Tehotenstvo krátko po potrate: Kedy sa opäť pokúsiť o dieťa?

Redakcia | 6. február 2023
Tehotenstvo krátko po potrate

Na rozdiel od súčasných odporúčaní sa zdá, že otehotnenie pár mesiacov po potrate nie je mimoriadne rizikové, tvrdia vedci.

Tehotenstvo krátko po potrate nie je rizikovejšie

K predčasnému potratu dochádza približne u 1 z 5 žien. Často sa nezistí žiadna príčina. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča aspoň 6-mesačný odstup, aby mala žena čas na zotavenie. Štúdia v časopise PLoS Medicine, v ktorej sa analyzovalo 72 000 počatí, však naznačuje, že páry sa môžu o dieťa pokúsiť aj skôr (ext. zdroj štúdia).

Tehotenstvo po potrate

Charitatívna organizácia na podporu straty dieťaťa Tommy's tvrdí, že ženy, ktoré sa cítia pripravené pokúsiť sa o ďalšie počatie hneď po potrate, by tak mali urobiť, ak tomu nebránia žiadne zdravotné dôvody. Výskum (ext. zdroj výskum) z Nórska, ktorý prebiehal v rokoch 2008 až 2016, nezistil žiadne významné rozdiely vo výsledkoch, keď k novému tehotenstvu došlo skôr ako po 6-mesačnom odklade.

To je odlišné od štúdie v Latinskej Amerike, ktorá bola s ďalšími štúdiami podkladom pre odporúčania WHO týkajúce sa odstupu medzi tehotenstvami. Autori nórskej analýzy tvrdia, že odporúčania je potrebné prehodnotiť, aby sa páry mohli rozhodnúť, kedy sa pokúsia o dieťa. Žiadať ich, aby čakali 6 mesiacov, môže byť pre niektorých neprijateľné, najmä keď to nové lekárske dôkazy nepodporujú. Tiež tú hrá rolu stúpajúci vek.


Niektoré páry tiež potrebujú čas, aby sa na nové tehotenstvo emocionálne a fyzicky pripravili. V konečnom dôsledku je to ich rozhodnutie.

Zdroj: www.tommys.org, www.bbc.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: