Prenášanie – aké sú príčiny tohto stavu?

MUDr. Peter Brenišin | 11. Apr 2016
Prenášanie – aké sú príčiny tohto stavu?

Už sa neviete dočkať, ale bábätku sa nechce z bruška von. V akých prípadoch sa tehotnosť „prehupne“ do prenášania, a existujú dôvody na obavy?

Takže – po termíne...

Prenášanie sa odborne nazýva potermínová tehotnosť (graviditas postterminalis). Názov presne vystihuje, že tehotenstvo pokračuje aj po predpokladanom termíne pôrodu. Nie je celkom jasné, čo zapríčiňuje oneskorenie pôrodu. Ako možné príčiny sa uvádzajú genetická predispozícia – ľudovo povedané „v našej rodine to tak chodí“, vek matky, dokonca aj jej povolanie. K príčinám prenášania môžeme zaradiť aj dlhotrvajúcu hospitalizáciu či psychosomatické príčiny.

Rozlišujeme tehotnosť predĺženú fyziologicky a patologicky. O fyziologicky predĺženej gravidite hovoríme vtedy, ak gravidita trvá viac ako 14 dní po pravdepodobnom termíne pôrodu (tzn. celkovo viac ako 42 týždňov), pričom plod nie je ohrozený.

V praxi sa stretávame s prípadmi, keď nemusí ísť o prenášanie, ale o pôrod v správnom termíne. Stačí, že v mesiaci, kedy došlo k oplodneniu vajíčka, nastala ovulácia neskôr. Takže ak sa v takom prípade riadime výpočtom termínu pôrodu podľa dátumu poslednej menštruácie, skutočne sa môže zdať, že ide o prenášanie.
O patologickom prenášaní hovoríme vtedy, keď dochádza k ohrozeniu novorodenca. Z toho vyplýva, že ženy s potermínovou tehotnosťou treba dôsledne sledovať práve z dôvodu možného ohrozenia života plodu. Takže treba zvýšiť počet preventívnych prehliadok (aj dvakrát týždenne), v niektorých prípadoch je dokonca potrebné budúcu mamičku hospitalizovať.

Riziká prenášania

Základným problémom potermínovej tehotnosti je starnutie – v tomto prípade starnutie placenty. Placentu môžeme definovať ako dočasný orgán, ktorého základnou funkciou je výživa plodu, vďaka čomu sa plod správne vyvíja a rastie až do termínu pôrodu.

Funkčnosť placenty sa kontroluje aj pred termínom pôrodu, pričom lekár sleduje tzv. prietoky a zrelosť placenty (PLG). Ak placenta „zostarne“, neplní svoje funkcie – vtedy hovoríme o insuficiencii placenty. Niekedy k tomu dôjde aj skôr, než bol odhadnutý termín pôrodu (napr. u žien s vysokým krvným tlakom či iným ochorením). Vtedy treba plod intenzívne sledovať a v prípade, že sa dostáva do vnútromaternicovej tiesne, treba graviditu ukončiť, hoci aj predčasne.

Ak začne funkčnosť placenty znižovať a nestačí pokrývať potreby plodu, výsledkom je tzv. prezretý novorodenec.

„Prezretý“ plod?

Takéto dieťa máva určité typické znaky, medzi ktoré patrí strata kožného mazu, žltohnedé zafarbenie kože a pupočníka, pričom koža môže šupinatieť, macerované ruky (pripomínajú ruky človeka, ktorý ich dlho máča vo vode), začervenanie vonkajších častí pohlavných orgánov (veľké pysky u dievčat, miešok u chlapcov). Vzhľadom na možnú, nie celkom dostatočnú, funkciu placenty dochádza u prezretých novorodencov k zvýšeniu úmrtnosti – vo vnútri maternice, ale i po narodení. Okrem toho sa u týchto novorodencov vyskytuje zvýšená chorobnosť, preto im treba po narodení venovať dostatočnú pozornosť.

Ide skutočne o prenášanie?

Jednoduchá otázka, na ktorú ťažko nájsť jednoznačnú odpoveď... V prvom rade totiž treba čo najpresnejšie určiť správny termín pôrodu, čo vôbec nie je jednoduché. Nemusí byť celkom jednoznačné – hlavne u žien s nepravidelným menštruačným cyklom – kedy došlo k oplodneniu. Aj preto sa už počas tehotenstva niektoré vyšetrenia zameriavajú na stanovenie, prípadne overenie predpokladaného termínu pôrodu. Okrem predpokladaného termínu otehotnenia (ak ho rodička vie presne udať) sa zohľadňuje začiatok poslednej menštruácie, údaje o prvých pohyboch, výsledky vyšetrení bábätka na ultrazvuku. Ultrazvukové stanovenie týždňa gravidity má veľký význam hlavne v prípade nepravidelnej menštruácie.

5 dôležitých krokov prevencie pri prenášaní

Pokiaľ hovoríme v súvislosti s potermínovou tehotnosťou o prevencii, v žiadnom prípade nejde o prevenciu prenášania ako takého – to v podstate nie je možné. Možno sa však zamerať na prevenciu ohrozenia plodu, takže pri podozrení na prenášanie sa robia tieto vyšetrenia:

  1. kontrola funkcie placenty, vrátane kontroly prietoku (ultrazvukové vyšetrenie);
  2. kontrola oziev srdca plodu pomocou CTG (kardiotokografu) spojená s tzv. stres-testom- základnou úlohou je včas rozoznať vnútromaternicovú hypoxiu (nedokysličenie) plodu, ktorá súvisí s nedostatočnou funkciou placenty (inak môže ísť o vývojovú chybu srdca plodu či o poruchu rytmu srdca),  môže sa robiť aj niekoľkokrát denne, v určitých prípadoch dokonca nepretržite;
  3. amnioskopia – optická kontrola stavu plodovej vody: využíva sa optické zariadenie, ktorým sa po jeho zavedení do pošvy dá vidieť cez malinký otvor na krčku až dovnútra maternice, takže je možné posúdiť stav plodovej vody,  ak je všetko v poriadku, plodová voda je prakticky číra;
  4. laboratórne vyšetrenia, napr. sledovanie hladiny hormónu estriolu;
  5. sleduje sa zrelosť krčka maternice, ktorá sa hodnotí tzv. Bishopovým skóre – čím je skóre vyššie, tým viac je krček zrelý na pôrod. Ak už teda hovoríme o prevencii, treba spomenúť, že pri dostatočnej zrelosti krčka maternice sa niekedy pristúpi k indukcii (vyvolaniu) pôrodu pomocou infúzií, príp. tabliet.

Medicínsky postup pri prenášaní

V prvom rade sa sleduje ohrozenie plodu. Konkrétny postup sa zvolí v závislosti od stupňa ohrozenia plodu a podľa stupňa zrelosti krčka.

Pokiaľ ide o akútne ohrozenie plodu, tehotnosť treba ukončiť cisárskym rezom, pričom čím je vyšší stupeň ohrozenia, tým rýchlejšie sa cisársky rez musí urobiť – niekedy aj okamžite.

Pokiaľ je plod mimo ohrozenia, postup závisí od zrelosti krčka maternice. Ak je „pripravený“, čiže zrelý, podáva sa infúzia s oxytocínom, ktorou sa vyvolajú kontrakcie, čím sa spustí pôrodná činnosť. V tomto prípade hovoríme o indukcii (vyvolávaní) pôrodu.

Samotná infúzia však nestačí, pokiaľ je Bishop-skóre nízke. Vtedy treba najskôr začať s prípravou krčka tak, že sa ku krčku maternice vloží tableta s obsahom prostaglandínu, ktorá mu pomôže „dozrieť“. Ďalší postup závisí od toho, či sa pôrodná činnosť spustí spontánne alebo či je po určitom čase potrebné podať infúziu. Konkrétny postup sa môže kedykoľvek zmeniť, pokiaľ dôjde k závažnej zmene v stave sledovaných faktorov – ozvy srdca plodu, stav a množstvo plodovej vody, zhoršovanie stavu placenty a pod.

„Babské“ lieky na prenášanie

Medzi ženami kolujú niektoré „zaručené“ recepty, ako pôrod privolať. Niekto odporúča pikantné jedlo, iný nápoj, niekto „manželské radovánky“. Tak ako pri ostatných dobre mienených radách, aj tu si treba zachovať chladnú hlavu a zdravý rozum. Takže, ak máte chúlostivejší žalúdok, pikantné jedlo radšej neskúšajte – zbytočne si privodíte problém navyše. Jemné milovanie v niektorých prípadoch môže pomôcť – v ejakuláte sú totiž látky, ktoré podporujú zrelosť krčka maternice na pôrod. Rozhodne sa však neodporúča nejaké gymnastické cvičenie. Sú však prípady (napr. nevhodné uloženie placenty), keď sa intímny styk doslova zakazuje. Môže sa stať aj to, že partner sám pri vyššom štádiu gravidity z obáv, aby vám a dieťatku neublížil, túto formu pomoci odmietne.

Maximálna pozornosť

Obdobiu prenášania treba venovať maximálnu pozornosť zo strany lekára, aj zo strany rodičky. Lekár musí priebežne vyhodnocovať stav tehotnej ženy, placenty a plodu. Podľa toho volí adekvátny postup riešenia potermínovej tehotnosti. Taktiež samotná budúca mamička musí sledovať pohyby plodu – či nie sú výrazne slabšie alebo prudšie. Oba prípady môžu signalizovať, že plod je v tiesni. Možno sa obávate robiť „planý“ poplach – pamätajte však, že ide o zdravie a život vášho dieťatka. Takže, radšej planý poplach, než by ste mali niečo v tomto smere zanechať. Ak lekári odporúčajú hospitalizáciu, netreba sa jej zbytočne brániť. Každý lekár chápe, že žena sa cíti najlepšie v domácom prostredí, takže hospitalizáciu treba brať ako nevyhnutné preventívne opatrenie pre prípad, že by v rámci prenášania došlo k  náhlym komplikáciám – priamo v nemocnici máte pomoc predsa len podstatne bližšie.

Čo môže budúca mamička urobiť pre presnejší predpokladaný termín pôrodu?

  • poctivo si viesť menštruačný kalendár, zapisovať si nielen menštruáciu, jej intenzitu a dĺžku, ale taktiež si značiť pohlavný styk a prípadné ochorenia.
  • dobre vedený menštruačný kalendár dáva pôrodníkovi výborný prehľad o dĺžke a pravidelnosti menštruačného cyklu, a ak je doplnený aj o meranie bazálnej teploty, dá sa s pomerne veľkou pravdepodobnosťou určiť termín oplodnenia a následne aj predpokladaný termín pôrodu.

Môže vás zaujímať:

Tri trimestre tehotenstva
Čo si zobrať do pôrodnice

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: