Význam mena Sára

meniny: 19.1. pohlavie: ženské

Sára je meno hebrejského pôvodu a znamená "vznešená pani, princezná". Spomína sa v Starom zákone ako manželka Abraháma, ktorá bola považovaná za ženskú vodkyňu židovského národa. Nositeľky tohto mena majú bohatý vnútorný svet. 
Dobrú intuíciu a zmysel pre spolupatričnosť. Sú skvelými diplomatmi a pracujú na tom, aby ich obklopovala harmónia vo vzťahoch. Sáry sú veľmi snaživé, ale zároveň citlivé. Práve precitlivenosť im môže byť brzdou pri dosahovaní cieľov. 

Sára je známa veľkorysosťou a otvorenosťou. Neznáša pokrytectvo a miluje kontakt s ľuďmi. Je komunikatívna a priateľská.