Vyvolávaný pôrod: Ako prebieha a prečo sa pôrod vyvoláva

PhDr. Drahomíra Korpová | 14. marec 2023
Vyvolávaný pôrod

Mamička, musíme vám vyvolať pôrod... Aj vy ste túto vetu počuli v pôrodnici? Nech už váš pôrod dopadol akokoľvek, poďte sa pozrieť, prečo sa tak stalo a či sa to musí pri narodení vášho ďalšieho bábätka zopakovať.

Tehotenstvo u ženy trvá priemerne 40 týždňov, t. j. 280 dní. Termín pôrodu určuje gynekológ podľa dátumu poslednej menštruácie, podľa dátumu zachytenia prvých pohybov plodu, na základe ultrazvukového vyšetrenia  medzi 8. – 10. týždňom, kedy možno dĺžku plodu od vrcholu hlavičky po kostrč zmerať najpresnejšie – plod ešte nepreukazuje pohybovú aktivitu alebo kombináciou uvedených metód. 

Ako si vypočítate dátum pôrodu podľa Nägelovho pravidla?

Určite dátum 1. dňa poslednej normálnej menštruácie

Odpočítajte 3 mesiace

Pripočítajte 7 dní

Upravte údaj o roku (ak je to potrebné)

Pôrod v termíne

Stanovený termín pôrodu je VŽDY orientačný. Len 4 % žien celosvetovej populácie porodia v stanovený dátum pôrodu. Závisí to aj od dĺžky cyklu. Vo všeobecnosti platí tento výpočet termínu pre ženy s pravidelným 28-dňovým cyklom. Za pôrod v termíne považujeme pôrod v rozpätí od 38. ukončeného do 42. ukončeného týždňa tehotenstva. Najprirodzenejšie, a tým aj najvhodnejšie pre vás a vaše bábätko je trpezlivo si vyčkať na spontánne spustenie pôrodnej činnosti

Vyvolávaný (indukovaný) pôrod

Indukcia pôrodu (vyvolávaný pôrod, vyvolávačka) znamená iniciáciu pôrodných sťahov ešte pred prirodzeným spustením pôrodnej činnosti. Indikuje sa vtedy, ak je pokračovanie tehotenstva pre vás alebo dieťa väčším rizikom ako jeho umelé ukončenie. 

Najčastejšie dôvody na indikované ukončenie tehotenstva sú:

 • prenášanie (potermínové tehotenstvo) po 42. týždni tehotenstva
 • predčasný odtok plodovej vody
 • odtok plodovej vody v termíne bez spontánneho vzniku pôrodnej činnosti
 • hypertenzná choroba v tehotenstve
 • infekcie v maternici
 • zdravotné problémy matky – napr. diabetes, choroby obličiek, choroby pľúc
 • diskomfort plodu – napr. spomalený rast plodu, spomínané potermínové tehotenstvo, stúpajúci titer protilátok pri Rh inkompatibilite (matka je Rh negatívna, dieťa je Rh pozitívne – stúpa tvorba protilátok v krvi matky a to ohrozuje dieťatko)
 • prekotné pôrody v anamnéze – pretože pretrváva riziko pôrodu „po ceste”, ak by ste doma vyčkávali na prirodzené spustenie pôrodu
 • zistené komplikácie u plodu alebo u matky, ktoré vyžadujú ošetrenie na špecializovanom pracovisku s odpovedajúcim vybavením
 • mŕtvy plod

Ukončenie tehotenstva na prianie rodiny alebo lekára nie je z hľadiska indikácie relevantné.

vyvolávanie pôrodu

KEDY SA PÔROD NEVYVOLÁVA?

Ak nastanú tieto situácie:

 • vcestná placenta (placenta praevia)
 • prepadnutý pupočník
 • abnormálne naliehanie plodu
 • predpokladaná nezrelosť plodu
 • predpokladaný nepomer objemu hlavičky k rozmerom panvy
 • zistené abnormality vo veľkosti či štruktúre panvy, napr. poúrazové stavy
 • stav po cisárskom reze

Tehotenstvo môže lekár ukončiť indukciou pred termínom pôrodu, ak je pre matku alebo plod väčším rizikom ako nezrelosť plodu.

Potermínové tehotenstvo = prenášanie, predĺžené tehotenstvo

Zaujímavé je, že mnoho potermínových tehotenstiev je v skutočnosti v termíne, alebo dokonca ešte pred termínom. Matka môže mať nepravidelnú menštruáciu, alebo zabudla termín poslednej menštruácie. Určenie skutočného gestačného veku je preto závislé od včasnej prenatálnej starostlivosti. 

Prenášaním je najviac ohrozený plod, pretože prezretá placenta neprenáša efektívne kyslík a živiny k plodu. Plod stráca na hmotnosti, olupuje sa mu koža, mekonium sa uvoľňuje do plodovej vody, čo sú typické známky prenášania. Preto je prenášanie najčastejším dôvodom indukcie pôrodu.  

Čo pre vás ako rodičku vyvolávanie pôrodu znamená?

Prístup k vám ako k rodičke je vždy individuálny. Lekár zistí vyšetrením zrelosť materničného hrdla. Vyvolávanie pôrodu je ľahšie, ak je hrdlo maternice mäkké, čiastočne spotrebované a začína sa otvárať. Ak je hrdlo nezrelé, aplikuje vám lekár do pošvy tabletku prostaglandínu, ktorá napomáha dozretiu hrdla maternice. Lekár rozhodne, či vás pustí na noc domov a na druhý deň ráno sa vrátite na hospitalizáciu alebo už ostávate v nemocnici na sledovanie. U niektorých žien sa po podaní lieku na dozrievanie materničného hrdla spontánne rozbehne pôrodná činnosť a ďalšie zásahy a stimulácia pôrodnej činnosti nie je potrebná. Ak sa po podaní prostaglandínu pôrodná činnosť nerozbehne, nasleduje na druhý deň indukcia pôrodu oxytocínom podávaným v infúzii.

Počas indukcie pôrodu budete kontinuálne monitorovaná, pôrodná asistentka bude sledovať odpoveď vášho tela a plodu na oxytocín. Starostlivosť o vás počas indukcie pôrodu riadi pôrodná asistentka podľa ordinácie lekára a môže sa líšiť podľa zvyklostí jednotlivých pracovísk. Pri nedostatočnej činnosti placenty plod netoleruje veľmi dobre pôrodnú činnosť, kontrakcie môžu byť preň značne stresujúce, pretože má menšie rezervy. Preto bude pôrodná asistentka pravidelne sledovať tepovú frekvenciu srdca plodu, teda jeho ozvy, a charakter kontrakcií, kontrolovať tlak krvi, pulz a dychovú frekvenciu. 

Mnohé ženy, ktorým bol pôrod vyvolávaný, ho hodnotia ako pomerne rýchly, no na druhej strane bolestivejší. 

Vyvolávačka – výhoda alebo nevýhoda?

Mnohé ženy hodnotia svoj pôrod po indukcii oxytocínom ako veľmi bolestivý alebo neznesiteľný, aj keď pomerne rýchly. Faktom je, že vzostup intenzity jednotlivých kontrakcií je prudký, pauza medzi jednotlivými kontrakciami je krátka hneď od spustenia kontrakčnej činnosti. 

Preto je pre vás – budúcu rodičku výhodné, ak sa pripravíte počas tehotenstva na pôrod. Pôrodná asistentka vám v kurze prípravy na pôrod poradí, ako si uľahčiť štart pôrodu (písali sme o tom v predchádzajúcich číslach) a možno sa vám podarí „vyvolávačke” vyhnúť. A ak si práve to vaše dieťatko dá „načas”, budete vedieť, ako zvládnuť každú kontrakciu, ako správne využiť dýchacie a relaxačné techniky, úľavové polohy, ako si udržať pôrod pod kontrolou, tak, aby ste mali dobrý pocit z úspešne zvládnutého pôrodu.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: