Mená začínajúce na K

Kazimír

meniny: 4.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Kazimír má slovanský pôvod a v preklade znamená "ten, kto kazí mier". S nositeľmi tohto mena sa stretávame málokedy.Kazimír, ktorý… čítajte viac

Kamil

meniny: 14.7. pohlavie: mužské

Mužské meno Kamil na nás dýcha ďalekou orientálnou exotikou. Význam mena je "chrámový sluha". Nositeľov tohto občas zaužívaného mena oslovujeme Kamo,… čítajte viac

Krištof

meniny: 28.7. pohlavie: mužské

Mužské meno Krištof je ojedinelé, má grécky pôvod a význam mena je "nesúci Krista". Meniny oslavujú 28. júla. Krištofovia patria medzi mužov, ktorí… čítajte viac

Konštantín

meniny: 19.9. pohlavie: mužské

Mužské meno Konštantín má latinský pôvod a v preklade znamená "stály, pevný". Nositeľov tohto krstného mena stretávame výnimočne a oslovujeme ich… čítajte viac

Koloman

meniny: 13.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Koloman má keltský pôvod a v preklade znamená "pustovník". Nositelia tohto málo zaužívaného mena oslavujú meniny 13. októbra. Kolomanovia… čítajte viac

Kristián

meniny: 19.10. pohlavie: mužské

Mužské meno Kristián má grécky pôvod a jeho význam je "kresťan, Kristovi zasvätený". Ak sa stretneme s nositeľmi tohto menej častého krstného mena,… čítajte viac

Karol

meniny: 4.11. pohlavie: mužské

Meno Karol pochádza zo staronemčiny a v preklade znamená "muž, manžel" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Na našom území je toto meno bežne zaužívané.… čítajte viac

Klement

meniny: 23.11. pohlavie: mužské

Mužské meno Klement má latinský pôvod a v preklade znamená "prívetivý", "láskavý". S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame ojedinele a… čítajte viac

Kornel

meniny: 26.11. pohlavie: mužské

Mužské meno Kornel má latinský pôvod a je odvodené zo slova cornu, ktoré znamená "roh". S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame len výnimočne.… čítajte viac