Dve, tri, štyri, päť?! alebo Viacplodová gravidita

MUDr. Peter Brenišin | 21. september 2016
Dve, tri, štyri, päť?! alebo Viacplodová gravidita

Ako je možné, že si namiesto jedného „batôžteka“ z pôrodnice domov donesiete batôžteky dva – alebo aj viac? Bohaté skúsenosti v tomto smere má gynekológ a pôrodník MUDr. Peter Brenišin. Už nejedna mamička si z jeho úst vypočula tú „osudnú“ novinku – „Budú dve, tri...!“

Viacplodová gravidita

Tento pojem znamená, že sa v maternici vyvíja viac ako jeden plod, a teda že sa viac ako jeden plod pri pôrode aj narodí. Podľa počtu detí sa používajú tieto pojmy:

  • dvojčatá – gemini
  • trojčatá – trigemini
  • štvorčatá – quadrigemini (vyslovuje sa kvadrigemini)

Pravdepodobnosť výskytu dvojčiat je relatívne veľká – zhruba na 85 pôrodov pripadajú jedny dvojčatá. Jedny trojčatá pripadajú zhruba na 7 200 pôrodov, štvorčatá na cca 600 000 pôrodov a pätorčatá dokonca predstavujú jeden pôrod z vyše 52 miliónov pôrodov. (Nie sú tu zahrnuté viacpočetné gravidity, ktoré vznikli napr. po umelom oplodnení.)

Neprehliadnite:
„Hrozia“ vám dvojčatá?

V niektorých prípadoch sú uvedené čísla mierne odlišné v závislosti od rasy – napr. určitý typ dvojvajíčkových dvojčiat sa vyskytuje v niektorých skupinách obyvateľstva USA až niekoľkonásobne viac ako v Japonsku. Samozrejme, výskyt viacplodových gravidít môže byť aj geneticky podmienený – v niektorých rodinách je až 4-krát vyšší. Možno sa niekedy zdá, že viacpočetných tehotností je v súčasnosti viac, pravda je však taká, že vďaka lekárskej starostlivosti majú tieto deti omnoho väčšiu šancu na prežitie v porovnaní s minulosťou, kedy pôrod pri viacplodovej gravidite často končil úmrtím jedného či viacerých detí, a nezriedka znamenal koniec života aj pre matku.

Sú dvojičky, a nepodobajú sa!

Všetci to poznáte – stretli ste dvojičky, ktoré dokáže spoľahlivo rozoznať iba matka, otcovi sa to podarí občas a okolie len háda, ktoré dieťa je ktoré. No sú aj také dvojičky, ktoré sa prakticky vôbec nepodobajú a dokonca sú rôzneho pohlavia. Čím je to spôsobené?

Prečítajte si tiež:
Prvé dni po narodení alebo Čo vás môže zaujímať (nielen) ako rodičov dvojčiat

Dvojčatá totiž môžu byť jednovaječné a dvojvaječné – tým je povedané, koľko oplodnených vajíčok je potrebných na ich vznik.

Jednovaječné dvojčatá (monozygotné)

Vznikajú z jediného vajíčka oplodneného jednou spermiou. Ďalší vývoj závisí od toho, v ktorom štádiu sa zárodočná hmota rozdelí na dve časti. Môžu vzniknúť tri varianty:

  • každé z dvojčiat má svoju placentu a svoje vlastné plodové obaly (blany),
  • obe dvojčatá majú spoločnú placentu, ale každé má svoj vlastný plodový obal,
  • obe dvojčatá majú spoločnú placentu a vyvíjajú sa v jednej spoločnej dutine, čiže majú spoločný plodový obal.

Medzi dvojčatami môžu vzniknúť hmotnostné rozdiely – jedno z dvojčiat je väčšie a jedno menšie. Dôvodom sú rozdielne možnosti výživy počas ich vývoja, ktoré sa dokonca môžu meniť.

Papierový plod

Stáva sa, že vplyvom rozdielnej výživy, ktorá je základnou podmienkou prežitia plodu v maternici, a pôsobením ďalších faktorov môže jeden z plodov odumrieť. Následne sa tento plod potratí alebo zotrvá v maternici, kde sa „mumifikuje“ – označuje sa ako „papierový plod“. Rastúci plod ho postupne vytlačí k stene maternice. Po narodení živého plodu sa porodí aj papierový plod.

 

Jednovaječné dvojčatá majú rovnaký genetický základ – je to podobné, akoby ste jedného človeka rozdelili na dve časti, pričom by každej polovici zvyšok tela dorástol. Preto bývajú jednovaječné dvojčatá podobné „ani čo by si z oka vypadli“. Silná je nielen fyzická, ale aj psychická podoba. Sú popísané prípady – a vyrozprávané celé romány – jednovaječných dvojčiat, ktoré sa rovnako správajú, rovnako cítia, rovnako si zariadia život, napr. majú sobáš v rovnaký deň a približne v rovnakom čase porodia svoje deti. Treba povedať, že mnoho týchto príbehov má úplne reálny základ, založený na serióznom vedeckom bádaní, ale veľa z nich je dokreslených aj rozprávačovou fantáziou.

Dvojvaječné dvojčatá (dizygotné)

Vyskytujú sa častejšie ako jednovaječné dvojčatá. Vznikajú oplodnením dvoch vajíčok dvoma spermiami. Tieto vajíčka môžu pochádzať z jedného alebo z dvoch vaječníkov, pričom môže ísť o prasknutie folikulu s dvomi vajíčkami alebo o tzv. dvojitú ovuláciu, keď dôjde k uvoľneniu a následnému oplodneniu dvoch vajíčok v relatívne krátkom časovom intervale po sebe. Takto môže dokonca dôjsť k narodeniu dvojčiat, ktoré majú dvoch otcov, pretože každé vajíčko bolo oplodnené iným mužom.

Existujú aj prípady, keď dvojčatá pochádzajú z dvoch rôznych cyklov – v jednom mesiaci je oplodnené jedno vajíčko a v druhom mesiaci druhé vajíčko. Táto situácia je spôsobená nedostatočnou produkciou hormónov, ktoré majú „navodiť“ stav tehotenstva a zablokovať ďalšiu ovuláciu v čase gravidity.

Dvojvaječné dvojčatá – to sú súrodenci, ktorí sa zhodou okolností narodili v rovnaký deň. Aj keď majú oboch rodičov rovnakých, podobajú sa len tak, ako sa bežne súrodenci zvyknú podobať. Nie sú si teda podobní až do takej miery ako jednovaječné dvojčatá. V maternici má každé z dvojvaječných dvojčiat svoju vlastnú placentu a svoj vak blán, v ktorom jeho vývoj prebieha. Aj tu však môžu vzniknúť rozdiely v hmotnosti a dĺžke narodených detí, ktoré pretrvávajú pomerne dlho. Okolie však tieto rozdiely vníma intenzívnejšie práve preto, že tieto dvojičky sa až natoľko nepodobajú.

V čom je viacplodová gravidita iná?

Viacplodová gravidita predstavuje pre tehotnú ženu väčšiu záťaž než bežné tehotenstvo. Aj keď sú jednotlivé deti spravidla o čosi menšie ako pri jednoplodovom tehotenstve, dohromady predstavujú pomerne veľkú hmotnosť.

Každej tehotnosti s viacerými plodmi treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože ženy s viacplodovou graviditou majú väčší sklon k potratom a taktiež je tu vyššie riziko predčasného pôrodu. Z ďalších komplikácií treba spomenúť zvýšený výskyt gestóz a iných zdravotných ťažkostí. Zväčšený obsah brušnej dutiny zapríčiňuje dýchacie problémy a ťažkosti v oblasti tráviaceho traktu, hlavne v druhej polovici gravidity. Problémy však bývajú aj prvej tretine gravidity, keď „ranné“ nevoľnosti bývajú intenzívnejšie ako pri jednoplodovej gravidite.

S ohľadom na tieto faktory je viacplodová tehotnosť často aj tehotnosťou rizikovou, čiže budúca mamička by nemala chodiť do práce, zato by sa však mala vystríhať zvýšenej námahy – fyzickej aj psychickej. Ak existujú niektoré obmedzenia pre tehotné ženy, niekoľkonásobne viac platia pre ženy s viacpočetnou graviditou – opatrnosť pri športe, cestovaní, pri pohlavnom styku, obmedzenia vyplývajúce z ochorenia, ktoré vzniklo pred graviditou alebo počas gravidity a pod.

Viacplodová gravidita je riziková nielen pre matku, ale aj pre deti. Odhliadnuc od nerovnomerného vývoja jednotlivých plodov vo vnútri maternice a možnosti potratenia jedného či viacerých plodov, existuje aj riziko predčasného pôrodu. Predčasne narodené dieťa nie je dostatočne zrelé, aby bez intenzívnej pomoci prežilo. U dvojčiat či iných viacplodových tehotností pristupuje navyše faktor nižšej váhy – napr. v porovnaní s predčasne narodenými deťmi z jednoplodových gravidít.

Aký bude pôrod, ak čakám viacerčatá?

Nástup pôrodnej činnosti môže byť o čosi slabší ako pri jednoplodovom tehotenstve. Nadmerne roztiahnutá maternica totiž nedokáže „robiť“ dostatočne silné sťahy. Prvá doba pôrodná teda môže trvať o čosi dlhšie. Nezriedka dochádza k predčasnému odtoku plodovej vody.

V tejto fáze je potrebné, aby pôrodník zvlášť pozorne vyhodnotil nielen priebeh tejto doby, ale hlavne aby posúdil uloženie jednotlivých plodov v maternici – od toho sa totiž bude odvíjať ďalší priebeh pôrodu. Plody sa môžu v maternici nachádzať uložené v tých najrozličnejších kombináciách – jeden pozdĺžne, druhý naprieč; jeden nadol hlavičkou, druhý nožičkami či panvovým koncom. Určité kombinácie vyžadujú mimoriadnu opatrnosť pri vedení pôrodu. Ak napríklad prvý plod nalieha panvovým koncom a druhý je otočený hlavičkou nadol, môže počas pôrodu nastať situácia, keď sa deti do seba v maternici zakliesnia bradičkami, čo môže priebeh pôrodu značne skomplikovať. Z týchto dôvodov je vždy potrebné zvážiť, či bude pôrod pokračovať „klasicky“, alebo je vhodnejšie operačné ukončenie pôrodu cisárskym rezom. (Pri pôrode trojčiat a väčšieho počtu detí sa spravidla pôrod ukončí operačne.)

Ak je pôrod vedený vaginálnou cestou a kontrakcie sú slabé, je vhodné podporiť ich medikamentózne (spravidla podaním oxytocínu v infúzii). Počas celej fázy je potrebné sledovať polohu oboch detí a dbať, aby sa napr. netlačili do pôrodných ciest súčasne.

Tretia pôrodná doba, počas ktorej má dôjsť k vypudeniu placenty, má tiež svoje úskalia. Maternica je totiž „unavená“, čo má za následok sťažené odlučovanie placenty, a tým aj silné krvácanie. Preto i tu má svoje odôvodnenie medikamentózne podporenie činnosti maternice –nielen pri odlučovaní placenty, ale aj po skončení pôrodu, pretože maternica by sa mala čo najskôr začať sťahovať do pôvodnej veľkosti.

Maternica za normálnych okolností po pôrode pomerne rýchlo reaguje na zmenšenie svojho obsahu a kontrakcie v tretej pôrodnej dobe pomáhajú nielen odlúčiť a vypudiť placentu, ale vďaka týmto sťahom sa maternica postupne zmenšuje (sťahuje), čím sa zmenšuje aj rana, ktorá vo vnútri maternice ostala po odlúčení placenty. Takto postupne slabne krvácanie, čo má pre regeneráciu rodičky po pôrode a jej prežitie zásadný význam.

Dvojčatá, trojčatá, či iné „-čatá“...

Koľkokrát viac detí, toľkokrát viac starostí i radostí. Ak pôrodník oznámi budúcej mamičke, že v brušku nosí viac než jedného potomka, zvyčajne jej tým vyrazí dych. Budúci rodičia v takom prípade myslia skôr na to, že miesto jedného kočiarika treba dva, miesto jednej postieľky dve, atď. Zároveň sa utešujú – hlavne budúca mamička – že „aspoň to bude mať odrodené naraz“.

Najskôr je však potrebné úspešne absolvovať celú graviditu... A potom sa už len vyzbrojiť trpezlivosťou, silou a odvahou potrebnou pre výchovu viacerých bábätiek naraz. Bude to stáť veľa síl – kde by však malo väčší zmysel vynaložiť ich, než pri výchove detí, ktoré sú našou budúcnosťou a pokračovaním našich životov?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: