Perthesova choroba

MUDr. Peter Štuller | 10. marec 2017
Perthesova choroba

Moje dieťa má Perthesovu chorobu – Morbus Perthes. Ako je to možné? Čo to preň znamená? Prečo sa nám to vlastne stalo? Čo ďalej?

Asi podobné myšlienky blúdia hlavou rodiča dieťaťa, ktorému práve diagnostikovali túto nepríjemnú chorobu. Príčiny jej vzniku, diagnostiku, možnú liečbu, ale i prognózu nám viac priblíži MUDr. Peter Štuller, primár detského oddelenia v Liečebnom centre Čilistov. 

Príčiny vzniku Perthesovej choroby 

Ochorenie pravdepodobne vznikne poruchou krvného zásobenia hlavy stehnovej kosti. Kostné tkanivo postupne odumiera pre nedostatok kyslíka a živín. Upchatím ciev v tejto oblasti sa výživa hlavice stehnovej kosti celkom zastaví.

Toto môže nastať napríklad po nevinnom úraze, po násilnom naprávaní vykĺbenej hlavy stehennej kosti alebo v dôsledku preťaženia. Najčastejšie k tomu dochádza tak, že rastúca chrupavka tlačí na okolité cievy a krvné zásobenie v oblasti bedrového kĺbu sa postupne preruší. 

Ako sa Perthesova choroba prejavuje?

Najprv sa prejaví iba občasným krívaním a bolesťami v bedrovom kĺbe. Prečo u chlapcov 4 až 5-krát častejšie ako u dievčat, nevieme. Choroba najčastejšie postihuje deti medzi piatym až dvanástym rokom.

V tomto veku je dieťa vystavené vysokej pohybovej aktivite, niekedy sa zdá,  že dieťa je „neunaviteľné“. No dieťa postihnuté Perthesovou chorobou často plačenemôže pre bolesť behať a skákať ako jeho kamaráti.

Bolesti vystreľujú do kolena a zvýrazňujú sa pri behu, pri podrepe a neskôr i pri dlhšom státí. Pohyblivosť v bedrovom kĺbe sa postupne obmedzuje. Hlava stehennej kosti mení svoj tvar. Aj okolité svalstvo sa prispôsobuje bolesťou podmienenej zníženej pohyblivosti, šľachy sa skracujú a celý kĺb stuhne.

V oblasti zanikajúceho kostného tkaniva sa vyvíja zápal, cievy prerastajú do odumierajúcej kosti a dochádza k vstrebávaniu jej buniek. V hlave stehennej kosti vznikajú drobné dutiny v podobe malých jaskyniek. V tomto štádiu  hlava stehennej kosti mizne v nepravidelných zónach, nastáva jej rozpad. Pri pokračujúcom tlaku na zmenenú kosť sa mení jej tvar na hubovitý alebo až čipkovitý. 

Dá sa Perthesova choroba vyliečiť?

Pri úspešnej liečbe trvá Perthesova choroba dva až tri roky, pričom postupne dochádza k obnove tkaniva. Zničená kosť sa niekedy obnoví až do pôvodného stavu, takže aj na rtg zobrazení je ťažko rozlíšiť, či bol kĺb postihnutý.

Tu treba, žiaľbohu, konštatovať, že nepoznáme kauzálnu medikamentóznu terapiu ochorenia. „Zázračná pilulka“ neexistuje.

Liečba patrí do rúk skúseného ortopéda. Častejším smerom liečebného postupu je postup  konzervatívny. Najvhodnejšia forma liečby je pobyt v nemocnici, neskôr v liečebnom  ústave. Jej cieľom je zabrániť ťažkému rozpadu hlavice stehnovej kosti a zabezpečiť všetky podmienky na zaistenie správnej obnovy deformovanej hlavice.

Prečítajte si: Keď musí dieťa do nemocnice

Najdôležitejšou súčasťou liečebného procesu je znehybnenie bedrového kĺbu v štádiu, keď prebieha obnova kosti. Je bezpodmienečne nutný prísny pokoj na lôžku! Znehybnenie postihnutého kĺbu sa dosiahne dlhodobým závesom, v ktorom sa absolútne odľahčí.

