Mená začínajúce na B

Bohuslava

meniny: 7.1. pohlavie: ženské

Ženské meno Bohuslava má slovanský pôvod a jeho význam znamená "Bohu sláva". S nositeľkami tohto mena, ktoré oslavujú 7. januára, sa na Slovensku… čítajte viac

Bohdana

meniny: 18.1. pohlavie: ženské

Ženské meno Bohdana má slovanský pôvod a znamená "dar Boží", Bohom daná". Nositeľky tohto mena oslovujeme Božka, Bohdanka. Meniny si pripomenú 18.… čítajte viac

Bohuš

meniny: 27.1. pohlavie: mužské

Mužské meno Bohuš je domácou podobou mena Bohuslav, ktoré je slovanského pôvodu a v  preklade znamená "Bohu sláva". Odvodené je od mena Bohuslav,… čítajte viac

Blažej

meniny: 3.2. pohlavie: mužské

Mužské meno Blažej je svätecké, má grécky pôvod a v preklade znamená "nezrozumiteľne hovoriaci". Meniny oslavujú 3. februára. Blažejovia sú nepokojní… čítajte viac

Bohumil

meniny: 3.3. pohlavie: mužské

Krstné mená Bohumil, Bohumila majú slovanský pôvod a ich význam je "milý bohu, milá bohu". S nositeľmi týchto mien sa na Slovensku stretávame… čítajte viac

Bohumila

meniny: 3.3. pohlavie: ženské

Krstné mená Bohumil, Bohumila majú slovanský pôvod a ich význam je "milý bohu, milá bohu". S nositeľmi týchto mien sa na Slovensku stretávame… čítajte viac

Branislav

meniny: 10.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Branislav má slovanský pôvod a význam mena je "bráň slávu". Nositeľov mena oslovujeme Branko, Braňo. Títo muži reagujú s rozvahou a… čítajte viac

Bruno

meniny: 10.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Bruno je svätecké, má nemecký pôvod a význam mena je "hnedý vládca". S nositeľmi tohto mena sa stretávame ojedinele a oslovujeme ich… čítajte viac

Boleslav

meniny: 16.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Boleslav má slovanský pôvod a význam mena je "viac slávy", "slávny". Nositeľov tohto mena oslovujeme aj Bolek, Slávko. Meniny majú 16.… čítajte viac

Blahoslav

meniny: 21.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Blahoslav má slovanský pôvod a význam mena je "blahoslavený". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo. Meniny… čítajte viac

Beňadik

meniny: 22.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Beňadik má latinský pôvod a význam mena je "požehnaný". Nositelia tohto málo zaužívaného mena majú meniny 22. marca.  Beňadikovia majú… čítajte viac

Benjamín

meniny: 31.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Benjamín je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je "milovaný syn". Nositeľov tohto zriedkavého mena oslovujeme Beny, Bendži,… čítajte viac

Blažena

meniny: 11.5. pohlavie: ženské

Ženské meno Blažena je slovanský variant mena Beáta, ktoré je latinského pôvodu a znamená "blažená". Nositeľky tohto skôr na českom území zaužívaného… čítajte viac

Bonifác

meniny: 14.5. pohlavie: mužské

Mužské meno Bonifác má latinský pôvod a význam mena je "človek dobrého osudu". S nositeľmi tohto mena sa stretávame ojedinele. Bonifácovia, ktorí… čítajte viac

Bernard

meniny: 20.5. pohlavie: mužské

Mužské meno Bernard má nemecký pôvod a význam mena je "silný medveď". Nositeľov tohto ojedinelého mena oslovujeme Berny, Beny. Meniny oslavujú 20.… čítajte viac

Blanka

meniny: 16.6. pohlavie: ženské

Blanka i Bianka, ktoré na Slovensku oslavujú svoje meniny 16. júna, sú vraj najšarmantnejšími čarodejnicami. Obe mená sú germánskeho pôvodu a majú… čítajte viac

Beáta

meniny: 28.6. pohlavie: ženské

Ženské meno Beáta má latinský pôvod a význam mena je "blažená, šťastná". Nositeľky tohto dnes pomenej zaužívaného mena oslovujeme Bea, Beátka. Meniny… čítajte viac

Berta

meniny: 2.7. pohlavie: ženské

Ženské meno Berta má nemecký pôvod a jeho význam je "slávna","skvelá". Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Berti, Bertička. Berty, ktoré… čítajte viac

Bohuslav

meniny: 17.7. pohlavie: mužské

Mužské meno Bohuslav je dnes zriedkavé, má slovanský pôvod a jeho význam je "Bohu sláva", "Boha oslavuj". Oslovujeme ich Bohuš, Bohun a meniny majú… čítajte viac

Božena

meniny: 27.7. pohlavie: ženské

Ženské meno Božena má český pôvod a význam mena je "Bohom obdarená, blahoslavená". Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Božka, Boženka, Bobina… čítajte viac

Božidara

meniny: 1.8. pohlavie: ženské

Ženské meno Božidara má slovanský pôvod a význam mena je "Boží dar", "Bohom daná". U nás sa vyskytuje zriedkavo. Nositeľky oslovujeme Božka,… čítajte viac

Bartolomej

meniny: 24.8. pohlavie: mužské

Bartolomej je novozákonné meno hebrejského pôvodu a v preklade znamená "Talmajov syn". Mužov s týmto menom stretávame u nás výnimočne a oslovujeme… čítajte viac

Belo

meniny: 3.9. pohlavie: mužské

Mužské meno Belo je odvodené z mena Vojtech, ktoré má slovanský pôvod a v preklade znamená "tešiteľ vojska". Na Slovensku sa s nositeľmi tohto mena… čítajte viac

Bystrík

meniny: 11.9. pohlavie: mužské

Bystrík je nové slovenské meno odvodené zo slova "bystrý" a v súčasnosti je na našom území málo rozšírené. Bystríkovia, ktorí majú meniny 11.… čítajte viac

Brigita

meniny: 8.10. pohlavie: ženské

Ženské meno Brigita má keltský pôvod a v preklade znamená "mocná, silná". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele. Meniny majú… čítajte viac

Boris

meniny: 14.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Boris má ruský pôvod a je odvodené z mongolského slova bogori, ktoré znamená "malý". Nositeľov tohto u nás málo rozšíreného mena… čítajte viac

Bohumír

meniny: 8.11. pohlavie: mužské

Mužské meno Bohumír má slovanský pôvod a znamená "Bohu mier", "zmieruj sa s Bohom". Toto krstné meno je zaužívané skôr na území Čiech, na Slovensku… čítajte viac

Bibiána

meniny: 2.12. pohlavie: ženské

Ženské meno Bibiána má latinský pôvod a v preklade znamená "plná života". S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame len občas a oslovujeme ich… čítajte viac

Barbora

meniny: 4.12. pohlavie: ženské

Ženské meno Barbora, Barbara má grécky pôvod a v preklade znamená "cudzinka". Nositeľky tohto obľúbeného mena oslovujeme najčastejšie Barborka,… čítajte viac

Branislava

meniny: 14.12. pohlavie: ženské

Ženské mená Branislava a Bronislava majú slovanský pôvod a ich význam je "bráň slávu". Uvedené mená sú menej časté a nositeľky oslovujeme Braňa,… čítajte viac

Bronislava

meniny: 14.12. pohlavie: ženské

Ženské mená Branislava a Bronislava majú slovanský pôvod a ich význam je "bráň slávu". Uvedené mená sú menej časté a nositeľky oslovujeme Braňa,… čítajte viac

Bohdan

meniny: 21.12. pohlavie: mužské

Mužské meno Bohdan má slovanský pôvod a znamená "dar boží, daný Bohom". Nositeľov tohto zriedkavého krstného mena oslovujeme Bohdanko, Body, Danko.… čítajte viac