Keď sa dve bábätká delia o jednu placentu alebo transfúzny syndróm u dvojčiat - 2. časť

Mgr. Klára Vítková Rulíková | 27. október 2016
Keď sa dve bábätká delia o jednu placentu alebo transfúzny syndróm u dvojčiat - 2. časť

V prvej časti sme písali o tom, čo transfúzny syndróm znamená. Ide o poruchu, ktorá sa občas vyskytuje u monochoriálnej placenty (jedna spoločná placenta pre obe deti). Tento stav spôsobuje, že jedno z jednovaječných dvojčiat je zásobované krvou menej a druhé naopak viac. Čo je možné v takomto prípade robiť?

Návrhy liečebných postupov

V prípade, že dôjde k transfúznemu syndrómu u dvojčiat, je potrebné začať s okamžitým presunom mamičky na špecializované oddelenie a začať s liečbou. Tá pozostáva z niekoľkých možných postupov:

Amnioredukcia

- nadbytočnej plodovej vody v okolí príjemcu, ktorá sa môže niekoľkokrát opakovať.

Laserová operácia

– odstráni spojky medzi krvnými cievami a oddelí krvné obehy dvojčiat v spoločnej placente laserovým lúčom. Každé dieťa tak dostáva krv nezávisle na tom druhom. Pre tento druh zákroku však musia byť splnené kritériá na základe ultrazvukového vyšetrenia, pokoj na lôžku a správna výživa (vysvetlené nižšie, kombinované s vyššie uvedenými metódami).

Čo môžeme ako rodičia urobiť?

Uistite sa, že váš pôrodník má dosť skúseností s vysokorizikovým tehotenstvom.

Uistite sa, že váš pôrodník robí čo najskôr, ako je to v tehotenstve možné (do konca prvého trimestra), ultrazvukové vyšetrenia na určenie počtu vonkajších plodových obalov (či je len jeden, alebo dva).

Ak sú deti rovnakého pohlavia, potrebujete vedieť, či majú spoločnú placentu, alebo má každé svoju. 

Ak majú spoločnú placentu, dôležité je robiť ultrazvuk čo najčastejšie. Trvajte na tom, aj keď o toto vyšetrenie budete musieť naozaj bojovať. Nenechajte sa odradiť. Ak sú deti opačného pohlavia, sú vždy dvojvaječné a nemôžu mať transfúzny syndróm. Pýtajte sa vášho lekára tak dlho, pokiaľ nie ste spokojní a pokiaľ neporozumiete všetkým jeho odpovediam.

Ak majú deti spoločný chorión, naozaj sa o seba starajte. Jednou z možností je riadiť sa radami Dr. Juliana De Lia, ktorý položil základy laserovej chirurgie pred takmer 20 rokmi. Odporúča pridávať k strave proteínové nápoje. Myslí si, že matky s transfúznym syndrómom môžu trpieť podvýživou a navyše je tu problém s nadbytočnou plodovou vodou okolo dvojčaťa – príjemcu.

Pitie proteínových nápojov môže pomôcť vrátiť hladinu proteínov v krvi späť do normálu. Mnoho žien sa potom, čo začali piť proteínové nápoje, naozaj cítilo lepšie. Väčšina lekárov výživu úplne prehliada. Spolu s pitím proteínových nápojov je odporúčaný aj pokoj na lôžku. Pokoj na lôžku je definovaný ako horizontálna poloha (najlepšie na ľavom boku), kedy sa vstáva len k jedlu, do sprchy, na záchod a na vyšetrenie k lekárovi. Poloha na ľavom boku znižuje tlak na maternicový krček a pomáha zvýšiť množstvo krvi a kyslíka v placente, čo deťom prospieva. 

Prečítajte si:

Keď sa dve bábätká delia o jednu placentu alebo transfúzny syndróm u dvojčiat

Uistite sa, že váš lekár kontroluje maternicový krček na každej kontrole. Mnoho lekárov to taktiež často prehliada. Ak sa skráti dĺžka krčka na dva a menej centimetrov, môže byť vykonaná cerkláž (steh na maternicovom krčku), do a počas 25. týždňa. To zachránilo už mnoho tehotenstiev. Laserový zákrok môže byť vykonaný aj po cerkláži, ale len do 26. týždňa tehotenstva. 

Ak sa objavia príznaky transfúzneho syndrómu, alebo náhle zaznamenáte zväčšenie objemu svojho bruška, neodkladne si vyžiadajte stretnutie s odborníkom – špecialistom, ktorý navrhne možnosti liečby. Opýtajte sa, čo si myslí o laserovej operácii, a či je vhodná vo vašom prípade. Znovu opakujeme, že „NIE“ nie je odpoveď. Organizácia TTTS Foundation rovnako odporúča kontaktovať priamo laserového odborníka, aby ste získali presné a aktuálne informácie od lekára, ktorý takéto operácie vykonáva. 
Pokúste sa preštudovať a pochopiť problematiku týkajúcu sa placenty a transfúzneho syndrómu. Vyslovene sa zamerajte na tieto ukazovatele: rozdiely vo veľkosti detí, obvod vášho bruška, množstvo plodovej vody okolo každého dieťaťa, poloha placenty v maternici, Dopplerovo vyšetrenie a maternicový krček. 
Prečítajte si: Dve, tri, štyri, päť?! alebo Viacplodová gravidita

Varovné príznaky transfúzneho syndrómu u dvojčiat

 • nápadne sa zväčšujúca maternica;
 • voda v tele jedného alebo oboch dvojčiat (srdcové zlyhanie – vodnateľnosť);
 • jedna placenta;
 • deti rovnakého pohlavia;
 • nesúlad v raste, deti rastú každé iným tempom;
 • priveľa plodovej vody v jednom amniovom vaku a primálo v druhom;
 • v 16. – 26. týždni tehotenstva neúmerne veľké brucho (30 cm a viac – vzdialenosť medzi lonovou kosťou a vrchným okrajom maternice);
 • Dopplerovo vyšetrenie u detí bez diastolického a reverzného toku v cievach;
 • maternicové hrdlo sa stenčuje a skracuje na 2 cm a menej;
 • náhly váhový nárast alebo opuchy u matky.
Organizácia pre transfúzny syndróm (TTTS Foundation) tvrdí, že bez liečebného postupu by sa počet úmrtí dvojčiat s transfúznym syndrómom od polovice tehotenstva (16. – 26. týždeň) pohyboval okolo 80 zo 100, väčšinou ako dôsledok predčasného pôrodu. Čím neskôr sa syndróm vyvinie, tým väčšiu šancu na donosenie deti majú. Váš ošetrujúci lekár by mal byť tým najlepším zdrojom informácií ohľadne vašej osobnej situácie a mal by s vami prebrať, ako túto situáciu zvládnuť. Ale pamätajte, že konečné rozhodnutie o vašich deťoch je VAŠE.

Slovník použitých pojmov:

 • Biamniálne dvojčatá: dvojčatá, ktoré sa vyvinuli v samostatných amniových vakoch. Môžu byť dvojvaječné, ale rovnako aj jednovaječné.
 • Bichoriálne dvojčatá: dvojčatá, ktoré sa vyvinuli v samostatných choriónoch.
 • Dizygotné dvojčatá: dvojčatá, ktoré vznikli z dvoch samostatných vajíčok.
 • Viacerčatá: trojčatá, štvorčatá, pätorčatá a viecerčatá.
 • Vodnateľnosť: stav spôsobený abnormálnym hromadením seróznej tekutiny v tkanivách a telových dutinách.
 • Monoamniálne dvojčatá: dvojčatá, ktoré sa vyvinuli v jednom amniovom vaku. Tieto dvojčatá sú vždy jednovaječné.
 • Monochoriálne dvojčatá: dvojčatá, ktoré sa vyvinuli v jednom chorióne. Tieto dvojčatá sú vždy jednovaječné.
 • Monozygotné dvojčatá: dvojčatá, ktoré vznikli z jedného vajíčka.
 • Oligohydramnion: znížené množstvo plodovej tekutiny v amniovom vaku.
 • Polyhydramnion: zvýšené množstvo plodovej tekutiny v amniovom vaku.
 • Plodová voda: číra a vodnatá tekutina.
 • Transfúzny syndróm dvojčiat: vzniká z abnormality placenty v tehotenstve jednovaječných dvojčiat. Následkom je nerovnomerný prísun krvi cievnymi spojkami v spoločnej placente.
 • Zygota: oplodnené vajíčko.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: