Košický kraj

Redakcia | 25. jún 2008

Porovnanie pôrodníc Košického kraja.

Zatiaľ vás asi najviac oslovili citáty  z literatúry, a preto som sa rozhodla dnes vyloviť ďalšiu „knihu“. Nejedná sa o knihu v pravom zmysle slova. Je to publikácia, ktorú pred niekoľkými rokmi, konkrétne v roku 1999 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Odbor reprodukčného zdravia v Ženeve. Opisuje najčastejšie používané praktiky počas pôrodu a zároveň hodnotí dôkazy  pre a proti týmto postupom. V závere je návod, resp. odporúčania, ako ich používať. Všetky praktiky sú rozdelené do  štyroch skupín.
A.    tie, ktoré sú jednoznačne prospešné a majú byť podporované
B.    také, ktoré sú jednoznačne škodlivé alebo neefektívne a majú byť eliminované
C.    také postupy, ktoré nie je možné jednoznačne odporučiť, pretože neexistuje dostatok dôkazov o ich prospešnosti, a ktoré by mali byť aplikované len po zrelej úvahe až do doby, kým ich ďalší výskum objasní
D.    také praktiky, ktoré sa často používajú nevhodne.

Dnes teda pôrodnice košického kraja.

NsP Spišská Nová Ves
gynekologicko- pôrodnícke oddelenie
Jánskeho 1   
053 / 4199 111
sekretariat.sn@svetzdravia.com
http://sn.svetzdravia.com/
NsP Kráľovský Chlmec n.o.
gynekologicko- pôrodnícke oddelenie
Nemocničná 8 
056 / 63 217 47 kl. 388 , 220
nspkch@nspkch.sk
NsP  Trebišov a.s.
gynekologicko- pôrodnícke oddelenie
http://tv.svetzdravia.com/
056 / 6660 622
056 / 6660 710
NsP Š. Kukuru v Michalovciach n.o.
Ženské oddelenie
Špitálska 2
056 / 64 416 345
Nemocnica Krompachy spol. s.r.o.
gynekologicko- pôrodnícke oddelenie
Banícka štvrť č. 1 

053 / 44 725 75 kl. 223
konatel@nemkrompachy.sk
http://www.nemocnicakrompachy.sk/Príprava na pôrod
Predpôrodnú prípravu realizujú iba v Spišskej  Novej Vsi  a v Trebišove. Zadarmo.  V oboch zariadeniach môžete prísť s partnermi na besedu a videoprojekciu. V Spišskej Novej Vsi (SNV) je aj  cvičenie pre tehotné. Trebišovský kontakt: pani Tatiana Kohanová z gynekologicko pôrodníckeho  oddelenia.
V Michalovciach plánujú s predpôrodnou prípravou začať v najbližšej dobe.
V dotazníku krompašskej pôrodnice bola poznámka, že v ich spádovom území nie je záujem o predpôrodnú prípravu.
Ani v Kráľovskom Chlmci prípravu pred pôrodom nerobia.


Pôrodné plány a exkurzie
Do všetkých spomínaných pôrodníc sa môžete prísť pozrieť dopredu. Vezmite si so sebou aj pôrodné plány, všade je potrebné ich konzultovať ešte pred pôrodom.


Sprevádzajúce osoby
K pôrodu si môžete vziať maximálne jednu osobu. Výnimkou sú iba Krompachy, kde vás môžu sprevádzať i dve osoby. Vo všetkých zariadeniach  to môže byť okrem manžela i akákoľvek blízka osoba, nielen príbuzní. Oficiálne prijať k pôrodu dulu sú pripravení v Krompachoch a v Kráľovskom Chlmci.
Je skvelé, že vo všetkých pôrodniciach, môže doprovod s vami ostať na pôrodnej sále (za určitých podmienok, resp. podľa pôrodného nálezu) po celú dobu trvania pôrodu. Teda  od príchodu až po záver štvrtej doby pôrodnej. Na nadštandardných izbách v SNV a Krompachoch i dlhšie. 
Dokument WHO hovorí, že „Kontinuálna empatická a telesná podpora prináša mnoho výhod, vrátane kratšieho trvania pôrodu, podstatne menšej potreby medikácie a epidurálnej analgézie, zníženia počtu prípadov s Apgar skóre menším ako sedem a menej operatívnych pôrodov.“

Cena, ktorú zaplatíte za doprovod v jednotlivých pôrodniciach je podobná:
300 Sk v Krompachoch a Kráľovskom Chlmci.
400 SK zaplatíte za doprovod v Michalovciach a Trebišove.
500 Sk budete potrebovať v Spišskej Novej Vsi.


Klystír, holenie...
V Trebišove  a Michalovciach je prístup podobný.   Klystír i holenie je odporúčané všetkým ženám. Ak však budete vytrvale odmietať, vyhovejú vám.
V Spišskej  Novej Vsi  vám klystír odporučia. Po poučení sa môžete samostatne rozhodnúť o jeho aplikácii či odmietnutí. Holenie odporúčajú všetkým
Do pôrodnice v Kráľovskom Chlmci už prichádza 90% žien s oholeným pubickým ochlpením. Klystír je odporúčaný všetkým.
Trochu iný, ale vôbec  nie horší prístup majú v Krompachoch. Klystír odporúčajú iba v opodstatnených prípadoch. A holenie? Neodporúčajú!

Pýtate sa prečo sa usmievam? Teším sa, že som takú pôrodnicu našla. WHO totiž zaradila rutinné aplikovanie klystíru a rutinné holenie pubického ochlpenia do kategórie  B. Teda k tým, ktoré sú jednoznačne škodlivé a mali by byť eliminované.
Poučili vás v nemocnici inak? Vysvetlili vám na čo je klystír a holenie dobré? Ok. Netvrdím, že všetky to máme robiť takto. Ale je lepšie rozhodnúť sa samostatne a bez nátlaku. Ak dovolíte, tak vám odcitujem úryvok odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, týkajúci sa klystíru: „Dva náhodne rozdelené kontrolné testy (Romney a Gordon 1981, Drayton a Rees 1984) zistili, že po použití klystíru zostáva v 1. dobe pôrodnej  miera fekálneho znečistenia neovplyvnená, ale znižuje sa v druhej dobe pôrodnej. Bez klystíru je znečistenie väčšinou mierne a jednoduchšie sa odstraňuje ako znečistenie, ktoré nastane po klystíre. Neboli zistené žiadne účinky na trvanie pôrodu alebo na neonatálnu infekciu vzniknutú poranením hrádze.“


Prvá doba pôrodná, čas relaxu a aktivity...

 Kráľovský ChlmecKrompachy  MichalovceSpišská Nová VesTrebišov
prijímať nápoje +++- -
konzumovať tuhú stravu- --- -
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu + + +
voľne sa pohybovať v priestoroch celej pôrodnice -   -  ++-
neobmedzene sa sprchovať +++++
poprosiť vyškolenú pôrodnú asistentku o masáž  ++ + - -
používať rôzne pomôcky++ +- +
 posteľ
lopta
sprcha
prehrávač
aromolampa
podložky na zemposteľ
lopta
sprcha
prehrávač
aromalampa
posteľ
lopta
sprcha
prehrávač
aromalampa
posteľ
lopta
sprcha
vaňa
rebriny
posteľ
lopta
sprcha
vaňa
prehrávač
aromalampa
porodná stolička
pôrod. kreslo


Keď sa pozriete do tabuľky zistíte, že každá z pôrodníc vám umožňuje voľne sa pohybovať počas prvej doby pôrodnej. To je naozaj skvelé, pretože pred tým preferovaná poloha prvej doby pôrodnej, poloha „očakávajúcej rodičky“ , v ľahu na chrbte a s infúziou v ruke, je označovaná za dávno prekonaný postup.
Využite možnosť hýbať sa, chodiť, sprchovať. Počas monitorovania si radšej, ak vám to dovolia, ľahnite na bok, aby ste zabránili ďalej uvedenému.
Znova citujem ten istý dokument: „Niekoľko výskumov dokazuje, že počas prvej doby pôrodnej ovplyvňuje poloha v ľahu na chrbte prietok krvi v maternici. Ťažká maternica môže spôsobiť aortokaválnu kompresiu (stlačenie veľkých ciev) a znížený prietok krvi môže mať vplyv na stav plodu. Poloha v ľahu na chrbte taktiež znižuje intenzitu kontrakcií, a tým zasahuje do pokračovania pôrodného procesu. Státie alebo ľah na boku sa spája s väčšou intenzitou a vyššou efektívnosťou kontrakcií.“


Usporiadanie pôrodného traktu
Miestnosti na prvú dobu pôrodnú sú vo všetkých pôrodniciach spoločné pre všetky rodičky. V Trebišove majú jednu miestnosť extra, na čakaciu dobu s partnerom.
Na druhú dobu pôrodnú sa budete vo všetkých pôrodniciach musieť presunúť vedľa.

To je škoda, pretože zotrvávanie počas celého pôrodu  v jednej miestnosti, ktorú dôverne poznáte resp. spoznáte pomáha eliminovať stres a tým napomáha ľahšiemu postupu pôrodu. Socialistický stavitelia však o tom ešte nevedeli, tak musíme vydržať, kým naše pôrodnice získajú dostatok koruniek na zmeny v priestore.
A čo na to WHO?: „Taktiež by malo byť rešpektované súkromie ženy v podmienkach miesta pôrodu. Rodiaca žena potrebuje svoju vlastnú izbu, v ktorej je počet asistujúcich osôb obmedzený na minimum.“
Poďme teda ďalej, na asistujúce osoby. ?


Poskytovatelia starostlivosti
V tomto smere sú pôrodnice košického kraja veľmi podobné.
Fyziologický pôrod všade vedie lekár za asistencie pôrodnej asistentky.
Alebo (okrem Trebišova), ak o to požiadate, tak i pôrodná asistentka za dohľadu lekára.   
Na dieťatko vždy čaká novorodenecká sestra. Priemerný počet ľudí na pôrodnej sále je teda 2-3 osoby. Michalovská pôrodnica uviedla 6 poskytovateľov starostlivosti pre jednu matku počas pôrodného procesu.
Lekára si všade môžete vybrať, príde k pôrodu kedykoľvek. V spišskonovoveskej pôrodnici za poplatok.
Ak by ste chceli k pôrodu  odborníka z iného zariadenia, tak sa pripravte na to, že v Kráľovskom Chlmci to, podľa dotazníka,  nie je možné.
V Krompachoch sa zatiaľ s takouto požiadavkou nestretli.
Trebišovská pôrodnica a pôrodnica v Spišskej Novej Vsi dovolia odborníkovi z iného zariadenia  prístup na sálu, ale nesmie do pôrodu nijako zasahovať. Bude tam iba ako doprovod, neponesie ani žiadnu zodpovednosť.
V Michalovciach dovolia aby rodičku sprevádzal aj obvodný lekár alebo iný pôrodník či asistentka. Poplatok je 400 Sk.


Pôrodná miestnosť
Ako sa píše, v dnes spomínanej príručke Svetovej zdravotníckej organizácie, niektoré pôrodnice majú snahu zariadiť svoje priestory tak, aby pripomínali domáce prostredie. Prieskumy potvrdili, že to zvýšilo spokojnosť  matiek a zároveň  znížilo mieru perineálnych tráum. Avšak nebol zistený žiaden vplyv na percento operatívnych pôrodov alebo používanie EDA. Atraktívnejšie prostredie teda, citujem: „...zrejme nie je dostačujúce pre zlepšenie  kvality starostlivosti a výsledku pôrodu.“ (
Aj napriek tomu, je spokojnosť matiek počas pôrodu podľa mňa dostatočným dôvodom, prečo prostredie zútulňovať.

Ako napríklad v Trebišove alebo v Spišskej Novej Vsi.
V Spišskej Novej Vsi si môžete v samostatnej miestnosti počas prvej doby pôrodnej zrelaxovať vo vani (foto - pozri stránku nemocnice). Pôrod však prebieha  na pôrodnom stole v ľahu na chrbte. Túto polohu vám personál po poučení odporučí. Nedá sa meniť.
Aj v Trebišove majú priestor pre rodiace mamičky oddelený. Je zariadený ako pôrodná sála s najnovšími „výdobytkami“. Je tam vaňa, elektronicky ovládateľné polohovateľné pôrodné lôžko. Je vymaľovaná na žlto. Svetlo  sa dá, ak si to budete želať stlmiť. Aj vaša sprevádzajúca osoba si má kde sadnúť a oddýchnuť. Fotky aj ďalšie informácie  nájdete na webovej stránke tejto nemocnice.
V Kráľovskom Chlmci majú pôrodnú sálu zariadenú tak, že rodička má vlastné súkromie. Môžete si tam aj urobiť prítmie. Partner môže oddychovať na stoličke. Poloha je však nemenná, daná možnosťou pôrodného stola. Jediná možná je  ľah na chrbte s nohami v opierkach.
Ak budete rodiť v Michalovciach alebo v Krompachoch, bude to v klasicky zariadenej pôrodnej sále. S polohou je  to v Michalovciach presne také isté ako v Kráľovskom Chlmci. V Krompachoch si však polohu môžete samostatne vybrať. Možný je ľah na chrbte, s nohami vyvýšenými ale i v rovine s telom. Dovoliť si môžete ešte polosed alebo sed s nohami v opierkach.


Medikamenty
O možnosti prijať proti bolesti analgetiká informujú každú ženu po príchode do pôrodnice v Michalovciach, Krompachoch a Kráľovskom Chlmci. V Spišskej Novej Vsi je to tiež pravidlom. Prípadne vás poinformujú až po nástupe silne bolestivých kontrakcií. Taktiež v Trebišove je zvykom o analgetikách informovať až potom.

Lieky na rýchlejšie odlučovanie placenty a podporu sťahovania maternice počas tretej doby pôrodnej vám preventívne dajú vo všetkých pôrodniciach. V Krompachoch a Trebišove sú ochotní od tohto postupu upustiť, ak by mamička mala námietky a nemala žiadne komplikácie.

Ak si želáte pôrod bez epidurálnej analgézie a bojíte sa, že by vám ju niekto ponúkal, odporúčam vám rodiť v Kráľovskom Chlmci.  Tam EDA zatiaľ  neposkytujú.
V michalovskej pôrodnici si musíte o „epidurál“ dopredu požiadať. Stojí 2500 Sk.
V Trebišove (1400 Sk), v Krompachoch (2000 Sk) a v SNV (3000 Sk) ponúkajú epidurálnu analgéziu všetkým mamičkám.


Novorodenec
Ak sa rozhodnete rodiť  v Kráľovskom Chlmci, dieťatko vám po pôrode ukážu a prenesú na základné vyšetrenia a obliecť, ale stále bude vo vašej blízkosti. Tak, že naňho uvidíte. Ak si to budete želať, dajú vám bábätko bezprostredne po pôrode aj na bruško. Počas dvoch hodín vašej štvrtej doby pôrodnej je dieťa na novorodeneckej izbe.
Bábätko vám ukážu a hneď odnesú na vyšetrenia a očistu vedľa i v Michalovciach a v Trebišove. Váš partner sa môže ísť pozerať. Potom je dieťatko prenesené na novorodenecké oddelenie (Michalovce) alebo sa vyhrieva na termolôžku (Trebišov).
Každý zdravý novorodenec v krompašskej pôrodnici, ak si to mamička praje, pobudne chvíľku po pôrode na bruchu matky.  Váš doprovod môže byť prítomný pri popôrodných vyšetreniach dieťatka, ktoré prebiehajú v špeciálne na to určenej miestnosti. Ďalšie dve hodiny bude novorodenec na termolôžku.
V Spišskej Novej Vsi je postup nasledovný: „...ukážeme, ošetríme, prikladáme nahé k prsníku hneď po pôrode. Ak je prítomná iná osoba (sprevádzajúca osoba rodičky, pozn. autorky) je novorodenec po celý čas s mamkou na pôrodnej sále.“

Pýtate sa na čo je dobré dávať dieťatko hneď k matke? Alebo, nebodaj, hneď k prsníku? Vypisovanie všetkých pozitív by bolo na celý článok, takže iba stručne.  I napriek tomu, že „mlieko“ ešte nemáte, je čas tesne po pôrode ideálnym na rozbehnutie laktácie. Okrem toho v prsiach už máte pre bábätko mledzivo, ktoré je „napchaté“ látkami, podporujúcimi imunitný systém dieťatka. 
Prisatie bábätka k prsníku prirodzene podporuje zavinovanie maternice a odlučovanie placenty.
A v neposlednom rade, kontakt dieťatka a matky „telo na telo“, citujem už WHO: „Psychologicky podnecuje matku a dieťa, aby sa spolu zoznámili. Po narodení sa na deťoch usadzujú baktérie; pre novorodenca je výhodné, ak je v kontakte s baktériami z pokožky svojej matky a keď sa na ňom neusádzajú baktérie poskytovateľov starostlivosti alebo nemocničné baktérie.“

Perinatologické centrá
... majú v Spišskej Novej Vsi, v Trebišove a v Michalovciach. Ak sa v michalovskej pôrodnici vyskytne veľmi komplikovaný prípad, tak dieťatko prevážajú do Košíc alebo do Humenného. Kráľovský Chlmec nemá takéto centrum, deti s problémami sú premiestňované do Košíc. V Krompachoch deti s prípadnými vážnymi komplikáciami vozia do špeciálnych perinatologických centier v Spišskej Novej Vsi, v Poprade alebo v Košiciach.


Sekcie
V prípade pôrodu cisárskym rezom môže byť váš doprovod v blízkosti operačnej sály v trebišovskej a spišskonovoveskej pôrodnici. V ostatných menovaných zariadeniach to nie je možné.
S bábätkom na rooming in izbe môžete byť po sekcii vo všetkých nemocniciach. Rozdiely sú minimálne: V Michalovciach na prvý popôrodný deň. V SNV na 2-3 deň po operácii, podľa vášho zdravotného stavu. V Kráľovskom Chlmci hneď ako vám to zdravotný stav dovolí. Aj v trebišovskej pôrodnici môžete mať dieťatko po sekcii pri sebe, ale až po 24 – 48 hodinách. V krompašskom dotazníku neboli uvedené žiadne obmedzujúce podmienky.


Dojčenie
Kráľovský Chlmec vykazuje vysoké percento detí, ktoré sú pri odchode z pôrodnice plne dojčené. Je to 95%. Určite je to aj kvalitným poradenstvom kvalifikovaných sestier. Keby ešte dojčenské   fľašky s umelou výživou nahradili alternatívnymi spôsobmi prikrmovania, tak by mali za sebou prvé úspešné krôčiky k titulu BFH.
V Krompachoch nájdete informácie  o dojčení na nástenke a ponúknu vám aj písomné materiály na čítanie, ak budete mať záujem. Sestry sú kvalifikované. Deti vážia pred a po každom dojčení. Prikrmujú ich hypoalergénnymi formulami, „mliečnou prípravkou“. 95 – 99 % bábätiek odchádza z pôrodnice plne dojčených.
V Michalovciach vyškolené kvalifikované sestričky dokrmujú novorodencov, ak je to potrebné, umelou mliečnou výživou, pomocou lyžičky. To je veľmi vhodný spôsob na dočasné dokrmovanie, kým sa rozbehne laktácia. 90 % detičiek odchádza z pôrodnice domov plne závislých na prsníku mamky.
Trebišovské sestričky sú tiež vyškolené v oblasti dojčenia. Na oddelení majú nástenku o dojčení a poskytujú aj písomné informácie všetkým rodičkám. Na oddelení sú k dispozícii ručné odsávačky. Dokrmujú fľašou, umelou mliečnou výživou. Výlučne  dojčených je pri odchode domov 80% detí.
Spišskonovoveská pôrodnica ako jediná ponúka aj telefonickú radu, ak zavoláte z domu. Sestričky sú tu kvalifikované a okrem ústnej rady vám poskytnú aj písomné materiály na nástenke. Na oddelení požičiavajú ručné odsávačky. Ak je to potrebné, dokrmujú novorodencov materským mliekom. 90 % detí je plne dojčených, pri odchode z pôrodnice.


Izby na oddelení šestonedelia  
Citujem: „V mnohých nemocniciach je bežnou praxou, že sa ženy oddeľujú od detí a deti sa umiestnia na izbu novorodencov, aby si matky mohli oddýchnuť a aby boli novorodenci pod dohľadom. Táto prax sa neosvedčila a dáva sa do súvislosti s rozširovaním infekcií na novorodeneckých oddeleniach.“ (str. 50)
Takáto prax (oddeľovať deti od matiek)  už našťastie mizne aj zo slovenských pôrodníc. Ani tie v košickom kraji nezaostávajú.

V Kráľovskom Chlmci budete na oddelení šestonedelia ubytované v izbách rooming in, ale v prípade potreby môžete svoje dieťa zveriť do starostlivosti detských sestier. A v prípade, že si to budete želať citujem dotazník: „...sa v noci dieťa odváža na novorodenecké oddelenie.“ V každej izbe nájdete prebaľovací pult i vaničku pre dieťa. Sociálne zariadenia sú spoločné pre všetky ženy na oddelení.
Izby rooming in, resp. čiastočný rooming in, sú v Krompachoch. Znamená to, že dieťa je počas dňa s matkou a potom, na noc ho prevezú na novorodenecké oddelenie. Detičky budete mať kde prebaľovať i priamo na izbách, ale kúpať ich budete v priestoroch novorodeneckého oddelenia. Vždy dve klasické izby majú spoločnú kúpeľňu a záchod.
Keď budete rodiť v Michalovciach, dieťatko vám na rooming in izbu prinesú po niekoľkých hodinách pozorovania na novorodeneckom oddelení. Ak sa nebudete cítiť fit, môžete bábätko zveriť sestrám aj na celú noc. Okrem toho tu majú aj izby bez roomingu, kde deti vozia len na dojčenie, každé cca  tri hodiny. V izbách nie sú prebaľovacie pulty ani vaničky. Prebaľovať, ošetrovať alebo kúpať ich môžete vy, resp. za asistencie sestričky na oddelení novorodencov. Dve izby majú samostatné WC a kúpeľňu, ostatné ich majú spoločné.
Deti  môžete odložiť k sestričkám aj v Spišskej Novej Vsi. Všetky izby sú tam roomingové, s pultíkmi i vaničkami k dispozícii. Majú osem izieb, ktoré  majú spoločné sociálne zariadenia pre dve izby. Tri  izby majú samostatné WC a sprchu.  
Po dvoch hodinách pozorovania na novorodeneckom oddelení vám prinesú dieťatko na rooming in izbu v Trebišove. V prípade potreby ho môžete dať do opatery sestrám. Kúpať a prebaľovať si potomka budete samé na novorodeneckom oddelení. Sociálne zariadenia sú spoločné pre všetky izby.
Vždy, keď budete chcieť svoj uzlíček odložiť k sestričkám v predstave, že si skvele oddýchnete, spomeňte si na potreby svojho bábätka a na  nasledujúci citát: „Ak deti ostávajú so svojimi matkami v tej istej izbe alebo na tej istej posteli od narodenia, dochádza k prevencii infekcií a zvyšuje sa úspešnosť dojčenia, obzvlášť ak sa kombinuje s asistenciou pri dojčení.“

Nadštandardné izby
V Kráľovskom Chlmci je pripravená rekonštrukcia celého oddelenia, v ktorej sú zahrnuté aj plány na nadštandardné izby.
V Krompachoch je nadštandardom samostatné sociálne zariadenie, televízor, rádio, rýchlovarná kanvica. Určite privítate možnosť návštev na izbe po celý deň. Poplatok je naozaj ľudový – 150 Sk na deň..
Michalovská nemocnica ponúka izby za 400 Sk alebo 500 Sk. Sú jednolôžkové. Majú vlastný sprchovací kút, TV, chladničku. Tá drahšia i samostatné WC a video.
200 Sk za deň je cena za súkromie v jednolôžkovej izbe s TV, rýchlovarnou kanvicou, samostatným sociálnym zariadením a chladničkou v Spišskej Novej Vsi. Z lacného kraja, nie?
V Trebišove je pre vás na výber 1 alebo 2 lôžková izba. K dispozícii budete mať chladničku, televízor, rádio, samostatné sociálky a prídavok ku strave. Cena je 300 alebo 500 Sk za deň.


Dni v nemocnici
U nás na Slovensku sa oficiálne rodí iba v nemocničných zariadeniach. Vo svete majú ženy i viac možností. Upozorňujem, že v rámci nich, majú štátom zabezpečenú kvalitnú  starostlivosť a žiadna z opisovaných možností nie je protizákonná ani nebezpečná.?
1.    pôrody ambulantné - pár hodín po pôrode odchádzajú mamičky aj s bábätkom domov
2.    pôrody v pôrodných domoch - zariadenia s domácim prostredím, ale aj s potrebným základným technickým vybavením, ideálne pre ženy, ktoré nechcú rodiť ani doma ani v pôrodnici
3.    pôrody doma – pre ich „odporcov“ citát: „Výsledky ukázali, že u prvorodičiek s tehotenstvom s nízkym rizikom bol pôrod doma rovnako bezpečný ako pôrod v pôrodnici. U žien s ďalším pôrodom bol výsledok domáceho pôrodu významne lepší než výsledky pôrodov v nemocnici.“
4.    pôrody v nemocnici

Týmto som chcela povedať, že nech ste už porodili kdekoľvek, je dôležité dieťatko počas prvého týždňa pozorne sledovať. U nás nemáme zo zákona zabezpečenú žiadnu osobu, ktorá by každý deň, min. týždeň  po pôrode prišla skontrolovať domov vás a vaše dieťatko.
A preto tie 4 dni ( Kráľovský Chlmec, Krompachy, Trebišov) alebo 5 dní (Trebišov, Spišská Nová Ves, Michalovce) v nemocnici buďte  so svojim bábätkom. Ak pozorne čítate, viete, že všade vám to dovolia, ak im to poviete.
Ste predsa ich mamy!
Vaše deti potrebujú VAŠU náruč, VAŠU vôňu a tlkot VÁŠHO srdiečka.
Citujem z druhej príručky WHO, týkajúcej sa novorodenca: „Nech už matka s dieťaťom zostávajú v zdravotníckom zariadení krátko alebo dlhšiu dobu, je obrovsky dôležité, aby ostávali spolu a neoddeľovali sa. Dieťa by malo byť v tesnej blízkosti svojej matky vo dne i v noci a malo by k nej mať neustále neobmedzený prístup. Tzv. systém rooming out (všetky deti spoločne na novorodeneckom oddelení) vedie k šíreniu nozokomiálnych chorôb a má negatívny vplyv na väzbu medzi matkou a dieťaťom a na dojčenie.
A ak sa budem znova opakovať a písať o tom, že mamka a dieťa majú byť spolu, nebude to omyl, ale zámer. Opakovanie je matkou múdrosti.


Návštevy
Návštevy žien na izbách, medzi sebou, sú dovolené vo všetkých pôrodniciach.
Na všetkých nadštandardných izbách je možné navštevovať mamičku a dieťatko neobmedzene.
Pre ženy ubytované na klasických izbách platia tieto pravidlá. Príbuzní a známi vás môžu navštevovať takto:
Kráľovský Chlmec: denne od 13,00 do 15,00 hod, v spoločných priestoroch pred oddelením
Krompachy: kedykoľvek, vo vyhradenom priestore
Michalovce: kedykoľvek počas dňa
Spišská Nová Ves: denne od 14,00 do 16,00 hod., spoločný návštevný priestor
Trebišov: denne od 14,00 do 16,00 hod., v spoločnom priestore vyhradenom pre návštevy

Ešte niekoľko štatistických údajov:

 Sekcie
%
Epiziotómie
%
  Počet pôrodov
Odber pupočníkovej krvi
Kráľovských Chlmec 15   neuvedené527 Áno
Krompachy11 35508Áno
Michalovce17,5701076Áno
Spišská Nová Ves15,347,5  856Áno
Trebišov15,926886Áno


 
Pre tie, tých z vás, ktorých citáty zaujali a chceli by sa dozvedieť viac ponúkam internetové stránky s kompletnými príručkami WHO.

Originálne texty v angličtine nájdete na stránke:
www.who.int/rht/documents/msm96-24/msm9624.htm.

Preklad praktickej príručky Starostlivosť v priebehu normálneho pôrodu je na stránke:
www.duly.sk, krátke zhrnutie (ak nemáte chuť lúskať vyše 30 strán) je na: www.duly.sk.


Okrem toho vyšla aj príručka  Popôrodná starostlivosť o matku a  novorodenca.  Tá je na: www.duly.sk.

Ak niečomu nebudete rozumieť, budete si chcieť podiskutovať alebo budete túžiť napísať svoj názor, píšte.
Mailová adresa dulaluba@gmail.com je vám k dispozícii.
Príjemné čítanie, a získavanie nových poznatkov...

Ľuba Lapšanská
 

Dodatok:
Je nám ľúto, že sme nemohli spracovať tieto zariadenia košického kraja, ktoré nereagovali na dotazníkový prieskum a neposkytli nám informácie: Gelnica, Rožňava, Sobrance.

Ďalšie informácie o jednotlivých pôrodniciach si môžete pozrieť v príručke Pôrodnice.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: