Prvý test života alebo Apgar skóre

MAMA a aj | 27. september 2017
apgar skóre

Apgar skóre je pomenovanie pre prvé testovanie celkového zdravotného stavu novorodenca tesne po pôrode.

Čo nám ukáže Apgar skóre?

Test nám ukáže, ako naše dieťatko zvládlo zložitý proces pôrodu a či sa dokázalo prispôsobiť novým podmienkam mimo mamičkinho bruška.

V prvej, piatej a desiatej minúte života dieťatka hodnotí zdravotný stav lekár alebo pôrodná asistentka, ktorí sa zamerajú na tieto kritériá:

  • počet úderov srdca,
  • dýchanie,
  • svalový tonus (pohyby, aktivita),
  • odpoveď na podráždenie,
  • farbu pokožky

Stav Apgar skóre sa vyjadruje na stupnici od 0 do 2 za každú položku zvlášť, t.j. dieťa spolu môže získať maximálne 2x5 = 10 bodov. Ako sme spomínali, Apgar skóre sa hodnotí 3x , čiže maximum je potom 10-10-10.

Dobrodružstvo života sa začína: Prvé vyšetrenie novorodenca

Apgar skóre - počet bodov

  • 8 - 10 bodov zodpovedá zdravému novorodencovi, ktorý po pôrode neprechádza ťažkosťami.
  • 5 - 7 bodov znamená, že novorodenec má určité ťažkosti, väčšinou však majú iba prechodný charakter
  • Menej než 5 bodov novorodenci s porušenými základnými životnými funkciami a tu už je nevyhnutná lekárska starostlivosť, ako je napr. resuscitácia alebo podpora dýchania umiestnením dieťaťa do inkubátora
Približne 80% novorodencov dosahuje v 5. minúte života 8 – 10 bodov, zvyšní menej ako 8.

Spoľahlivosť tejto metódy sa znižuje u predčasne narodených detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1 500 g.

Vedeli ste, že termín Apgar skóre je nazvaný po americkej anesteziologičke Virgine Apgar, ktorá tento test zaviedla do praxe v roku 1953?

Zlý, ale ani dobrý výsledok Apgar skóre však z dlhodobého hľadiska nemusí znamenať nič tak podstatné. Apgar skóre síce predstavuje objektívny súhrn kritérií, na základe ktorých sa dá pomerne presne posúdiť aktuálny stav novorodenca, ten sa však môže rýchlo meniť. 

Prečítajte si: Čo sa deje s novorodencom po pôrode?

Čo znamená, ak je Apgar skóre nízke?

Nízke hodnoty Apgar skóre po 1. minúte merania nemusí vôbec znamenať, že s dieťaťom nie je niečo v poriadku a dieťa nemusí mať v budúcnosti najmenšie problémy. To samozrejme platí aj naopak.

Predčasne narodené deti či deti narodené cisárskym rezom majú na začiatku merania hodnoty nižšie ako deti narodené v termíne.

V prípade operatívneho pôrodu, alebo ak je Apgar skóre nízke, pomáhajú sa pristupuje k laboratórnym vyšetreniam, ako je predovšetkým stanovenie vnútorného prostredia a krvných plynov zo vzorky pupočníkovej krvi, tzv. Astrup.

Hodnoty tohto vyšetrenia vypovedajú o zásobení tkaniva, a tým aj životne dôležitých orgánov kyslíkom a ukážu aj prípadnú tzv. hypoxiu - mieru kyslíkovej nedostatočnosti plodu počas pôrodu.

Problémy novorodencov: Zlomená kľúčna kosť

Keď po pôrode prichádza sklamanie...alebo Naozaj je to moje dieťa?

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: