Mená začínajúce na A

Alexej

meniny: 9.1. pohlavie: mužské

Mužské meno Alexej je ruské meno gréckeho pôvodu a v preklade znamená "obranca". Nositeľov tohto mena oslovujeme Saša, Lexa, Alex a meniny oslavujú 9… čítajte viac

Alfonz

meniny: 28.1. pohlavie: mužské

Mužské krstné meno Alfonz má nemecký pôvod a v preklade znamená "pripravený na boj". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku veľmi nestretávame a… čítajte viac

Arpád

meniny: 13.2. pohlavie: mužské

Arpád je meno maďarského kráľovského rodu a v preklade znamená "jačmeň". Nositeľov tohto mužského krstného mena oslovujeme Arpy.Arpádovia, ktorí majú… čítajte viac

Alexander

meniny: 27.2. pohlavie: mužské

Krstné meno Alexander má grécky pôvod a v preklade jeho význam znamená "obranca mužov". Nositeľov tohto mena oslovujeme väčšinou Alex, Saša a meniny… čítajte viac

Albín

meniny: 1.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Albín má latinský pôvod a v preklade znamená "biely". S nositeľmi tohto mena sa stretávame výnimočne a meniny oslavujú 1. marca.… čítajte viac

Alan

meniny: 8.3. pohlavie: mužské

Krstné mená Alan, Alana majú keltský pôvod a význam mena v preklade je "súlad, svornosť". Nositeľov týchto mien oslovujeme Ali, Alanko, Ala, Alka.… čítajte viac

Adrián

meniny: 23.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Adrián má latinský pôvod a v preklade znamená "muž od mora, z talianskeho mesta (H)adrie".  Nositeľov tohto mena oslovujeme Ado, Adko,… čítajte viac

Albert

meniny: 8.4. pohlavie: mužské

Mužské meno Albert má germánsky pôvod, je ojedinelé a vo voľnom preklade znamená "vznešený". Meniny oslavujú 8. apríla.Psychicky sa Albertovia… čítajte viac

Aleš

meniny: 13.4. pohlavie: mužské

Mužské meno Aleš je českou domácou podobou Alexej, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená "obranca". Nositeľov tohto ojedinelého mena, zaužívaného na… čítajte viac

Anton

meniny: 13.6. pohlavie: mužské

Mužské meno Anton má latinský pôvod a jeho význam je "popredný", "vynikajúci". Nositeľov tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Tónko, Tóno, Toník,… čítajte viac

Adolf

meniny: 17.6. pohlavie: mužské

Mužské meno Adolf má germánsky pôvod a jeho význam je "ušľachtilý vlk". Nositeľov tohto mena oslovujeme Adolfík, Ady, Dolfík. Toto meno sa vyskytuje… čítajte viac

Alfréd

meniny: 19.6. pohlavie: mužské

Mužské meno Alfréd má anglický pôvod a jeho význam je "múdry radca". Nositeľov tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Alf, Alfík, Fredy. Alfrédovia,… čítajte viac

Alojz

meniny: 21.6. pohlavie: mužské

Mužské meno Alojz sa k nám dostalo zo starej francúzštiny a označuje slávneho bojovníka. Nositeľov tohto ojedinelého mena oslovujeme Lojzo, Lojzko,… čítajte viac

Augustín

meniny: 28.8. pohlavie: mužské

Mužské meno Augustín má latinský pôvod a v preklade znamená "majestátny". Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena výnimočne a oslovujeme… čítajte viac

Arnold

meniny: 1.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Arnold má nemecký pôvod a vo voľnom preklade jeho význam je "orlí vládca, silný ako orol". Na Slovensku sa stretneme s nositeľmi tohto… čítajte viac

Aurel

meniny: 25.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Aurel má latinský pôvod a v preklade znamená "zlatý", "zlatučký". S nositeľmi krstného mena Aurel sa stretávame na Slovensku výnimočne a… čítajte viac

Andrej

meniny: 30.11. pohlavie: mužské

Mužské mená Ondrej a Andrej majú grécky pôvod a v preklade znamenajú "statný", "mužný" "dvážny". Krstné mená Ondrej, Andrej patria na našom území… čítajte viac

Ambróz

meniny: 7.12. pohlavie: mužské

Mužské meno Ambróz má grécky pôvod a v preklade znamená "nesmrteľný",  "nebeský". S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame výnimočne a meniny… čítajte viac

Adam

meniny: 24.12. pohlavie: mužské

Podľa starozákonnej knihy Genessis je Adam prvý človek, muž stvorený Bohom v raji, telo z hliny. Z tohto spojenia je odvodený aj pôvod krstného mena… čítajte viac