Hormonálna antikoncepcia - uvažujete o nej?

MUDr. Peter Brenišin gynekológ | 20. Nov 2019
Hormonálna antikoncepcia - uvažujete o nej?

Hlavným účelom antikoncepcie je zabrániť nežiadanému otehotneniu, no môže plniť aj iné úlohy, napríklad ochrana pred pohlavne prenosnými ochoreniami. Samozrejme, záleží od toho, o aký druh antikoncepcie ide. V podstate môžeme antikoncepciu rozdeliť na základe „použitého materiálu“ na mechanickú, chemickú a hormonálnu.

Antikoncepcia a jej druhy

Do kategórie mechanickej antikoncepcie zaraďujeme:

kondóm, pesar (vkladá sa do maternice a chráni vchod do maternice, u nás sa veľmi nevyužíva), dámsky kondóm. Osobitnú kapitolu predstavuje vnútromaternicové teliesko, ktoré svojou prítomnosťou bráni usadeniu vajíčka v maternici a tým aj otehotneniu.

Ku chemickej antikoncepcii zaraďujeme:

rôzne vaginálne čapíky, želé, peny a krémy. Aplikujú sa do pošvy pred pohlavným stykom a vytvárajú bariéru, cez ktoré by nemali spermie preniknúť. Nevýhodou je nižšia spoľahlivosť a niektorí jedinci (ženy i muži) reagujú podráždením pokožky na genitáliách.

Medzi moderné formy patrí hormonálna antikoncepcia (HAK)

Dodaním určitých hormónov navodí v organizme stav, akoby bola žena tehotná – nedochádza k ovulácii, takže nemôže dôjsť k otehotneniu.

Vývoj v oblasti HAK sleduje určité hlavné trendy:

1. Čo najnižšia možná dávka hormónov – taká, aby bol dosiahnutý žiadaný antikoncepčný účinok, ale aby boli dosiahnuté čo najnižšie vedľajšie účinky.

2. Optimálna kombinácia hormónov – nie každej žene vyhovuje každý typ HAK rovnako, preto sa volí určitá kombinácia hormónov pre rôzne typy žien vzhľadom na vek, typ krvácania, rôzne ochorenia.

3. Pohodlná aplikácia – tabletky, náplasť, vaginálny krúžok, podkožný implantát.

Spoľahlivosť HAK je pri dodržiavaní určitých zásad veľmi vysoká, prakticky stopercentná, stále však patrí medzi najdiskutovanejšie formy antikoncepcie, preto sa na ňu pozrieme podrobnejšie.

Perorálna (tabletková) HAK

Na trhu je k dispozícii široká paleta HAK v tabletkovej podobe, pričom sa líšia zložením a kombináciou hormónov. Čo sa týka zloženia, rozlišujeme jednozložkovú a kombinovanú HAK. Jednozložková preto, lebo obsahuje iba progesterón. Vo všeobecnosti je tento typ vhodný pre ženy, ktoré horšie znášajú kombinovanú antikoncepciu (tá obsahuje aj estrogén). Zvykne sa predpisovať dojčiacim matkám. Nevýhodou je o čosi nižšia spoľahlivosť a vyššie riziko krvácania. Kombinovaná HAK obsahuje estrogén v rôznych kombináciách s progesterónom.  

Balenie obsahuje určitý počet tabliet – 21 alebo 28 tabliet. Balenie s 21 tabletami sa začne užívať v prvý deň menštruácie, pričom tabletku je potrebné požiť každý deň v tú istú hodinu (pravidelnosť užívania je jednou zo základných podmienok účinnosti a tým aj spoľahlivosti HAK). Po dobratí všetkých 21 tabliet nasleduje 7-dňová prestávka, pričom nasleduje krvácanie zo spádu. Následne sa celý cyklus opakuje.

Balenie s 28 tabletami sa užíva podobne, ibaže zvyčajne 21 tabliet obsahuje účinnú látku a 7 tabliet placebo (pozor, to nemusí byť pravidlo!). Užívať sa začína podobne ako pri  21-tabletkovom balení, ale namiesto prestávky v užívaní pacientka berie 7 tabliet bez účinnej látky. Tento spôsob dávkovania bol zavedený kvôli tomu, že takto sa pacientke lepšie darí dodržiavať pravidelné užívanie tabletiek.

Pri kombinovaných preparátoch sa môžeme stretnúť s kombináciou 24 + 4 alebo s trojfázovými preparátmi – pre prvú časť cyklu, pre druhú časť cyklu a nakoniec tablety bez obsahu hormónov (bývajú farebne odlíšené a tableta, ktorou sa užívanie začína, je zreteľne označená).

V prípade, že žena chce krvácanie oddialiť, môže pokračovať v užívaní tabliet bez prestávky (resp. vynechá tablety bez účinnej látky) – toto ale nie je vhodné pri trojfázových preparátoch. Môže to využiť napríklad pri cestovaní, dovolenke a podobne. Trendu obmedzovať menštruáciu vychádza v ústrety najnovší typ HAK, pri ktorom sa menštruácia objavuje iba raz za tri mesiace. Vyhovuje to hlavne ženám, ktoré menštruácia obmedzuje v pracovných či iných aktivitách, ženám trpiacim nedostatkom železa či bolestivou menštruáciou a podobne. Tieto preparáty sú už dostupné aj u nás.

užívanie hormonálnej antikoncepcie

Riziká užívania HAK:

  • niektoré ženy môžu spočiatku pociťovať rovnaké príznaky ako pri tehotenstve (ranná nevoľnosť, nízky tlak, zmeny nálady a pod.) – v súčasnosti bývajú nižšie vzhľadom na nižší obsah hormónov v tabletách, spravidla čoskoro vymiznú,
  • u žien so sklonom k migrenóznym stavom môže dôjsť k ich zhoršeniu,
  • určitá záťaž pre pečeň (podobne ako ostatné lieky aj tieto sa metabolizujú v pečeni) – pacientky, ktoré majú problémy s funkciou pečene, je vhodné užívanie HAK vopred konzultovať s hepatológom,
  • zvýšené riziko vzniku kŕčových žíl a trombózy – ak sa v rodine alebo u pacientky vyskytli problémy so zrážanlivosťou krvi, treba užívanie HAK konzultovať s hematológom.

Čo znižuje účinnosť (a tým aj spoľahlivosť) HAK:

  • nepravidelné užívanie – ak žena užíva tabletku každé ráno a zabudla ju zobrať, mala by ju zobrať najneskôr do 12 hodín a potom pokračovať ďalšie ráno ako obvykle, ale ak žena jeden deň úplne zabudla zobrať tabletku, nemá zjesť ďalšie ráno 2 tablety – pokračuje jednou tabletkou ako obvykle, ale antikoncepčný účinok už nie je zaručený a treba sa chrániť inak,
  • užívanie niektorých antibiotík,
  • vysoká teplota (napr. pri nachladení, chrípke a pod.),
  • vracanie, hnačka a iné.

Vaginálny krúžok

Ide o plastický krúžok obsahujúci kombináciu hormónov, ktoré sa po zavedení do pošvy postupne uvoľňujú, čím sa zabezpečuje žiadaný antikoncepčný účinok. Krúžok sa zavedie hlboko do pošvy podobne, ako keď si žena zavádza tampón pri menštruácii. Jeho poloha nie je dôležitá, podstatnejšie je, aby tam bol vložený počas 3 týždňov – po jeho vybratí nastáva krvácanie.

Výhodou oproti iným formám HAK je, že žena nemusí myslieť každý deň na užívanie tabletky, hormóny sa uvoľňujú do tela kontinuálne počas celého 3-týždňového obdobia, pričom obchádzajú tráviaci trakt. Pre niektoré ženy je však nepríjemný pocit, že majú celé 3 týždne v pošve zavedený „cudzí“ predmet.

HAK vo forme náplastí

Na rozdiel od prechádzajúcich foriem je účinná látka obsiahnutá v náplasti, ktorá sa nalepí v prvý deň cyklu na čistú, neporušenú a odchlpenú časť kože. Koža nesmie byť mastná, čiže nesmiete si najskôr naniesť napríklad telové mlieko a potom náplasť, pretože by sa náplasť odlepovala, čím by sa nedosiahla žiadaná účinnosť.  Účinnosť môže negatívne ovplyvniť aj preliepanie náplasti. Náplasť treba po 7 dňoch vymeniť, pričom sa zakaždým aplikuje na inú časť tela. Počas cyklu sa minú 3 náplasti, štvrtý týždeň sa náplasť nedáva, v tomto období príde menštruácia. Tento typ HAK nie je vhodný pre ženy s nadmernou hmotnosťou.

HAK a tehotenstvo

Aj keď sa HAK vyznačuje vysokou spoľahlivosťou, nikdy to nie je celých sto percent. Ako sa stáva, že sa počas užívania objaví (hlavne v počiatkoch užívania HAK) špinenie či krvácanie aj mimo menštruácie, môže nastať aj opačná situácia – menštruačné krvácanie vynechá. Nemusí to ihneď znamenať, že je žena tehotná, no aj tak by mala navštíviť gynekológa, a to najneskôr vtedy, ak menštruácia vynechá aj po druhýkrát. Môže ísť o bežný úkaz pri užívaní HAK, no môže sa stať, že je žena tehotná. V takom prípade treba HAK okamžite vysadiť. 

Podobná situácia môže nastať aj po vysadení HAK – vtedy môže vynechať menštruácia aj niekoľko mesiacov po sebe. V takom prípade lekár môže naordinovať lieky na úpravu cyklu. Vo vyššom veku môže ísť aj o začínajúcu menopauzu.

Čo sa týka možnosti otehotnieť po vysadení HAK, užívanie HAK ju nijako neznižuje – počet otehotnení do jedného roka po vysadení HAK je porovnateľný ako u žien, ktoré HAK neužívali.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: