Mená začínajúce na K

Karina

meniny: 2.1. pohlavie: ženské

Krstné meno Alexandra je odvodené z mužského mena Alexander, má grécky pôvod, znamená "obranca mužov" a jeho nositeľky oslovujeme Saška, Saša. Ženské… čítajte viac

Kristína

meniny: 16.1. pohlavie: ženské

Ženské meno Kristína má grécky pôvod a v preklade znamená "kresťanka". Toto meno patrí na Slovensku k obľúbeným a nositeľky oslovujeme Tina, Tinka,… čítajte viac

Kazimír

meniny: 4.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Kazimír má slovanský pôvod a v preklade znamená "ten, kto kazí mier". S nositeľmi tohto mena sa stretávame málokedy.Kazimír, ktorý… čítajte viac

Karolína

meniny: 3.6. pohlavie: ženské

Ženské meno Karolína je odvodené od mužského mena Karol, ktoré je nemeckého pôvodu a znamená "muž" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Nositeľky tohto… čítajte viac

Kamil

meniny: 14.7. pohlavie: mužské

Mužské meno Kamil na nás dýcha ďalekou orientálnou exotikou. Význam mena je "chrámový sluha". Nositeľov tohto občas zaužívaného mena oslovujeme Kamo,… čítajte viac

Kamila

meniny: 18.7. pohlavie: ženské

Krstné meno Kamila je odvodené od mužského mena Kamil. Nositeľky najčastejšie oslovujeme Kamilka, Kama, Kamka. Kamily, ktoré oslavujú meniny 18. júla… čítajte viac

Krištof

meniny: 28.7. pohlavie: mužské

Mužské meno Krištof je ojedinelé, má grécky pôvod a význam mena je "nesúci Krista". Meniny oslavujú 28. júla. Krištofovia patria medzi mužov, ktorí… čítajte viac

Konštantín

meniny: 19.9. pohlavie: mužské

Mužské meno Konštantín má latinský pôvod a v preklade znamená "stály, pevný". Nositeľov tohto krstného mena stretávame výnimočne a oslovujeme ich… čítajte viac

Koloman

meniny: 13.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Koloman má keltský pôvod a v preklade znamená "pustovník". Nositelia tohto málo zaužívaného mena oslavujú meniny 13. októbra. Kolomanovia… čítajte viac

Kristián

meniny: 19.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Kristián má grécky pôvod a jeho význam je "kresťan, Kristovi zasvätený". Ak sa stretneme s nositeľmi tohto menej častého krstného mena,… čítajte viac

Kvetoslava

meniny: 24.10. pohlavie: ženské

Ženské meno Kvetoslava má český pôvod a v preklade znamená "sláviaca kvety". Nositeľky tohto ojedinelého mena oslovujeme Kvetka, Kveti, Kvetuška a… čítajte viac

Klára

meniny: 29.10. pohlavie: ženské

Ženské meno Klára je svätecké, má latinský pôvod a vo voľnom preklade znamená "jasná, svetlá, slávna". Nositeľky tohto menej zaužívaného mena … čítajte viac

Karol

meniny: 4.11. pohlavie: mužské

Meno Karol pochádza zo staronemčiny a v preklade znamená "muž, manžel" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Na našom území je toto meno bežne zaužívané.… čítajte viac

Klaudia

meniny: 17.11. pohlavie: ženské

Ženské meno Klaudia má latinský pôvod a v preklade znamená "chromá", "krivá". S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame menej často a… čítajte viac

Klement

meniny: 23.11. pohlavie: mužské

Mužské meno Klement má latinský pôvod a v preklade znamená "prívetivý", "láskavý". S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame ojedinele a… čítajte viac

Katarína

meniny: 25.11. pohlavie: ženské

Krstné meno Katarína je gréckeho pôvodu a znamená "čistá", "mravná". Na Slovensku patrí toto meno medzi Katka, Katarínka, Katuška medzi bežne… čítajte viac

Kornel

meniny: 26.11. pohlavie: mužské

Mužské meno Kornel má latinský pôvod a je odvodené zo slova cornu, ktoré znamená "roh". S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame len výnimočne.… čítajte viac

Kornélia

meniny: 17.12. pohlavie: ženské

Ženské meno Kornélia je odvodené z mena rímskeho rodu "Cornelius", ktoré v preklade znamená "roh". Nositeľky tohto na Slovensku málo rozšíreného mena… čítajte viac