Darcovia spermií: Nečakajte katalóg s fotkami

Jana Janáková | 4. Mar 2020
Darcovia spermií: Nečakajte katalóg s fotkami

Spermie od anonymného darcu.

Rýchly rozvoj metód asistovanej reprodukcie umožnil aj pánom so zlým spermiogramom splodiť  vlastného potomka. Ak však nie je možné použiť vlastné spermie alebo ak je muž nositeľom geneticky viazaného ochorenia, odborníci ponúknu neplodnému páru možnosť využiť spermie anonymného darcu

Zabudnite na americké filmy...

V ktorých si slobodné ženy vyberajú z katalógu tie správne spermie podľa fotografie, záľub či hodnoty IQ darcu spermií. Na Slovensku je možné použiť spermie anonymného darcu iba v liečbe neplodnosti páru, nie slobodných žien.  A manžel či partner na seba preberá všetky právne náležitosti otcovstva. 

Kto sú darcovia spermií?

Darcom spermií sa môže stať každý muž, ktorý splní náročné kritériá pre darcovstvo. Niektoré sú určené zákonom, iné vnútornými pravidlami daného centra asistovanej reprodukcie.
Darca spermií:

  • vek 19 – 34 rokov
  • minimálne stredoškolské vzdelanie
  • negatívne výsledky všetkých zo zákona povinných vyšetrení z krvi a moču
  • splnenie prísnych kritérií spermiogramu

Z praxe môžeme potvrdiť, že najčastejším darcom spermií je študent – vysokoškolák.

Čo motivuje mužov k darovaniu spermií?

Oficiálne sa to volá „úhrada nákladov spojených s darovaním“, čiže ušlá mzda, cestovné a pod. V skutočnosti sú to stovky eur za pár minút „práce“ – niekoľko odberov spermií masturbáciou.

Čo odrádza mužov od darovania spermií?

Veľké množstvo vyšetrení – celkového zdravotného stavu, genetické vyšetrenie, opakované odbery krvi, vyšetrenia moču... Dokonca šesť mesiacov po poslednom odbere je nutné prísť na kontrolné vyšetrenie (až po tomto kontrolnom vyšetrení je možné spermie použiť).

Aké informácie o darcovi spermií sú dostupné?

Darcovstvo spermií je obojstranne anonymné – darca sa nikdy nedozvie, pre koho boli jeho spermie použité, a taktiež „príjemcovia darcovských spermií“ nikdy nespoznajú identitu darcu.

Neplodný pár pozná iba: 

  • výšku a hmotnosť darcu,
  • jeho najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
  • typ postavy,
  • farbu očí a vlasov,
  • krvnú skupinu darcu. 

Na základe týchto informácií sa volí vhodný darca spermií pre konkrétny pár.

Darcovia spermií = je ich nedostatok

Centrá asistovanej reprodukcie minú nemalé finančné prostriedky na reklamu za účelom získať pre svojich pacientov čo najviac darcov spermií. Problémom je aj fakt, že ak prídu do centra desiati záujemcovia o darcovstvo, prísne kritériá spermiogramu nesplní ani polovica z nich. Pracovníci centra taktiež sledujú počet tehotenstiev a narodených detí z týchto spermií, pri dosiahnutí určitého počtu je nutné darcovské spermie stiahnuť z použitia. Takže noví darcovia spermií sú v centre neustále vítaní.

Rozhodnutie oboch partnerov

Rozhodnutie použiť spermie darcu musí byť vždy slobodným a premysleným rozhodnutím oboch partnerov. Odborníci odporúčajú nechať si informáciu o využití darcovských spermií pre seba. Čím menej ľudí bude o tom vedieť, tým lepšie. Aj tak bude polovica rodiny presvedčená, že bábo je celý tato... 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: