Mená začínajúce na J

Jaromír

meniny: 18.2. pohlavie: mužské

Mužské meno Jaromír má slovanský pôvod a význam mena je "slávny silou","jarý". Meniny oslavujú Jaromírovia 18. februára. Nositelia mena Jaromír sú… čítajte viac

Jozef

meniny: 19.3. pohlavie: mužské

Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a význam mena je "Boh pridá, rozhojní". Nositeľov tohto skôr v minulosti zaužívaného a prevažne dedičného mena… čítajte viac

Július

meniny: 11.4. pohlavie: mužské

Mužské meno Július má latinský pôvod a význam mena je "vlasatý", "mladý". Nositeľov tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Julo, Julko. Meniny majú… čítajte viac

Justína

meniny: 14.4. pohlavie: ženské

Ženské meno Justína je odvodené od mužského mena Justín, má latinský pôvod a v preklade znie "patriaci Justovi". Nositeľky tohto menej častého… čítajte viac

Jela

meniny: 19.4. pohlavie: ženské

Ženské meno Jela je južnoslovanským variantom gréckeho mena Helena a znamená "svetlo". S jeho nositeľkami sa stretávame menej a oslovujeme ich Jelka,… čítajte viac

Juraj

meniny: 24.4. pohlavie: mužské

Mužské meno Juraj je svätecké, má grécky pôvod a význam mena je "roľník". Nositeľov tohto na Slovensku hlavne v minulosti obľúbeného mena oslovujeme… čítajte viac

Jaroslava

meniny: 26.4. pohlavie: ženské

Ženské meno Jaroslava má slovanský pôvod a význam mena je "slávna silou". Nositeľky tohto sympatického mena oslovujeme prevažne Jarka. Meniny… čítajte viac

Jaroslav

meniny: 27.4. pohlavie: mužské

Mužské meno Jaroslav má slovanský pôvod a jeho význam je "slávny silou". Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Jarko, Jaro,… čítajte viac

Jarmila

meniny: 28.4. pohlavie: ženské

Ženské meno Jarmila má slovanský pôvod, je menej časté a jeho význam je "milujúca jarosť". Meniny oslavujú 28. apríla. Tieto ženy sa usilujú získať… čítajte viac

Júlia

meniny: 22.5. pohlavie: ženské

Ženské meno Júlia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom "vlasatá, "mladá". Meno Juliána má zase latinský pôvod, s významom "patriaca… čítajte viac

Juliana

meniny: 22.5. pohlavie: ženské

Juliana je ženské krstné meno, pôvodom z latinského Julianus, patriaci Júliovcom, podľa mena rímskeho rodu. Na Slovensku má meniny spolu s Júliou.… čítajte viac

Ján

meniny: 24.6. pohlavie: mužské

Krstné meno Ján má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená "Boh je milostivý". Nositeľov tohto tradičného mena, ktoré je v súčasnosti u nás… čítajte viac

Jakub

meniny: 25.7. pohlavie: mužské

Mužské meno Jakub je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je "držiaci sa za pätu","druhorodený". Toto meno môžeme zaradiť medzi populárne a… čítajte viac

Jerguš

meniny: 3.8. pohlavie: mužské

Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor, ktoré je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "ostražitý". Meniny oslavujú 3. augusta. Mužské… čítajte viac

Jozefína

meniny: 6.8. pohlavie: ženské

Ženské meno Jozefína má hebrejský pôvod a jeho význam je "Boh pridá, rozhojní". Toto meno je menej rozšírenou ženskou podobou starozákonného aj… čítajte viac

Jana

meniny: 21.8. pohlavie: ženské

Význam krstného mena Jana, ktoré je bežne zaužívané a má hebrejský pôvod, je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená "Boh je… čítajte viac

Jolana

meniny: 15.9. pohlavie: ženské

Ženské meno Jolana má maďarský pôvod a jeho voľný preklad je "dobré dievča". Na našom území je toto meno menej zaužívané. Nositeľky oslovujeme Joli,… čítajte viac

Jarolím

meniny: 30.9. pohlavie: mužské

Mužské meno Jarolím má grécky pôvod a v preklade znamená "sväté meno". Nositeľov tohto zvláštneho mena stretneme na našom území len veľmi málo,… čítajte viac

Judita

meniny: 19.12. pohlavie: ženské

Ženské meno Judita má hebrejský pôvod a v preklade znamená "hebrejka". Nositeľky tohto starozákonného biblického a na Slovensku nie vľmi častého mena… čítajte viac