Význam mena Kornel

meniny: 26.11. pohlavie: mužské

Mužské meno Kornel má latinský pôvod a je odvodené zo slova cornu, ktoré znamená "roh". S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame len výnimočne. Kornelovia, ktorí majú meniny 26. novembra, sú muži plní záhadností. Ťažko je ich definovať práve pre ich dvojakosť. Zavše sa nám javia ako premýšľajúci mudrci, inokedy ich zase vidíme ako uháňajúcich pretekárov. Títo muži vedú bohatý, usporiadaný život, dokážu sa zveriť so svojimi problémami a vedia dobre komunikovať s okolím. Majú sklon miešať sa iným do remesla, no nie z nezdravej zvedavosti, ale z úprimnej túžby pomôcť. Väčšinou sú z nich v školských laviciach výmyselníci, ktorí pripravia profesorom nejednu "horúcu" chvíľu. V spoločenskom styku sú Kornelovia trochu drsní, lebo keď chcú niekomu čosi povedať, povedia to z mosta doprosta a neraz svojimi reakciami prekvapia okolie. Kornelom viditeľne chýba štipka diplomacie. Aj keď nie vždy Kornelovia žnú úspech, majú šťastie, lebo vedia, čo chcú a vyvinú veľké úsilie, aby to dosiahli. A aj sa im to podarí. Kornelovia sú živelne vitálni a neobávajú sa intelektuálnej prepracovanosti. Sú náchylní na úrazy a vyhýbať by sa mali mastným jedlám a cukru. Ovplyvňuje ich planéta Mesiac. Ich šťastné farby sú biela a zelená. Ochranné rastliny rumanček a jazmín, ochranné kamene nefrit a perla.