Sú vaše deti chránené pred meningokokmi?

Redakcia | 24. september 2018
Sú vaše deti chránené pred meningokokmi?

Baktéria Neisseria meningitidis, známa aj ako meningokok, patrí medzi najnebezpečnejšie baktérie. V prípade prepuknutia invazívnej meningokokovej infekcie môže nastať smrť v priebehu 24 hodín. K najohrozenejším vekovým skupinám – okrem najmenších detí do 4 rokov – patria dospievajúci, mladí dospelí alebo cestovatelia.

Hrozba menom meningokok

Meningokok sa prenáša výlučne medzi ľuďmi. Baktéria sa nepohybuje a tvarom pripomína zrnko kávy. Bežne sa vyskytuje v dýchacích cestách u 4 až 35 % zdravých ľudí, takže v tomto smere nie je nijako výnimočná.  Až 25% adolescentov a 5% - 11% dospelých predstavujú asymptomatických nosičov N. meningitidis.

Bezpríznakový nosič však dokáže nakaziť iných a môže spôsobiť život ohrozujúce ochorenie s prudkým priebehom. Inkubačná doba ochorenia je relatívne krátka a pohybuje sa v rozmedzí od 1 do 8 dní.


K prenosu infekcie dochádza vzdušnou cestou, kvapôčkami, najčastejšie pri blízkom kontakte, kýchaním, kašľaním, smrkaním, či bozkávaním.

Väčšinou si imunitný systém vie s meningokokom poradiť. Ak sa však meningokok dostane do krvi, spôsobuje závažné invazívne meningokokové ochorenia.

V populácii cirkuluje 13 séroskupín baktérie Neisseria meningitidis . Šesť z nich (A, B, C, W135, X a Y) spôsobuje väčšinu meningokokových ochorení.

Invazívne meningokokové ochorenia – IMO

Meningokok spôsobuje závažné invazívne meningokokové ochorenia, ktoré sú nepredvídateľné, mimoriadne rýchlo postupujúce a potenciálne ohrozujúce život. Okrem meningitídy (zápalu mozgových blán) spôsobuje meningokok aj celkové horúčkovité ochorenia – sepsu či toxický šok (Waterhouse-Friederichsenov syndróm).

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že meningokokové ochorenie bolo v roku 2000 príčinou 171 000 úmrtí na celom svete. Úmrtnosť sa pohybuje na úrovni 10 percent prípadov.

Hnisavý zápal mozgových blán predstavuje jedno z najzávažnejších ochorení, ktoré môže viesť k závažným následkom i smrti. Pri tomto ochorení preniká meningokok do mozgovej blany, kde spôsobuje rozsiahly hnisavý zápal. Meningitída má náhly začiatok, začína sa prudkými silnými bolesťami hlavy, vysokými horúčkami, vracaním, kŕčmi až bezvedomím. Typickým príznakom akéhokoľvek zápalu mozgových blán je stuhnutie šije a sťažená pohyblivosť hlavy. Meningitída sa môže, ale nemusí spojiť aj s meningokokovou sepsou (otravou krvi).


 

Meningokoková sepsa je extrémne rýchla reakcia organizmu na bakteriálnu infekciu krvi. Úmrtnosť dosahuje až 25 až 50 percent. Nástup je rovnaký ako pri meningitíde. Keďže dochádza k poruchám zrážanlivosti krvi, objavujú sa krvné podliatiny (petéchie) a nastáva krvácanie do vnútorných orgánov.

Petéchie sú typickým príznakom meningokokovej sepsy a sú azda posledným varovným signálom pred celkovým zlyhaním organizmu. Chorému opuchne tvár, najmä pery, objavia sa hnisavé ložiská. Často sa na končatinách vytvoria krvavé gangrény a je nevyhnutné končatiny amputovať. Organizmus prežíva šokový stav, dochádza k postupnému zlyhaniu organizmu.

Tretím variantom IMO je tzv. Waterhouse-Friederichsenov syndróm. Ide o krvácanie do nadobličiek a ďalších častí tela. Okrem nešpecifických príznakov sa prejavuje hypotenziou a rôzne veľkými podkožnými krvavými podliatinami. Organizmus prežíva šokový stav, dochádza k postupnému zlyhávaniu jednotlivých orgánov.

Meningokok postupuje veľmi rýchlo a môže končiť smrťou v priebehu 24 až 48 hodín od prvých príznakov.⁵. Ani v prípade intenzívnej lekárskej starostlivosti nebýva isté, či pacient prežije. V prípadoch pozitívnej vyhliadky začnú po 3 – 4 dňoch príznaky ustupovať, aj keď komplikácie môžu ostať.

Ohrozené sú najmä deti a mladí ľudia

Meningokok môže napadnúť ľudí bez rozdielu veku. Existujú však konkrétne rizikové skupiny, ktorým invazívne meningokokové ochorenia (IMO) hrozia najviac.

Deti vo veku do 4 rokov

Po narodení si začína obranný systém dieťaťa vytvárať vlastné protilátky a imunitu získanú od matky postupne stráca. Ak sa v tomto období dostane do styku s meningokokom, môže prísť k vypuknutiu závažného meningokokového invazívneho ochorenia. Nezrelý imunitný systém dieťaťa si potom s ním nemusí vedieť poradiť.

Dospievajúci

Dospievanie je dôležitým obdobím telesných zmien u človeka a dozrieva aj imunitný systém. Tínedžeri svoj imunitný systém často vyčerpávajú. Málo spia, vyvíjajú nadmernú fyzickú záťaž, snažia sa vyrovnať rovesníkom a pod. Pri infekcii tak ich oslabený imunitný systém nedokáže meningokoku vzdorovať.

Baktéria meningokoka sa naviac často prenáša medzi ľuďmi, ktorí sú medzi sebou v úzkom kontakte. Napríklad študenti na internáte, školské brigády či výlety. V uzavretých komunitách sa preto môže baktéria meningokoka šíriť oveľa ľahšie.

Cestovatelia

Cestovanie býva pre ľudský imunitný systém stresujúce. Nebezpečenstvo IMO je obzvlášť závažné u prevažnej väčšiny cestujúcich a turistov, keďže presná a včasná diagnóza a zdravotná starostlivosť nemusia byť v niektorých regiónoch sveta celkom dostupné. Pri bližšom kontakte s miestnym obyvateľstvom (verejná doprava, ubytovacie priestory a pod.) sa bezprostredná hrozba IMO zvyšuje.
Treba vyhodnotiť o akú cieľovú krajinu ide a aká bude dĺžka pobytu, príp. aká vysoká bude v mieste koncentrácia ľudí (spoločenské a športové podujatia, festivaly, náboženské púte,). Platí, že cestovatelia, ktorí sú  nosičmi, môžu po návrate domov šíriť infekciu vo svojom okolí.

Účinnou prevenciou je očkovanie

Keďže ide o bakteriálne ochorenie, na liečbu sa používajú antibiotiká. Ide však o stavy prebiehajúce veľmi rýchlo, takže pacienti potrebujú ošetrenie na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Je nevyhnutné bojovať s komplikáciami a život ohrozujúcimi stavmi (otrava krvi, zástava srdca, bezvedomie). Aj napriek intenzívnej starostlivosti sa niekedy pacienta nepodarí zachrániť.

V súčasnom období je prevencia postavená najmä na očkovaní, ktoré podstatne znižuje riziko ochorenia. Proti najčastejším sérotypom je možné zaočkovať jedincov už od 6. týždňa veku.

Nimenrix™ štvorvalentná konjugovaná vakcína, ktorá pomáha chrániť proti meningokokom séroskupín A, C, W135, Y. Vakcína je dobre tolerovaná a predstavuje výhodu jednej dávky, ktorú je možné podať aj s inými vakcínami.
Nimenrix™je prvou a jedinou ACW135Y konjugovanou vakcínou schválenou na použitie u jedincov  vo veku od 6 týždňov.

Výber najvhodnejšej vakcíny je treba konzultovať s príslušným pediatrom.

V prípade dospelých potom v ambulancii všeobecného lekára.
Nimenrix je konjugovaná očkovacia látka proti meningokokom skupín A, C, W135, Y viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny Nimenrix lekárom si pozorne prečítajte písomnú informáciu o lieku. O využití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom. Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: SVK.AEReporting@pfizer.com.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: