Letný test (nielen) pre tehuľky

MUDr. Peter Brenišin a PaedDr. Dagmar Baluchová | 20. júl 2017
Letný test (nielen) pre tehuľky

Ak ste si test, na ktorom vám vyšli dve čiarky, už urobili, je čas urobiť si ďalší. Tentoraz to však bude „letný test“.

Ako rastie bábätko v brušku? I. trimester

Takže, naše odporúčanie znie: sadnúť si pekne do tieňa, nohy vyložiť, do jednej ruky smoothie, do druhej pero a hurá do tipovania správnych odpovedí! Relaxujte s nami!

Otázky, ktoré vás o tehotenstve zaujímajú

Hormón, pomocou ktorého sa stanovuje tehotenstvo, má skratku:

a)    ABC
b)    HCG
c)    ADD

Čo je úlohou perinatologického centra?

a)    pomôcť bábätku, ak sa narodí predčasne alebo potrebuje špecializovanú starostlivosť
b)    pomôcť žene, ktorá sa rozhodne pri pôrode zriecť svojho dieťaťa
c)    pomôcť páru, ktorý nemôže otehotnieť

Pre mykózu je typický výtok, ktorý je farby:

a)    čiernej
b)    bielej
c)    bez farby

Pri amniocentéze sa odoberá:

a)    krv tehotnej
b)    moč tehotnej
c)    plodová voda

Prečítajte si: Kedy treba podstúpiť amniocentézu?

Epiziotómia je:

a)    nástrih hrádze
b)    látka, ktorá sa podáva na tlmenie bolesti pri pôrode
c)    prvý okamih matky s dieťatkom po jeho narodení

V ktorých týždňoch tehotnosti sa najčastejšie odporúča vykonať klasickú amniocentézu?

a)    v 15. – 16. týždni tehotnosti
b)    v 12., 25., 34. týždni tehotnosti
c)    v 15., 22., 35. týždni tehotnosti

Kedy je nutné ukončiť tehotnosť cisárskym rezom?

a)    ak si tehotná žena želá ukončiť tehotnosť
b)    ak tehotná žena neporodila v deň termínu pôrodu
c)    ak je plod ohrozený náhlym nedostatkom kyslíka

Správne odpovede:
1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6a, 7c

Ak ste sa pri hľadaní správnych odpovedí trochu zapotili, máme pre vás malú pomoc.

Čo je to HCG?

HCG je placentárny hormón (humánny choriogonadotropín). Začína sa tvoriť na začiatku gravidity a jeho množstvo prudko rastie. Maximálne hodnoty dosahuje HCG medzi 10. až 12. týždňom gravidity, potom jeho hladina mierne klesá.

Je jedným z najpresnejších znakov gravidity. Aj bežne dostupné tehotenské testy sú založené na detekcii výskytu HCG v moči. V tehotenskej poradni sa HCG zisťuje z tehuľkinej krvi. Jeho nižšie hodnoty môžu naznačiť problém, napr. mimomaternicové tehotenstvo.

20 príznakov tehotenstva

Perinatologické centrá na Slovensku

Ak sa bábätko narodí predčasne, alebo z iného dôvodu potrebuje vysoko špecializovanú pomoc, je zvyčajne odoslané do tzv. perinatologického centra.

Na Slovensku máme momentálne 6 takýchto centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov GPO I. a UNLP Košice – Trieda SNP.

Do týchto centier sa dostanú bábätká, ak sa narodili do 28. týždňa tehotenstva, ich pôrodná hmotnosť bola pod 1250 gramov, alebo sa narodili so závažnými komplikáciami.

Tieto centrá poskytujú starostlivosť bábätkám prostredníctvom vyškoleného personálu a prístrojovým zariadením najvyššej úrovne.

Predčasný pôrod: Príliš skoro na svet...

Čo je to mykóza?

V tehotenstve i mimo neho trápi mnohé ženy. Prejavuje sa najmä bielym výtokom a  svrbením. Ak sa nelieči, alebo sa lieči nedostatočne, počiatočné príznaky môžu mierne ustúpiť a ochorenie prejde do chronickej formy, ktorá je na liečbu omnoho náročnejšia.

Preto treba lekára navštíviť ihneď po objavení sa prvých príznakov, aby sa s liečbou začalo čo najskôr. Aj keď ide o nepríjemné a pomerne často sa opakujúce ochorenie, treba dbať pri jeho liečbe na dôslednosť.

Nástrih hrádze (epiziotómia)

Najčastejšie sa vykonáva z dôvodu, aby boli chránené tkanivá rodičky pred roztrhnutím pri pôrode príliš veľkého bábätka.

Má tiež zabrániť ohrozeniu plodu pri dlhom a namáhavom pôrode. Nevýhodou tohto zákroku je bolestivosť, dlhé hojenie po pôrode a možné pocity menejcennosti, v súvislosti s vnímaním seba samej.

Tiež môže negatívne poznačiť sexuálny život.Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie by frekvencia epiziotómií nemala prekročiť 10 %. Na Slovensku je, žiaľ, toto číslo stále vysoké.

Pomáha masáž hrádze?

Cisársky rez

Predstavuje veľkú brušnú operáciu. A hoci nie je alternatívou prirodzeného pôrodu, v súčasnosti zažívame jeho boom.

Jeho indikácia je však jasne stanovená. Vykonáva sa iba v oprávnených prípadoch, napr. ak je plod ohrozený náhlym nedostatkom kyslíka, ak plod alebo matka trpia závažným ochorením, ak je vysoké riziko ukončenia tehotnosti, ak ide o viacnásobnú graviditu ap.

V súčasnosti sa ženám odporúčajú zo zdravotných dôvodov maximálne tri cisárske rezy (sekcie).

Kedy sa odporúča amniocentéza?

Toto invazívne vyšetrenie nie je medzi tehuľkami príliš obľúbené. Jeho význam je však nesmierny.  Poznáme niekoľko typov amniocentézy, klasická sa vykonáva v cca 15. – 16. týždni tehotnosti.

Pri tomto vyšetrení sa pod ultrazvukovou kontrolou odoberá cez brušnú stenu malé množstvo plodovej vody, z ktorej možno zistiť pohlavie bábätka, ale i prípadné vývojové chyby.

Amniocentéza sa odporúča ženám, ktorých tehotenstvo prebieha po 35. roku života, alebo ktoré prekonali či prekonávajú nejaké vážne ochorenie, alebo je podozrenie na ochorenie plodu. Žena toto vyšetrenie môže odmietnuť.

Amniocentéza: všetko, čo chcete (a mali by ste) vedieť o amniocentéze

Lekár radí: Tehuľka pod drobnohľadom alebo Aké vyšetrenia vás čakajú v tehotenstve?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: