Význam mena Oldrich

meniny: 3.12. pohlavie: mužské

Mužské meno Oldrich má nemecký pôvod a v preklade znamená "dedičný vládca". Na Slovensku sa s nositeľmi tohto krstného mena stretávame výnimočne a meniny majú 3. decembra. Oldrichovia sú muži, ktorí to, čo chcú, vždy dosiahnu a použijú pri tom aj silu. Ich štúdiá bývajú často búrlivé. Pokiaľ ide o povolanie, môžu byť z nich dobrí stavební inžinieri, alebo reportéri, ochotní prejsť celý svet. Panovačná povaha týchto mužov vnáša do ich citového života veľa nedorozumení. Samozrejme, že chcú, aby boli milovaní, hoci oni sami neveľmi prejavujú nežnosť a lásku. Oldrichovia potrebujú určitý čas, kým  dozrejú. Ich životaschopnosť je vynikajúca. Majú veľa vitálnosti, ale nedobrú životosprávu. Mali by byť opatrní, lebo od prírody sú divokí a môžu utrpieť opakované úrazy. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá a hnedá. Ochranné rastliny ľubovník a mak, ochranné kamene jantár a granát.