Mená začínajúce na A

Alexandra

meniny: 2.1. pohlavie: ženské

Krstné meno Alexandra je odvodené z mužského mena Alexander, má grécky pôvod, znamená "obranca mužov" a jeho nositeľky oslovujeme Saška, Saša. Ženské… čítajte viac

Andrea

meniny: 5.1. pohlavie: ženské

Ženské meno Andrea má grécky pôvod a v preklade znamená "odvážna". Nositeľky tohto na našom území stále obľúbeného mena oslovujeme Ajka, Andy,… čítajte viac

Antónia

meniny: 6.1. pohlavie: ženské

Ženské meno Antónia má latinský pôvod a v preklade znamená "popredná", "vynikajúca". S nositeľkami tohto mena sa stretávame na Slovensku len… čítajte viac

Alexej

meniny: 9.1. pohlavie: mužské

Mužské meno Alexej je ruské meno gréckeho pôvodu a v preklade znamená "obranca". Nositeľov tohto mena oslovujeme Saša, Lexa, Alex a meniny oslavujú 9… čítajte viac

Alfonz

meniny: 28.1. pohlavie: mužské

Mužské krstné meno Alfonz má nemecký pôvod a v preklade znamená "pripravený na boj". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku veľmi nestretávame a… čítajte viac

Agáta

meniny: 5.2. pohlavie: ženské

Ženské meno Agáta má grécky pôvod a v preklade znamená "láskavá, dobrá". Meniny má 5. februára. Možno povedať, že Agátina povaha je obrazom nášho… čítajte viac

Arpád

meniny: 13.2. pohlavie: mužské

Arpád je meno maďarského kráľovského rodu a v preklade znamená "jačmeň". Nositeľov tohto mužského krstného mena oslovujeme Arpy.Arpádovia, ktorí majú… čítajte viac

Alexander

meniny: 27.2. pohlavie: mužské

Krstné meno Alexander má grécky pôvod a v preklade jeho význam znamená "obranca mužov". Nositeľov tohto mena oslovujeme väčšinou Alex, Saša a meniny… čítajte viac

Albín

meniny: 1.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Albín má latinský pôvod a v preklade znamená "biely". S nositeľmi tohto mena sa stretávame výnimočne a meniny oslavujú 1. marca.… čítajte viac

Anežka

meniny: 2.3. pohlavie: ženské

Ženské meno Anežka má grécky pôvod a význam mena je "čistá, nevinná". Meniny oslavujú 2. marca a nositeľky tohto mena stretávame ojedinele.Zdá sa, že… čítajte viac

Alan

meniny: 8.3. pohlavie: mužské

Krstné mená Alan, Alana majú keltský pôvod a význam mena v preklade je "súlad, svornosť". Nositeľov týchto mien oslovujeme Ali, Alanko, Ala, Alka.… čítajte viac

Angela

meniny: 11.3. pohlavie: ženské

Ženské meno Angela, Angelika má latinský pôvod a jeho význam je "anjelská". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame výnimočne a meniny… čítajte viac

Adrián

meniny: 23.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Adrián má latinský pôvod a v preklade znamená "muž od mora, z talianskeho mesta (H)adrie".  Nositeľov tohto mena oslovujeme Ado, Adko,… čítajte viac

Alena

meniny: 27.3. pohlavie: ženské

Ženské meno Alena je variantom gréckeho mena Helena, ktoré znamená "svetlo" alebo  skrátenou podobou novozákonného mena Magdaléna, ktorého význam je … čítajte viac

Albert

meniny: 8.4. pohlavie: mužské

Mužské meno Albert má germánsky pôvod, je ojedinelé a vo voľnom preklade znamená "vznešený". Meniny oslavujú 8. apríla.Psychicky sa Albertovia… čítajte viac

Aleš

meniny: 13.4. pohlavie: mužské

Mužské meno Aleš je českou domácou podobou Alexej, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená "obranca". Nositeľov tohto ojedinelého mena, zaužívaného na… čítajte viac

Anastázia

meniny: 30.4. pohlavie: ženské

Meno Anastázia má grécky pôvod a jeho význam je "vzkriesená". Nositeľky tohto ojedinelého mena oslavujú meniny 30. apríla. Anastázie nikde… čítajte viac

Anton

meniny: 13.6. pohlavie: mužské

Mužské meno Anton má latinský pôvod a jeho význam je "popredný", "vynikajúci". Nositeľov tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Tónko, Tóno, Toník,… čítajte viac

Adolf

meniny: 17.6. pohlavie: mužské

Mužské meno Adolf má germánsky pôvod a jeho význam je "ušľachtilý vlk". Nositeľov tohto mena oslovujeme Adolfík, Ady, Dolfík. Toto meno sa vyskytuje… čítajte viac

Alfréd

meniny: 19.6. pohlavie: mužské

Mužské meno Alfréd má anglický pôvod a jeho význam je "múdry radca". Nositeľov tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Alf, Alfík, Fredy. Alfrédovia,… čítajte viac

Alojz

meniny: 21.6. pohlavie: mužské

Mužské meno Alojz sa k nám dostalo zo starej francúzštiny a označuje slávneho bojovníka. Nositeľov tohto ojedinelého mena oslovujeme Lojzo, Lojzko,… čítajte viac

Adriána

meniny: 26.6. pohlavie: ženské

Ženské meno Adriána má latinský pôvod a jeho význam je "prichádzajúca od mora". Nositeľky tohto pomerne zaužívaného mena oslovujeme Adrianka, Ada,… čítajte viac

Amália

meniny: 10.7. pohlavie: ženské

Ženské meno Amália má germánsky pôvod a význam mena je "pracovitá". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len ojedinele a oslovujeme… čítajte viac

Anna

meniny: 26.7. pohlavie: ženské

Ženské mená Anna, Hana majú hebrejský pôvod a ich význam je "milá", "milostná". Nositeľky týchto klasických, prevažne dedených mien, oslovujeme… čítajte viac

Anabela

meniny: 20.8. pohlavie: ženské

Ženské meno Anabela vzniklo spojením mien Anna a Bella, alebo spojením Anna a Sibyla, alebo z latinského mena Amabel, čo v preklade znamená "hodná… čítajte viac

Augustín

meniny: 28.8. pohlavie: mužské

Mužské meno Augustín má latinský pôvod a v preklade znamená "majestátny". Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena výnimočne a oslovujeme… čítajte viac

Alica

meniny: 6.9. pohlavie: ženské

Ženské meno Alica má nejasný pôvod. Je pravdepodobne odvodené zo staronemeckého mena Adelheid, čo v preklade znamená "vznešená bytosť". Na našom… čítajte viac

Arnold

meniny: 1.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Arnold má nemecký pôvod a vo voľnom preklade jeho význam je "orlí vládca, silný ako orol". Na Slovensku sa stretneme s nositeľmi tohto… čítajte viac

Alojza

meniny: 23.10. pohlavie: ženské

Ženské meno Alojzia je staronemeckého pôvodu a znamená "celá biela". Na Slovensku sa s Alojziou stretávame málokedy. Nositeľky tohto krstného mena… čítajte viac

Aurel

meniny: 25.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Aurel má latinský pôvod a v preklade znamená "zlatý", "zlatučký". S nositeľmi krstného mena Aurel sa stretávame na Slovensku výnimočne a… čítajte viac

Aurélia

meniny: 31.10. pohlavie: ženské

Ženské meno Aurélia má latinský pôvod a v preklade znamená "zlatá". S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame výnimočne a oslovujeme ich Aura,… čítajte viac

Agnesa

meniny: 16.11. pohlavie: ženské

Meno Agnesa je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "čistá", "nevinná". Na našom území sa vyskytuje toto meno ojedinele. Agnesy  majú meniny 16.… čítajte viac

Alžbeta

meniny: 19.11. pohlavie: ženské

Ženské meno Alžbeta má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená "Bohu zasvätená". S Betkami, Betuškami, Alžbetkami, ako ich prezývame, sa… čítajte viac

Andrej

meniny: 30.11. pohlavie: mužské

Mužské mená Ondrej a Andrej majú grécky pôvod a v preklade znamenajú "statný", "mužný" "dvážny". Krstné mená Ondrej, Andrej patria na našom území… čítajte viac

Ambróz

meniny: 7.12. pohlavie: mužské

Mužské meno Ambróz má grécky pôvod a v preklade znamená "nesmrteľný",  "nebeský". S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame výnimočne a meniny… čítajte viac

Albína

meniny: 16.12. pohlavie: ženské

Ženské meno Albína má latinský pôvod a v preklade znamená "biela". S Albínkami, ktoré oslavujú svoje meniny 16. decembra, sa na Slovensku stretávame… čítajte viac

Adela

meniny: 22.12. pohlavie: ženské

Ženské meno Adela má francúzsky pôvod a v preklade znamená "ušľachtilá bytosť, vznešená". S Adelkami sa na Slovensku stretávame iba niekedy. Meniny… čítajte viac

Adam

meniny: 24.12. pohlavie: mužské

Podľa starozákonnej knihy Genessis je Adam prvý človek, muž stvorený Bohom v raji, telo z hliny. Z tohto spojenia je odvodený aj pôvod krstného mena… čítajte viac