Mená začínajúce na E

Ernest

meniny: 12.1. pohlavie: mužské

Mužské meno Ernest má nemecký pôvod a v preklade znamená "vážny", "čestný". Nositeľov tohto mena oslovujeme Erno, Erny, Ernestík. Ernestovia, ktorí… čítajte viac

Ema

meniny: 30.1. pohlavie: ženské

Ženské meno Ema má nemecký pôvod a v preklade znamená "veľká", "silná". Nositeľky tohto mena oslovujeme Emka, Emina a meniny oslavujú 30. januára. U… čítajte viac

Emil

meniny: 31.1. pohlavie: mužské

Mužské meno Emil má latinský pôvod a v preklade znamená "horlivý", "pracovitý". Nositeľov tohto mena oslovujeme Emil, Emilko.Emilovia, ktorí oslavujú… čítajte viac

Erik

meniny: 2.2. pohlavie: mužské

Mužské meno Erik má škandinávsky pôvod a v preklade znamená "ctihodný vládca".  Ak by sme mali nositeľa krstného mena Erik prirovnať k niektorému… čítajte viac

Erika

meniny: 2.2. pohlavie: ženské

Ženské meno Erika je odvodené z mužského mena Erik. Eriky sú náchylné striasť sa zodpovednosti hľadajúc zabudnutie v eufórii bezstarostného života,… čítajte viac

Eleónora

meniny: 21.2. pohlavie: ženské

Eleonóra je španielske ženské meno asi z arabského Elinnor, čo znamená "boh je moje svetlo". Na Slovensku sa veľmi neudomácnilo. Ak náhodou stretneme… čítajte viac

Etela

meniny: 22.2. pohlavie: ženské

Ženské meno Etela má anglický pôvod a jeho význam je "vznešená". Nositeľky tohto mena oslovujeme Etka, Etelka. Meniny oslavujú 22. februára.  Etela… čítajte viac

Eduard

meniny: 18.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Eduard má anglický pôvod a význam mena je "mocný, bohatý strážca". Nositeľov tohto mena oslovujeme Edo, Edko. Ak chceme Eduarda, ktorý… čítajte viac

Emanuel

meniny: 26.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Emanuel je starozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "s nami je Boh". Nositeľov tohto ojedinelého mena oslovujeme Eman, Emo,… čítajte viac

Estera

meniny: 12.4. pohlavie: ženské

Ženské meno Estera je starozákonné, má hebrejský pôvod a význam mena je "hviezda". Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Esta, Terinka, Terka.… čítajte viac

Ervín

meniny: 21.4. pohlavie: mužské

Mužské meno Ervín patrí k zriedkavejším menám, má nemecký pôvod a znamená "priateľ cti". Meniny majú  21. apríla. Ervínovia patria skôr k tvrdohlavým… čítajte viac

Ela

meniny: 24.5. pohlavie: ženské

Ženské meno Ela je odvodené od mena Helena, ktoré má grécky pôvod a jeho význam je "svetlo". Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Elka, Eli, Elinka.… čítajte viac

Elena

meniny: 18.8. pohlavie: ženské

Ženské meno Elena je odvodené od mena Helena. Meno Helena má grécky pôvod a v preklade znamená "svetlo". Na Slovensku je toto meno bežne zaužívané a… čítajte viac

Eugénia

meniny: 18.9. pohlavie: ženské

Krstné meno Eugénia sa u nás vyskytuje ojedinele. Toto meno je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "urodzená". Nositeľky oslovujeme Eugenka, Geňa,… čítajte viac

Edita

meniny: 26.9. pohlavie: ženské

Ženské meno Edita má anglický pôvod a v preklade znamená "bohatá, šťastná". Nositeľky tohto ojedinelého mena oslovujeme Editka, Dita, Ditka. Meniny… čítajte viac

Eliška

meniny: 7.10. pohlavie: ženské

Ženské meno Eliška má hebrejský pôvod. Je variantom novozákonného biblického mena Alžbeta, čo v preklade znamená "Bohu zasvätená". Toto meno je u nás… čítajte viac

Eugen

meniny: 18.11. pohlavie: mužské

Mužské meno Eugen má grécky pôvod a význam mena je "blahorodý, urodzený". S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame výnimočne a… čítajte viac

Elvíra

meniny: 21.11. pohlavie: ženské

Ženské meno Elvíra má španielsky pôvod a v preklade znamená "vznešená", "kňažná". S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame na Slovensku… čítajte viac

Emília

meniny: 24.11. pohlavie: ženské

Ženské meno Emília má latinský pôvod a v preklade znamená "horlivá, usilovná". Nositeľky tohto bežne zaužívaného krstného mena oslovujeme Milka,… čítajte viac

Edmund

meniny: 1.12. pohlavie: mužské

Mužské meno Edmund má anglický pôvod a v preklade znamená "mocný ochranca". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame výnimočne a oslovujeme… čítajte viac

Eva

meniny: 24.12. pohlavie: ženské

Pôvod mena Eva pochádza z hebrejčiny a vo voľnom preklade znamená "tá, ktorá dáva život". Podľa starozákonnej knihy Genessis je to prvá žena stvorená… čítajte viac