upokojiť zápalové procesy, znížiť dráždenie vdychovaným vzduchom. Zotavia sa čistiace schopnosti, upraví sa tvorba hlienov a vykašliavanie.

Prerušenie pôsobenia alergénov a mikróbov dá čas na hojivé procesy. Priebeh týchto dejov bol potvrdený celým radom laboratórnych aj funkčných vyšetrení liečených detí.

Aké sú reálne výsledky liečby detí?

Môžeme uviesť celý rad výsledkov, ktoré sú vyhodnotené u dnes už tisícov liečených detí od roku 1972 v Bystrianskej jaskyni a sú prakticky zhodné s výsledkami iných zahraničných pracovísk.

Zjednodušene – už 14-dňový turnus s 2,5-hodinovým pobytom a aktívnou liečbou zásadne zníži frekvenciu a závažnosť ochorení dýchacích ciest a pľúc. Tento výsledok trvá dokázateľne minimálne rok po liečbe – napr. ak bolo dieťa rok pred speleoterapiou choré priemerne 5,6-krát za rok, po jednom turnuse liečby bude v ďalšom roku choré okolo 1,4-krát (pokles počtu ochorení na jednu pätinu).

Zásadne poklesne riziko potreby pobytu v nemocnici. No a z dlhodobého hľadiska, riziko vývoja trvalej astmy sa znižuje z predpokladaných 70 % na necelých 24 % – vo výhľade 10 rokov po speleoterapii.

Absolvovanie speleoterapie umožní u chronicky chorých a alergických detí zásadné zníženie potreby užívania liekov – je možné ich aj úplne vysadiť. Je to vlastne trend, ktorý má svoj nielen medicínsky, ale aj ekonomický účinok.

Speleoterapia – napriek svojej viac ako 60-ročnej modernej existencii a jednoznačným dôkazom účinnosti – ešte len čaká na svoje plné uplatnenie. Pre zdravie detí je vysoko efektívnym postupom, ktorý využíva prírodné zdroje zdravia, mikroklímu jaskýň sprevádzajúcu človeka od jeho prvopočiatkov. Bez potreby liekov

Prečítajte si: Laryngitída postihuje malé deti

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: