Tehotná s antikoncepciou: Ako je to možné?

MUDr. Peter Brenišin | 3. Jun 2020
tehotná s antikoncepciou

Výnimočné antikoncepcia zlyhá.

Aj pri vysokej spoľahlivosti moderných preparátov (týka sa to hormonálnych foriem antikoncepcie) sa môže stať, že výnimočne antikoncepcia zlyhá a žena otehotnie. 

Tehotná napriek antikoncepcii

V prvom rade treba zobrať do úvahy možnosť, že žena nezoberie tabletku v obvyklom čase.

  • Ak stihne zobrať „zabudnutú“ tabletku do 12 hodín od pôvodne plánovaného času, mal by ostať antikoncepčný účinok zachovaný.
  • Ak je pauza dlhšia ako 12 hodín, žena má pokračovať v obvyklom užívaní antikoncepcie – antikoncepčný účinok síce už netrvá (treba teda zvoliť iné formy ochrany pred otehotnením), ale pokračovanie v užívaní je dôležité kvôli zachovaniu cyklu.

Treba podotknúť, že antikoncepčný účinok hormonálnej antikoncepcie, hlavne jej tabletkovej formy, môže byť ovplyvnený užívaním antibiotík či iných liekov, ale aj niektorými ochoreniami, napr. hnačka, vracanie...

Ak sa pri užívaní antikoncepcie nedostaví menštruácia v očakávanom termíne, je dôležité hneď navštíviť gynekológa. V prípade, že je žena tehotná, treba antikoncepciu okamžite vysadiť – platí to pre všetky formy hormonálnej antikoncepcie.

Ak má žena zavedené vnútromaternicové teliesko (IUD) a dôjde k vynechaniu menštruácie, taktiež treba čo najskôr potvrdiť alebo vylúčiť možnú graviditu. IUD sa síce pri neplánovanom tehotenstve neodstraňuje, existuje však zvýšené riziko mimomaternicovej gravidity – a toto musí gynekológ čo najskôr zistiť, aby nedošlo k ohrozeniu života ženy.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: