Mená začínajúce na D

Drahoslav

meniny: 4.1. pohlavie: mužské

Mužské meno Drahoslav má slovanský pôvod, ktorého význam je "nech mu je drahá sláva". Týchto mužov oslovujeme Drahoš, Drahoško.Drahoslavovia, ktorí… čítajte viac

Dobroslav

meniny: 15.1. pohlavie: mužské

Meno Dobroslav má slovanský pôvod s významom "dobrý, dobrotivý". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne. Dobroslav… čítajte viac

Dalibor

meniny: 20.1. pohlavie: mužské

Mužské meno Dalibor má slovanský pôvod a znamená "vzďaľuj boj". Nositeľov tohto mena oslovujeme Dal, Daliborko.Daliborovia, ktorí meniny oslavujú 20.… čítajte viac

Dezider

meniny: 11.2. pohlavie: mužské

Mužské meno Dezider má latinský pôvod a jeho význam v preklade znie ako "žiadajúci", "vyžiadaný". Nositeľov tohto menej zaužívaného mena oslovujeme… čítajte viac

Dušan

meniny: 26.5. pohlavie: mužské

Mužské meno Dušan je južnoslovanskou skrátenou podobou mien Duchoslav a Dušislav, a v preklade znamená "slávny duchom".  Dušanovia, ktorí oslavujú… čítajte viac

Drahomír

meniny: 16.7. pohlavie: mužské

Mužské meno Drahomír má slovanský pôvod a význam mena je "komu je drahý mier". Nositeľov tohto menej častého mena oslovujeme Drahoš, Drahoško a… čítajte viac

Daniel

meniny: 21.7. pohlavie: mužské

Mužské meno Daniel je starozákonné, má hebrejský pôvod a význam mena je "Boh je sudca". Toto meno môžme zaradiť medzi obľúbené. Jeho domácke podoby… čítajte viac

Dominik

meniny: 4.8. pohlavie: mužské

Meno Dominik je svätecké meno, latinského pôvodu a jeho význam je "pánov." Meno Dominika je ženskou podobou mena Dominik. Obidve mená su na Slovensku… čítajte viac

Damián

meniny: 26.9. pohlavie: mužské

Damián je u nás menej tradičným chlapčenským krstným menom. Pochádza z gréckeho mena Damianos. Toto meno má svoje korene v slove "damazo" s významom … čítajte viac

Dionýz

meniny: 9.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Dionýz je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "zasvätený bohu Dionýzovi" (gréckemu bohu vína, úrody a plodnosti). Dionýzovia sú často… čítajte viac

Demeter

meniny: 26.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Demeter je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "patriaci bohyni úrody Daméter". Na Slovensku sa stretneme s týmto menom málokedy.… čítajte viac

Denis

meniny: 1.11. pohlavie: mužské

Krstné mená Denisa, Denis majú grécky pôvod. V preklade znamenajú "zasvätení bohu vína, úrody a plodnosti Dionýzovi". Tieto mená patria na našom… čítajte viac

Dávid

meniny: 30.12. pohlavie: mužské

Mužské meno Dávid má hebrejský pôvod a v preklade znamená "miláčik". Toto biblické meno patrí na našom území medzi obľúbené a nositeľov oslovujeme… čítajte viac