Naloženie extenzie na postihnutú končatinu ju nielen odľahčuje, ale pripomína pacientovi nutnosť prísneho kľudu. Ak je takáto liečba neúspešná, nasleduje ako ďalšia možná liečba chirurgický výkon.   

Po určitom období kľudu na lôžku, ktorý sa riadi priebehom ochorenia, je dieťaťu  povolené  opustiť lôžko. Závisí to od klinických príznakov a rtg  nálezu. Klinicky sa zistí voľná pohyblivosť v postihnutom kĺbe a rtg nálezy by mali vykazovať začínajúcu obnovu hlavice stehnovej kosti.

V tomto štádiu obnovy možno využiť aj rôzne ďalšie odľahčovacie ortopedické pomôcky, v súčasnosti sa najvhodnejšou pomôckou javí modifikácia ortézy Atlanta – brace. 

Alfa a omega v rehabilitácii

Neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou celkovej liečby Morbus Perthes je rehabilitácia a liečebná telesná výchova.  Rehabilitácia sa vykonáva od začiatku až po ukončenie liečby.  V období  liečby pokojom na posteli je rehabilitácia prevažne individuálna a zameraná na úpravu  pohyblivosti v chorom kĺbe a zlepšenie svalové napätia celej dolnej končatiny.

Rehabilitácia v druhom období liečby nadväzuje na rehabilitáciu vykonávanú počas liečby pokojom na posteli. Je zameraná na postupné zaťaženie postihnutého kĺbu, no rehabilitačné procedúry posilňujúce svalstvo sú intenzívnejšie.

Pri uvoľňovaní svalových kontraktúr a pre zlepšenie prekrvenia v postihnutej oblasti sú využívané vírivkové kúpele a podvodné masáže. Dobré výsledky môžeme pozorovať aj pri aplikácii lampy Bioptron a použití liečby magnetom. Počas celej liečby ochorenia je vhodné podávať pacientovi natrium fluoratum a vápnik – dôležité stavebné prvky pri tvorbe kosti. 

Prečítajte si: Čo zbaliť dieťaťu do nemocnice?

Ochorenie si vyžaduje aj spoluprácu s psychológom

Neoddeliteľnou súčasťou v ústavnej starostlivosti je úzka spolupráca ošetrujúceho lekára s klinickým psychológom. Hlavné ťažisko práce psychológa spočíva v predchádzaní psychického poškodenia detí počas ústavnej liečby, nakoľko dlhodobá a často opakovaná hospitalizácia môže aj negatívne vplývať na psychiku pacienta.

Pravidelné pohovory pacient – psychológ sa javia ako nutnosť, dieťa potom lepšie spolupracuje pri liečbe. 

Je veľmi vhodné a potrebné zachovať kontinuitu v liečbe, aj opakovanými hospitalizáciami v odbornom liečebnom ústave. V tomto období ochorenia je odporúčané pacientom plávanie a jazda na bicykli, ako aj pokračovanie v ostatných rehabilitačných cvikoch.

Ak nastal proces obnovy kosti a nastupuje štádium hojenia, môžeme postupne upúšťať od liečby ortézou a začať postihnutú končatinu plne zaťažovať. Dosť častým problémom, ktorý sa objaví je nácvik riadnej chôdze, lebo dieťa malo doteraz povinnosť šetriť si postihnutú končatinu.

Prognóza alebo akú šancu na vyliečenie majú pacienti postihnutí Perthesovou chorobou

Morbus Perthes má tendencie k „samovyhojeniu“. Bolo by však krátkozraké spoliehať sa na túto možnosť, veď až 2/3 pacientov po prebehnutom chorobnom procese má vyššiu pravdepodobnosť získať závažné kĺbové problémy aj v dospelom a staršom veku.

Preto je dlhodobé sledovanie dieťaťa aj po odznení ochorenia nutné. Po vyliečení povoľujeme deťom úplne normálnu životosprávu; samozrejme bez aktivít vrcholového športu.

Prečítajte si: Preventívne vyšetrenie bedrových kĺbov

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: