Mená začínajúce na G

Gejza

meniny: 25.1. pohlavie: mužské

Mužské meno Gejza má turecký pôvod a význam tohto mena je odvodený zo slova "jeg", označujúceho vojenské hodnosti. S nositeľmi mena Gejza sa na… čítajte viac

Gašpar

meniny: 29.1. pohlavie: mužské

Gašpar je novozákonné mužské meno z orientu s pôvodným významom "nesúci poklad". S nositeľmi mena Gašpar sa na Slovensku stretávame ojedinele.… čítajte viac

Gregor

meniny: 12.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Gregor je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "ostražitý". S nositeľmi mena Gregor sa na Slovensku stretávame ojedinele. Oslovujeme ich… čítajte viac

Gabriel

meniny: 24.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Gabriel je starozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "Boh je silný, muž boží". Nositeľov tohto mena oslovujeme Gabo, Gabino.… čítajte viac

Gustáv

meniny: 2.8. pohlavie: mužské

Mužské meno Gustáv je u nás ojedinelé, má švédsky pôvod a význam je "opora Gotlanďanov". Jeho nositeľov najčastejšie oslovujeme Gustík, Gusto.… čítajte viac