Vedeli ste, že najčastejšími darcami spermií sú vysokoškoláci?

Redakcia | 22. február 2021
Darovanie spermií

Centrá asistovanej reprodukcie ponúkajú darcom aj finančnú kompenzáciu nákladov spojených s darcovstvom, ktorá sa môže pohybovať v stovkách eur, v závislosti od počtu odberov a darovaní.

Tvrdenie, že za neplodnosť môže vo väčšine prípadov žena, je už v súčasnosti vo svete dávno prekonané. Odborníci sa prikláňajú k tomu, že je to približne na polovicu. Dokonca čoraz viac snažiacich sa párov o dieťatko potvrdzuje, že muži majú so svojou plodnosťou problém. Veľký problém.

Aj preto sa párom, u ktorých je minimálna možnosť prítomnosti zdravých spermií u partnera, alebo u ktorých je vážne riziko dedičného či iného závažného ochorenia, ponúka možnosť otehotnenia pomocou darcovských spermií.

Kto môže byť darcom spermií?

Na Slovensku neexistuje centrálna databáza darcov, preto darca môže prísť na odber opakovane. Každá klinika však má vlastné pravidlá. Niektorá napríklad neprijme darcu, ktorý už daroval svoje spermie na inej klinike, alebo ak úspešne použije spermie od jedného darcu pri viacerých zákrokoch, z etických dôvodov ho po istom čase z databázy vyradí. Pre niektoré centrá je podmienkou aj zdravotné poistenie v SR. 

Vo viacerých bodoch sa však centrá asistovanej reprodukcie na podmienkach pre darcov spermií zhodujú:

  • Darcom môže byť muž vo vek 18 – 32 rokov, v niektorých centrách až do veku 40 rokov.
  • Bez závažných ochorení.
  • Jeho minimálne dosiahnuté vzdelanie by malo byť stredoškolské, niektoré centrá požadujú vysokoškolské. (Práve vysokoškoláci sú najčastejšími darcami spermií.)
  • Nesmie pravidelne užívať alkohol a drogy.
  • V centre asistovanej reprodukcie absolvuje osobný pohovor, základné vyšetrenie ejakulátu, odber krvi, v rámci ktorého sa zistí jeho krvná skupina a zisťujú sa aj pohlavne prenosné choroby, vykonáva sa aj genetické vyšetrenie z krvi. 

Kvalitný spermiogram

Spermiogram darcu musí spĺňať kvalitatívne normy Svetovej zdravotníckej organizácie (ext. zdroj WHO) z roku 2010 – pri nesplnení tohto kritéria je z darcovstva vylúčený. Pred spermiogramom sa odporúča 2 až 3 dni pohlavná abstinencia, vyhýbanie sa konzumácii alkoholu, prílišnej fyzickej a psychickej námahe. Kvalitu spermií ovplyvňuje aj stres, fajčenie, infekcie. V rámci spermiogramu sa hodnotí počet, kvalita, morfológia, pohyblivosť spermií, množstvo semennej tekutiny a ďalšie faktory.

Po vyhodnotení všetkých výsledkov vyšetrení, ak je darca prijatý do darcovského programu, čo sa tiež nemusí stať a mnoho darcov je po prvotných vyšetreniach kvôli zlým výsledkom (často na veľké prekvapenie samotných nádejných darcov) z programu vylúčených, sú spermie zmrazené a uchovávané v tekutom dusíku pri teplote -196 °C bez toho, aby došlo k poklesu ich kvality.

Počas 180 dní po odbere sa spermie nesmú použiť. Po uplynutí tohto času darca opätovne podstúpi testy na infekčné a sexuálne prenosné ochorenia. Ak sú výsledky opäť negatívne, môžu byť jeho spermie použité v procese asistovanej reprodukcie.

Darovanie spermií je zo slobodnej vôle darcu a nie je spoplatnené. Napriek tomu ponúkajú centrá asistovanej reprodukcie darcom finančnú kompenzáciu nákladov spojených s darcovstvom, ktorá sa môže pohybovať v stovkách eur, v závislosti od počtu odberov a darovaní.  

darcovstvo spermií

Príjemcovia darovaných spermií

V procese asistovanej reprodukcie existuje darcovský program oocytov, spermií a embryí. Darovanie spermií je najčastejšie využívané. Žiadajú oň najmä páry, v ktorých je jeden nositeľom genetického ochorenia alebo sa u muža v ejakuláte nenachádzajú žiadne spermie (ext. zdroj azoospermia) alebo sú nízkej kvality (teratozoospermia), prípadne z iných dôvodov. 

Žiadatelia o darcovské spermie vypĺňajú pred zákrokom dotazník. Darcu si môžu vybrať podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a typu postavy. Na Slovensku je darcovstvo spermií obojstranne anonymné. Darca sa nedozvie, ktorému páru sú jeho spermie poskytnuté, ani pár nepozná identitu darcu. Centrum asistovanej reprodukcie túto evidenciu však vedie a je viazané lekárskym tajomstvom.

Darovať spermie AJ po smrti?

Mužom vo Veľkej Británii bolo umožnené darovať spermie po smrti. Potvrdzuje to štúdia (ext. zdroj štúdia) z Veľkej Británie uverejnená na www.news-medical.net. Nová analýza dospela k záveru, že darovanie spermií odobraté mužom po smrti je morálne prípustné.

Odborníci sa domnievajú, že možnosť dobrovoľného darcovstva spermií, podobne ako dobrovoľné darovanie orgánov, by po zavedení prísnych predpisov zvýšilo ubúdajúce zásoby spermií, keďže plodnosť všeobecne klesá a  túžba mužov stať sa otcom sa spája so stále vyšším vekom, čo má na plodnosť taktiež negatívny vplyv.

Spermia ako dar aj po smrti?

Odborníci, ktorí vykonali analýzu, Dr. Nathan Hodson z University of Leicester a Dr. Joshua Parker z nemocnice v Manchestri, sa domnievajú, že posmrtný odber darcovských spermií je ako odber darcovských orgánov. Tvrdia, že morálne hľadisko je v tomto prípade takmer rovnaké, darcovstvo spermií možno použiť na zmiernenie utrpenia mnohých ľudí, v tomto prípade neplodnosti.

Podľa zistení vedcov môžu byť spermie vyšetrené a neskôr použité v procese umelého oplodnenia dokonca až 48 hodín po smrti. Či sa tak stalo so súhlasom samotných mužov pred ich smrťou, štúdia nezverejňuje.

V roku 2017 sa po darovaní spermií vo Veľkej Británii narodilo 2 345 detí (ext. zdroj po darovaní spermií). Počty darcov však tam (ale aj celosvetovo) klesajú. Vo Veľkej Británii za to môže aj zákon platný od roku 2005, na základe ktorého každé dieťa narodené z darcovstva spermií má zákonné právo po dovŕšení svojho 18. roku života kontaktovať darcu. Predpokladá sa, že tento nedostatok anonymity bráni mužom v tom, aby podstupovali darcovstvo. Poznať identitu svojho biologického otca môžu napríklad už aj deti v Nemecku. 

Darcovstvo spermií naráža okrem mnohých spoločenských a morálnych dilem aj na jednu závažnú – vo svete stúpajú počty detí narodených prostredníctvom umelého oplodnenia, v rámci ktorého boli použité darované spermie, vajíčka alebo embryá, pričom tieto deti by mohli byť nevlastnými súrodencami. Pokrok v tomto smere napreduje rýchlejšie ako etika...

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: