Aké meno vybrať pre dieťa?

vyber mena dietata v tehotenstve
6.10.2017 v kategórii Tehotenstvo, autor Andrea Mániková, foto: istockphoto.com

Výber mena pre dieťatko je dôležitý krok. Premýšľate, aké meno dáte svojmu dieťaťu? Tak čítajte, čo všetko je potrebné zvážiť.

Každý rodič očakávajúci narodenie svojho potomka stojí pred peknou  úlohou, a to – výber mena pre svoje dieťa. Zvyčajne sa v rodinách vedú  dlhé debaty, aké meno dajú rodičia svojmu potomkovi, či dostane meno,  ktoré má už v rodine tradíciu, alebo rodičia podľahnú móde, prípadne  dajú prednosť menu, ktoré v rodine doteraz nemali. Nezriedka rodičia  majú pripravených viac mien a rozhodnú sa až po pôrode, keď prvýkrát  uvidia svoje bábätko.

Čítajte aj: 5 rád, ako si intuitívne vybrať meno pre dieťa v brušku!

Prvý dar pre dieťatko

Krstné meno je jeden z prvých darov, ktorý dávajú rodičia svojmu potomkovi a bude ho sprevádzať na jeho ceste životom.

Napríklad podľa Kabaly (židovského učenia) svoje meno pri narodení nedostávame do vienka náhodou a starí židia dávali chlapcom meno pri obriezke. Naopak indiáni a pravdepodobne aj starí Gréci dostávali mená až v dospelosti, museli si ich jednoducho „zaslúžiť“.

Ešte pred prijatím kresťanstva naši slovanskí predkovia dostávali meno až pri vstupe do života dospelých, tzv. postrižinách. Až s príchodom cirkvi sa udomácnilo dávanie mena pri krste. Spočiatku dostávali mená len ľudia z vyššej vrstvy, teda šľachtici, vládcovia, vojaci.                

Význam mena bol v minulosti oveľa širší. Podľa toho, s akým úmyslom sa meno dávalo, je možné mená rozdeliť na ochranné či želacie.

Ochranné mená

Mali za úlohu chrániť a odháňať zlé sily, želacie zase zabezpečiť prianie osudu, zdravie, či kladné vlastnosti. Zaujímavé je, že na celom svete bolo bežné používanie dvoch mien. Deti dostávali dve mená – jedno „pravé“, ktoré poznali len jeho najbližší, a druhé, ktoré poznali ostatní. Bolo to preto, lebo sa verilo, že ten kto pozná pravé meno osoby, môže nad ňou ľahko získať moc a krehkú dušu dieťaťa bolo treba chrániť.

Prečítajte si aj: Vyberáte meno pre svoje bábätko?

Ako je to s menami oficiálne?

Zákon o mene a priezvisku hovorí o tom, že meno dieťaťa určujú obaja rodičia spoločne. To znamená, že sa musia na mene dohodnúť. Ak sa dohodnúť nevedia, rozhoduje o určení mena dieťaťa súd.

Konkrétne otázku zápisu mien upravuje zákon 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku. Do matriky je možné však zapísať najviac tri mená, môžu to byť aj mená cudzojazyčné. Rodičia by mali vedieť, že následne na všetkých dokladoch dieťaťa bude iba jedno meno, a to, ktoré bolo na matrike zapísané ako prvé v poradí.

Zákon teda pozná iba jedno meno, takže prvé meno v poradí bude na vysvedčení, na občianskom preukaze a všade, kde bude mať vaše dieťatko vystavený oficiálny doklad.

„Na matrike je možné zapísať aj cudzojazyčné meno, v tomto prípade sú však rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu tzv. súčinnosť. To znamená, že ak toto meno nie je v kalendári, prípadne v knihe Matej Považaj: Meno pre vaše dieťa. Rodičia k zápisu takéhoto mena potrebujú potvrdenie o tom, že meno, ktoré chcú zapísať, sa bežne používa v tom-ktorom štáte. V tomto smere im môžu byť nápomocné ambasády,“ hovorí Viera Pavlíková, matrikárka z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

TIP:

V knižke Mateja Považaja: "Meno pre vaše dieťa" si môžete overiť, či meno, ktoré ste vybrali pre svoje dieťatko, je správne, zvyčajné, či zodpovedá zákonitostiam spisovnej slovenčiny. Ak máte nejaké pochybnosti, môžete ich konzultovať s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Zmeniť poradie mien, zrušiť alebo pridať meno je možné len raz, a to na rodnej matrike. Úplná zmena mena je možná len za poplatok a vybavíte ju na príslušných obvodných úradoch.

POZOR! Dieťaťu nemôžete dať rovnaké krstné meno, aké má jeho žijúci súrodenec, ani osobe mužského pohlavia určiť meno ženské a naopak.

Súlad mena s priezviskom

Odborníci tvrdia, že pri výbere mena je vhodné mať na zreteli aj priezvisko. Je dobré, ak je meno a priezvisko zladené a nevyvoláva salvy smiechu a taktiež je dobré prihliadať aj na to, aby krstné meno nebolo neprimerane dlhé, čo je dôležité najmä z praktického hľadiska.

Napríklad k dlhšiemu priezvisku je vhodnejšie krátke krstné meno a naopak. V praxi to oceníme pri vypisovaní rôznych formulárov, keď budeme musieť vtesnať priveľmi dlhé meno do malej kolónky. Jazykovedci radia vyberať meno s ohľadom na to, aby nebolo protirečivé (napr. Jonathan Kováč či Scarlet Lipová).

Psychológovia odporúčajú dobre si premyslieť výber exotického mena, ktoré môže dieťaťu viac uškodiť. Rodičia si totiž často ani neuvedomujú, že dieťa môže viac trpieť ako profitovať. Vo všeobecnosti (aj keď to nie je pravidlom) v detskom kolektíve býva „inakosť“ skôr na príťaž.

Dôležité okamihy prvého roka bábätka

Pôvod krstných mien

Krstných mien je neúrekom, stačí sa pozrieť do kalendára. Mená môžeme rozdeliť na mená slovanského pôvodu a mená neslovanské pôvodu, čiže hebrejského, gréckeho, germánskeho, latinského, orientálneho a románskeho pôvodu. Kedysi boli v škôlke štyri Katky, tri Zuzky a Mária, dnes je to už rôznorodejšie. Janko a Marienka sa dostávajú do úzadia.

Od istého času sú na Slovensku preferované mená neslovanského pôvodu, čo pravdepodobne súvisí s otvorením hraníc a rozširovaním medzinárodných vzťahov. Mená prebrané z cudziny sa u nás udomácnili a sú pomerne často používané. Časť z nich je upravená na slovenský ekvivalent a dokonale zapadli. Výber mien je neskutočne pestrý a je na našom zvážení aké meno vyberieme.

Na záver niekoľko "pikošiek"

  • Celebrity sú jednoducho celebrity a im jednoducho nestačia obyčajné mená smrteľníkov pre ich potomkov. Aké je to žiť s „cool“ menom by zrejme ich deti vedeli rozprávať.
  • Zoznam päťdesiatich najčudesnejších mien bol uverejnený v British Times a pre ilustráciu uvádzam aspoň zopár: dcérka Chrisa Martina a Gwyneth Paltrow je Apple (Jablko). Ale ani ďalší rodičia sa nedali zahanbiť: Aurelius Cy syn Elle Macpherson a Arpada Bussona, Bluebell Madonna je dcérka Geri Halliwell, Brooklyn je synom celebritného páru David a Victoria Beckham (ďalší synovia majú mená Romeo a Cruz). Ireland (Írsko) nosí dcérka Aleca Baldwina a Kim Basinger. Herečka Halle Berryová dala svojej novonarodenej dcérke meno Nahla Ariela, čo znamená včela medonosná... Jednoducho byť dieťaťom slávnych rodičov nie je vždy jednoduché.
  • Každé štvrté dievča v Španielsku sa volá Carmen. Američanka Michelle Dugar má dovedna 18 detí a meno každého z nich sa začína na J. Inak obľúbený komik Bill Cosby má síce menej detí, ale každá z jeho dcér má meno na E –  ako excellence, teda výnimočnosť či dokonalosť.
  • Meno Anna je najrozšírenejšie na svete, nosí ho vyše 95 miliónov žien na celom svete, je z hebrejského slova Channa(h), čiže milosť, to znamená milá, milostná. Pôvodným významom sú blízke mená so základom lub a mil a mená Amanda, Grácia. Domáca podoba mena Aňa.
  • Niektoré mená vypovedajú aj o vlastnostiach, ktorými by mal ich nositeľ disponovať – Jany sú ženy s veľkou sexualitou, Šimon, Simona by mali byť cieľavedomí, Denisy váhavé, Katarína inteligentné, ale aj intrigánske, Richard je germánske meno a významovo znamená „silný vládca“...

Viac sa o všetkých menách, ktoré sa nachádzajú v kalendári aj so stručným popisom pôvodu a významu, dozviete v sekcii Kalkulačky - Mená.

Čo si zobrať do pôrodnice