Mená začínajúce na A

Alexandra

meniny: 2.1. pohlavie: ženské

Krstné meno Alexandra je odvodené z mužského mena Alexander, má grécky pôvod, znamená "obranca mužov" a jeho nositeľky oslovujeme Saška, Saša. Ženské… čítajte viac

Andrea

meniny: 5.1. pohlavie: ženské

Ženské meno Andrea má grécky pôvod a v preklade znamená "odvážna". Nositeľky tohto na našom území stále obľúbeného mena oslovujeme Ajka, Andy,… čítajte viac

Antónia

meniny: 6.1. pohlavie: ženské

Ženské meno Antónia má latinský pôvod a v preklade znamená "popredná", "vynikajúca". S nositeľkami tohto mena sa stretávame na Slovensku len… čítajte viac

Agáta

meniny: 5.2. pohlavie: ženské

Ženské meno Agáta má grécky pôvod a v preklade znamená "láskavá, dobrá". Meniny má 5. februára. Možno povedať, že Agátina povaha je obrazom nášho… čítajte viac

Anežka

meniny: 2.3. pohlavie: ženské

Ženské meno Anežka má grécky pôvod a význam mena je "čistá, nevinná". Meniny oslavujú 2. marca a nositeľky tohto mena stretávame ojedinele.Zdá sa, že… čítajte viac

Angela

meniny: 11.3. pohlavie: ženské

Ženské meno Angela, Angelika má latinský pôvod a jeho význam je "anjelská". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame výnimočne a meniny… čítajte viac

Alena

meniny: 27.3. pohlavie: ženské

Ženské meno Alena je variantom gréckeho mena Helena, ktoré znamená "svetlo" alebo  skrátenou podobou novozákonného mena Magdaléna, ktorého význam je … čítajte viac

Anastázia

meniny: 30.4. pohlavie: ženské

Meno Anastázia má grécky pôvod a jeho význam je "vzkriesená". Nositeľky tohto ojedinelého mena oslavujú meniny 30. apríla. Anastázie nikde… čítajte viac

Adriána

meniny: 26.6. pohlavie: ženské

Ženské meno Adriána má latinský pôvod a jeho význam je "prichádzajúca od mora". Nositeľky tohto pomerne zaužívaného mena oslovujeme Adrianka, Ada,… čítajte viac

Amália

meniny: 10.7. pohlavie: ženské

Ženské meno Amália má germánsky pôvod a význam mena je "pracovitá". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len ojedinele a oslovujeme… čítajte viac

Anna

meniny: 26.7. pohlavie: ženské

Ženské mená Anna, Hana majú hebrejský pôvod a ich význam je "milá", "milostná". Nositeľky týchto klasických, prevažne dedených mien, oslovujeme… čítajte viac

Anabela

meniny: 20.8. pohlavie: ženské

Ženské meno Anabela vzniklo spojením mien Anna a Bella, alebo spojením Anna a Sibyla, alebo z latinského mena Amabel, čo v preklade znamená "hodná… čítajte viac

Alica

meniny: 6.9. pohlavie: ženské

Ženské meno Alica má nejasný pôvod. Je pravdepodobne odvodené zo staronemeckého mena Adelheid, čo v preklade znamená "vznešená bytosť". Na našom… čítajte viac

Alojza

meniny: 23.10. pohlavie: ženské

Ženské meno Alojzia je staronemeckého pôvodu a znamená "celá biela". Na Slovensku sa s Alojziou stretávame málokedy. Nositeľky tohto krstného mena… čítajte viac

Aurélia

meniny: 31.10. pohlavie: ženské

Ženské meno Aurélia má latinský pôvod a v preklade znamená "zlatá". S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame výnimočne a oslovujeme ich Aura,… čítajte viac

Agnesa

meniny: 16.11. pohlavie: ženské

Meno Agnesa je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "čistá", "nevinná". Na našom území sa vyskytuje toto meno ojedinele. Agnesy  majú meniny 16.… čítajte viac

Alžbeta

meniny: 19.11. pohlavie: ženské

Ženské meno Alžbeta má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená "Bohu zasvätená". S Betkami, Betuškami, Alžbetkami, ako ich prezývame, sa… čítajte viac

Albína

meniny: 16.12. pohlavie: ženské

Ženské meno Albína má latinský pôvod a v preklade znamená "biela". S Albínkami, ktoré oslavujú svoje meniny 16. decembra, sa na Slovensku stretávame… čítajte viac

Adela

meniny: 22.12. pohlavie: ženské

Ženské meno Adela má francúzsky pôvod a v preklade znamená "ušľachtilá bytosť, vznešená". S Adelkami sa na Slovensku stretávame iba niekedy. Meniny… čítajte viac